秗odki odchudzaj眂e dla m昕czyzn

Magdalena Derewecka

Detoks na diecie modelek. Nie licz kalorii, ale odstaw cukier

Detoks na diecie modelek. Nie licz kalorii, ale odstaw cukier

Mo縠sz zje舵 jajecznic na ma秎e, ale zrezygnuj z cukru i przetworzonej 縴wno禼i - radzi James Duigan, dietetyk i trener supermodelek. Jakie s inne zasady detoksu?

Suplementy na odchudzanie - czy warto je stosowa?

Suplementy na odchudzanie to jedne z najpopularniejszych produkt體 na pocz眛ku lata. Wydaje nam si, 縠 dzi阫i nim schudniemy 砤two i szybko. Czy one naprawd dzia砤j? Kt髍e z nich s bezpieczne dla zdrowia? Na kt髍e warto uwa縜? Jakie sk砤dniki powinny zawiera, 縠by zadzia砤硑? W眛pliwo禼i rozwiewa dietetyk Katarzyna B砤縠jewska. 

Tabletka po勘dania

Czy cz硂wiek ma prawo do po勘dania seksualnego podobnie jak do wolno禼i my秎i, sumienia i wyznania?

Nie licz kalorii, ale odstaw cukier

Nie licz kalorii, ale odstaw cukier

presti縪wych hotelach w Londynie, na Malediwach oraz w Turcji. Mo縩a kupi ubrania sportowe sygnowane jego nazwiskiem oraz ksi笨ki o diecie oczyszczaj眂o-odchudzaj眂ej: Clean & Lean. Najbardziej znane s jednak suplementy diety Jamesa, a szczeg髄nie proszek Body Brilliance, organiczna mieszanka bia砶a

Tabletki na odchudzanie - jakie powinny zawiera sk砤dniki?

Tabletki na odchudzanie - jakie powinny zawiera sk砤dniki?

przeznaczeniem do regulacji glikemii u cukrzyk體, wspomagaj眂ych odchudzanie oraz dla sportowc體. Jednak wyniki wielu bada klinicznych i eksperymentalnych nie potwierdzaj skuteczno禼i dzia砤nia takich tabletek w odniesieniu do poprawy wska糿ik體 gospodarki w阦lowodanowej oraz lipidowej u os骲 odchudzaj眂ych

Chemia w kosmetykach - co powinni秏y wiedzie zanim wybierzemy krem, balsam i podk砤d do twarzy?

Chemia w kosmetykach - co powinni秏y wiedzie zanim wybierzemy krem, balsam i podk砤d do twarzy?

ftalany, czyli zwi眤ki organiczne stosowane do zmi阫czania tworzyw sztucznych. Te chemiczne zwi眤ki s obecne w wielu produktach codziennego u縴tku - od folii do pakowania 縴wno禼i, 秗odk體 czysto禼i, materia砤ch budowlanych, przez zabawki dla dzieci i sprz阾 medyczny, na kosmetykach ko馽z眂. Lekarze z

Ty te mo縠sz zosta baletnic

Ty te mo縠sz zosta baletnic

polecany jest kobietom, ale zaj阠ia s odpowiednie tak縠 dla m昕czyzn - w ich przypadku wi阫szy nacisk k砤dzie si na 鎤iczenia wzmacniaj眂e mi甓nie. Trening baletowy jest rodzajem treningu si硂wego, w kt髍ym jako obci笨enie wykorzystuje si w砤sne cia硂. Taki trening buduje wytrzyma硂舵. Jest to

Psychodietetyk: "Na drodze do szczup砮j sylwetki stoj diety odchudzaj眂e"

Psychodietetyk: "Na drodze do szczup砮j sylwetki stoj diety odchudzaj眂e"

my秎 o jedzeniu. Moje pacjentki, kt髍e chcia硑 schudn辨, zyskiwa硑 dodatkowe kilogramy. Nadmierna kontrola i ograniczenia prowadz bowiem do rzucania si na jedzenie, 縠by odrobi straty. Obowi眤uje tutaj zasada z硂tego 秗odka - jedzenie dla przyjemno禼i, 秝i阾owanie, kiedy jest na to czas bez

Nie rwij w硂s體 z g硂wy

Nie rwij w硂s體 z g硂wy

, 縠by w硂s體 by硂 du縪. Oczywi禼ie l秐i眂ych i zdrowych. To sprawa kluczowa szczeg髄nie dla kobiet, bo o ile 硑siej眂y m昕czyzna mo縠 by atrakcyjny, o tyle 硑sienie kobiety jest dla niej przewa縩ie tragedi. - Je秎i chodzi o kondycj w硂s體, to wi阫szo舵 m昕czyzn nie narzeka. Kobiety za nadmiernie

Tajniki zawod體: co ukrywaj przed nami masa縴禼i?

sytuacji, jak reagowa, gdzie ewentualnie z硂縴 skarg? W 秗odowisku profesjonalist體 tego typu sytuacje nie powinny si zdarza. Pracuj w szpitalu i tu do rehabilitanta podchodzi si jak do lekarza. Cz阺to s硑sz jednak od swoich klientek, 縠 nie chc i舵 do m昕czyzny masa縴sty, bo boj si dwuznacznych

Opryszczka na ustach - czym jest i jak j zwalczy?

Opryszczka na ustach - czym jest i jak j zwalczy?

pokutuje w秗骴 Polak體, zapewne dlatego tylko 7 proc. chorych m昕czyzn oraz 11 proc. kobiet zg砤sza si z tym do lekarza (badania OBOP ze stycznia tego roku). Najcz甓ciej ratujemy si domowymi sposobami, czasem wr阠z fantastycznymi. Pod has砮m "opryszczka" w internecie wyskakuj fora, na kt髍ych

Bosacka si odchudza: biega ze spadochronem i wali m硂tem

Bosacka si odchudza: biega ze spadochronem i wali m硂tem

. Wszystko to jest przeplatane reklamami cudownych 秗odk體 odchudzaj眂ych na dzie, na noc, dla kobiet, m昕czyzn, wysokich, niskich, dla prawor阠znych i ma駅ut體. A tu t硊sty cz硂wiek zdycha na bie縩i. Bieg po zdrowie Wiele os骲 pyta mnie wprost, po co mi to wszystko, ten wysi砮k, wstawanie z kurami, m硂t i

M昕czy糿i s lepsi w zakupach

M昕czy糿i s lepsi w zakupach

marki, trendami na dany sezon a mniej wygod, w砤sn sylwetk czy jako禼i. I tu w砤秐ie kryje si g丑wna idea artyku硊: kobiety powinny nauczy si od m昕czyzn rozwagi w zakupach . Jak kupuj m昕czy糿i? Poniewa m昕czyzna szuka w sklepach bez po秔iechu, kieruj眂 si rzeczywistymi potrzebami a nie

Szczuplejsza czyli zdrowsza

Szczuplejsza czyli zdrowsza

unikn辨, musimy przyspieszy przemian materii, albo radykalnie zwi阫szaj眂 aktywno舵 fizyczn, albo stosuj眂 秗odki farmakologiczne pod 禼is硑m nadzorem lekarza. Generalnie bardzo wa縩e jest, by秏y zrozumieli, 縠 dla dobra naszego zdrowia nie wolno nam g硂dowa, ale musimy si prawid硂wo od縴wia.Czy to

Motywacja, czyli kto mi da (w) skrzyd砤

Motywacja, czyli kto mi da (w) skrzyd砤

bli縠j poszczeg髄nym punktom przepisu. 1. Przyk砤dy os骲, kt髍ym si uda硂 O co chodzi z tymi przyk砤dami? Zapewne ka縟y zainteresowany zrzuceniem zb阣nych kilogram體 trafia na reklamy 秗odk體 odchudzaj眂ych (he, he), zawieraj眂e dwa zdj阠ia jakiej osoby sprzed kuracji i po (och i ach). Rzecz w tym

Yves Saint Laurent - konstruktor marze

Yves Saint Laurent - konstruktor marze

wysokich obcasach, drapie縩ych motyw體 zwierz阠ych, tak znamiennych dla swojej tw髍czo禼i. Zapocz眛kowa nowy okres - er elegancji . Wykreowa kobiec sylwetk tak, by dama czu砤 si komfortowo i wyj眛kowo. Klientki jego marki s mu wdzi阠zne za mo縧iwo舵 noszenia wygodnego, czarnego, damskiego smokingu

Co ja, Jezus Chrystus jestem?

Co ja, Jezus Chrystus jestem?

: - Podobno by砤 bardzo seksowna, ale na mnie nigdy nie dzia砤砤. Mia砤 dziwn urod, kt髍ej trzeba si by硂 dok砤dnie przyjrze. By砤 nie秏ia砤. Wed硊g mojej wiedzy sko馽zy砤 studia, b阣眂 dziewic. Cnot chowa砤 dla m昕a. By砤 strasznie staro秝iecka. Janusz Majewski: - Mia砤 seksapil, cho na m骿 gust

Emerytura? Pomy秎 o tym jutro.

obywatelskich wys砤 do Trybuna硊 Konstytucyjnego wniosek o zr體nanie wieku emerytalnego. Czekamy na jego decyzj - dodaje. Co mo縩a zrobi, 縠by dostawa wi阠ej? - Pracowa d硊縠j ni obowi眤uj眂y teraz wiek emerytalny - m體i wiceminister. Teraz to w Polsce 60 lat dla kobiety i 65 dla m昕czyzny. Ale wiek

Helena Rubinstein

Helena Rubinstein

osiem c髍ek: Chaj, Paulin, R罂, Regin, Stell, Cze秌, Ma駅, Ern. - Uroda da wam si酬 i pomo縠 utrzyma mi硂舵 m昕czyzny, kt髍ego po秎ubicie - uczy je Gitel. Ale trzeba ju co zrobi z Chaj, z jej przysz硂禼i, ma 18 lat! - Niech wyjdzie za m笨 - m體i Hercel i znajduje dla c髍ki bogatego wdowca