co podnieca m昕czyzn najbardziej

odpowiada prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Jakie pieszczoty najbardziej podniecaj kobiety, a jakie m昕czyzn?

Jakie pieszczoty najbardziej podniecaj kobiety, a jakie m昕czyzn?

Kobiety z regu硑 najbardziej lubi czu砮 s硂wa, dotyk, przytulanie, poca硊nki, g砤skanie.

Lesbijki, MILFY-y, macochy - to nas kr阠i, to nas podnieca [2015 W PORNO]

W minionym roku na Pornhubie ludzie na ca硑m 秝iecie sp阣zili na ogl眃aniu pornografii 潮cznie dwa i p蟪 raza wi阠ej czasu ni gatunek homo sapiens istnieje na Ziemi. Kto ogl眃a najwi阠ej, kto najkr骳ej, i kt髍e tematy Polak體 podnieca硑 najbardziej? Raport Pornhub niesie odpowiedzi na te i wiele innych pyta.

Orze pod majtkami dumnie zadziera g丑wk

Ewelina opowiada o nim tylko kole縜nkom, bo faceci mogliby si podnieca

Co nas kr阠i, co nas podnieca?

Co nas kr阠i, co nas podnieca?

spr骲owa pogrupowa kobiety i to, co na nie dzia砤 w cztery kategorie. Co w nasze 縴cie wnosi wiedza na temat typu, do kt髍ego si zaliczamy? - Wiedz眂, co dzia砤 najbardziej podniecaj眂o, b阣ziesz mog砤 poprawi swoje 縴cie seksualne - szybciej "wprawia si w nastr骿" i 砤twiej osi眊a orgazmy

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

Gdy Linda po raz pierwszy przeczyta砤 o "lustrzanym" seksie, przypomnia jej si ameryka駍ki psychol, kt髍y uwielbia kobiety w czarnych po馽zochach i perwersyjne 丑縦owe gierki, ale najbardziej kocha siebie. To by砤 do舵 rozgrzewaj眂a my秎. Zaraz potem pomy秎a砤 jednak o Lacanowskiej

Podnieca ich t硊szcz i rozst阷y. Wypasacze tucz wi阠 swoje partnerki tak, by nie mog硑 wsta z 丑縦a

Podnieca ich t硊szcz i rozst阷y. Wypasacze tucz wi阠 swoje partnerki tak, by nie mog硑 wsta z 丑縦a

. Relacji seksualnych ju dawno nie ma, bo tusza kobiety powoduje dysfunkcje, jak r體nie jej to uniemo縧iwia, a dla m昕czyzny bod糲em, kt髍y daje przyjemno舵 i satysfakcj jest tusza, a nie ta kobieta. To rodzaj dewiacji, podnieca ich oty硂舵 kobiety, patrzenie jak jedz. Cz阺to dodatkow satysfakcj daje

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

Seks przed dwudziestk i po trzydziestce. Znajd 6 r罂nic!

kontakty seksualne, z kt髍ych ucz si, co najbardziej cieszy kobiet. Dlatego mi阣zy innymi po pewnym czasie staj si bardziej czu硑mi i wyrozumia硑mi kochankami. Wiktor Koszycki, analityk zachowa seksualnych z serwisu feromony.pl, potwierdza, 縠 przed 30. rokiem 縴cia m昕czy糿i nastawieni s bardziej

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

m昕czyzn. W ksi笨ce pewnego psychoterapeuty przeczyta砤m, 縠 m昕czy糿i s w stanie wyczu taki stan ci眊砮go pobudzenia u kobiety. Dlatego w jaki spos骲, pod秝iadomie, wybieraj je do ponownego wykorzystania, do 砤twego seksu, wiedz眂, 縠 z nimi jest to mo縧iwe. Wybieraj te najbardziej niedowarto禼iowane

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

W czym wed硊g m昕czyzn powinny spa kobiety? [SONDA]

Pytanie w czym powinna spa kobieta rodzi si z innych pyta: czy sypia sama czy z m昕czyzn? Zakrawa to o seksistowskie podej禼ie, ale tak to niestety wygl眃a. Je縠li nie go禼i nikogo w sypialni, to ciep砤 pid縜ma jest jak najbardziej wskazana. Ale kiedy kobieta 秔i z m昕czyzn, nie wyobra縜m

Musz ci lubi, 縠by p骿舵 z tob do 丑縦a

Musz ci lubi, 縠by p骿舵 z tob do 丑縦a

W seksie najbardziej fascynuje mnie to, 縠 ka縟y ma inaczej. Co innego lubi, co innego go (lub j) podnieca. Nie mam tu na my秎i tylko 丑縦owej mechaniki: tu w丑, tu nie, tu poli, 禼i秐ij, teraz, mocniej, szybciej - cho oczywi禼ie ona jest istotna. Od tego, na ile tu si skomunikujemy

Deklaracja wiary, czyli publiczne onanizowanie si "mi硂sierdziem"

Deklaracja wiary, czyli publiczne onanizowanie si "mi硂sierdziem"

powiemy, co ma robi ze swoim cia砮m, niech dobrowolnie robi to, co jej ka縠my, albo j z dzik przyjemno禼i do tego zmusimy. Re縴serzy najbardziej perwersyjnych film體 porno powinni zacz辨 ogl眃a polskie rozmowy na temat deklaracji wiary, 縠by si uczy, jak mo縩a podnieca facet體 oddawaniem w ich

13 tekst體, kt髍ych wola砤by nie us硑sze od kochanka

13 tekst體, kt髍ych wola砤by nie us硑sze od kochanka

seks w delegacji. No wiesz, pijany by砮m". Tak, to bardzo uspokajaj眂e. 6. "Naprawd bym si rozwi骴, ale ona pu禼i mnie z torbami". Jaki konkret przynajmniej. Bo gdyby poszed z torbami, to pewnie kochance te przesta砨y si tak bardzo podoba. "Bo to co nas podnieca, to si

Dlaczego brak mi硂禼i czasami jest lepszy ni z砤 mi硂舵 - refleksje po filmie "Pentameron"

Dlaczego brak mi硂禼i czasami jest lepszy ni z砤 mi硂舵 - refleksje po filmie "Pentameron"

zgadzaj si na tak ofiar, nie wiedz眂 co naprawd ona znaczy i do czego mo縠 w przysz硂禼i doprowadzi... Salma Hayek , czyli kr髄owa Longtrellis jest jedn z tych matek, kt髍e jakby mog硑 to zamkn瓿yby swoich syn體 w z硂tej klatce. Oczami wyobra糿i widz, jak takie matrony karmi syn體 piersi do

Nie potrafimy przej舵 oboj阾nie obok kobiecych w硂s體 pod pachami. Brzydzi si? Gratulowa?

Nie potrafimy przej舵 oboj阾nie obok kobiecych w硂s體 pod pachami. Brzydzi si? Gratulowa?

lat 70. z mrugni阠iem oczkiem. Dzi nie do pomy秎enia, jutro do my秎enia, a pojutrze? Kto wie. Ja wiem, 縠 na razie w Polsce w硂sy pod pachami u kobiety to nie to samo co zarost u m昕czyzny. Nie ma zgody ani na naturalny wyb髍, ani na odmienno舵. Jest przestrze do rozm體, ale tylko z pozycji

Gdy orgazm bawi si w chowanego

Gdy orgazm bawi si w chowanego

. Inne musz si najpierw nauczy siebie samej, odkry, co je podnieca, w jakiej pozycji jest im najlepiej i dopiero po czasie maj pe硁 przyjemno禼i z seksu. Poniewa kobietom potrzeba do spe硁ienia czasu, dlatego seksuolodzy m體i, 縠 to trzydziestolatki osi眊aj pe硁i seksualnej satysfakcji. Jak

W 丑縦u m體 do mnie na spontanie! Je秎i si dobrze znamy...

W 丑縦u m體 do mnie na spontanie! Je秎i si dobrze znamy...

Przeczyta砤m wczoraj artyku na temat rzeczy, kt髍ych nie powinno si m體i facetom w 丑縦u przed, w trakcie i po seksie... i stwierdzam z pe硁 odpowiedzialno禼i, 縠 wi阫szo舵 m昕czyzn podpisze si pod s硂wami Lindy, no bo przecie stwierdzenia, kt髍e zosta硑 tam u縴te nie nale勘 do zbytnio

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

s硂馽a, w drugim - jego obserwatorami. Jako obserwatorzy du縪 mniej si podniecamy, a bardziej jeste秏y sk硂nni dostrzega artystyczne braki tego wydarzenia. Zachwyt, wzruszenie, pe硁e przej阠ie tym, co nas spotyka, to jedne z najbardziej od縴wiaj眂ych stan體, w jakie mo縠my wej舵. Z nich wyrasta

Mi阣zy fuksj a penisem

Mi阣zy fuksj a penisem

tego pisarskiego ja, kt髍e od razu zaczyna przetwarza to, co si dzieje, na tekst. R體nie te najbardziej intymne sytuacje. Nagle my秎isz: ach, z tego by砤by przecie fantastyczna scena, tylko trzeba by to ewentualnie upi阫szy, a to powi阫szy. Przy poprzednich powie禼iach nie 縠rowa砤m w ten spos骲

Co nas kr阠i, co nas podnieca [SONDA]

zaci眊n辨 jego blisko禼i. A dla Was, co jest seksowne w m昕czyznach? I pami阾ajcie, nie chodzi o wygl眃! Przystojny, czy nie? Jimmy Kimmel i jego klub - o m阺kiej urodzie na weso硂. O tym co nas kr阠i, co nas podnieca wiele mia do powiedzenia Woody Allen. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

m昕czyzn, to podstawowe pytanie, kt髍e bym im zada砤, brzmia硂by: "Po co te pozycje? Zapytaj si swojej kobiety, co jej ta pozycja robi! Nie kochaj si na zasadzie: dzisiaj pr骲ujemy pi阠iu nowych pozycji. Obserwuj cia硂 kobiety". Bo czasami jest tak, 縠 mi硂舵 francuska podnieca, a czasami

Ewelina Seklecka: Seks, na kt髍y nie masz ochoty, to gwa硉

Ewelina Seklecka: Seks, na kt髍y nie masz ochoty, to gwa硉

po秝i阠i przyczynom gwa硉u. Dlaczego projekt nie jest skierowany do ofiar przemocy seksualnej? Dzia砤nia pomocowe skierowane do skrzywdzonych, chocia s bardzo potrzebne, nie s faktyczn prewencj. A mnie najbardziej interesuje to, 縠by秏y si zastanowili, co takiego wszyscy robimy, 縠 wspieramy przemoc

Ewa Wanat: Pami阾am kobiet, kt髍a mia砤 w 縴ciu tylko dwa orgazmy

Ewa Wanat: Pami阾am kobiet, kt髍a mia砤 w 縴ciu tylko dwa orgazmy

do zwi阫szenia ilo禼i kontakt體, co mo縠 prowadzi do wi阫szej liczby partner體, a st眃 ju tylko krok do dziwki. Czy twoim zdaniem kobiety r罂ni si od m昕czyzn w kontek禼ie seksualnym? Nie wiem, czy to wynika z natury, czy z kultury, ale dojrzewamy inaczej. M昕czy糿i od bardzo wczesnego wieku s

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

"Sp蠹niona kochanka" - fragment erotycznej ksi笨ki

si w nogi m昕czyzn w szortach. Podniecaj mnie: kark Johna, przedrami Billa, g硂s Sidneya, d硂nie Roberta, nogi Grahama... No i penisy! Uwielbiam je. Maj najrozmaitsze kszta硉y - s proste i zakrzywione, d硊gie i kr髏kie, grube i cienkie. Fascynuj mnie zar體no w postawie na baczno舵, jak i w

Atrakcyjny nieznajomy w 丑縦u

potrzeb takich kontakt體. Inn przyczyn d笨enia do kontakt體 seksualnych z nieznajomymi jest ch赕 unikni阠ia bycia ocenianym przez sta砮go partnera seksualnego, l阫 przed rozczarowaniem go. W ksenofilii najbardziej podnieca sam fakt obco禼i drugiej osoby. Wszelkie usi硂wania ze strony partnera

A.J. Gabryel: Nie istnieje co takiego jak nadmiar seksu

wygodniej. Szczeg髄nie 縠 po drugiej stronie stoj ci, kt髍zy nie tylko wierz, ale i chc mnie odnale兼. A ty nie chcesz by odnaleziony. Chowasz si za tajemnic, by tym bardziej podnieca czytelnik體 tym, co nieznane? - Chowam si za tajemnic, bo tak jest wygodniej. Prawda mog砤by mnie mo縠 nie tyle

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

w砤秐ie w seksie. - Cz阺to to, co by硂 w dzieci駍twie 紃骴砮m l阫u, ograniczenia, frustracji, przeistacza si w doros硑m wieku w to, co nas podnieca. Ja w tym procesie widz bardzo du勘 rol ko禼io砤. Niedawno poszukiwa砤m w internecie gad縠t體 do fetysz sesji fotograficznej, w kt髍ej by砤m zakonnic

Ka縟a kobieta chce, aby to wiedzia!

do秝iadcza. Dlatego spr骲uj odkry to, co j najbardziej podnieca, co daje najwi阫sz satysfakcj. Obserwuj jej oddech i to, jak si porusza, jak mruczy. Gdy czujesz, 縠 b潮dzisz, pytaj, ale bardzo taktownie. Sam te mo縠sz komunikowa swoje potrzeby bez u縴cia s丑w, albo za ich pomoc. "Oszalej z

W sieci porno: rodzice zbieraj si i w ko馽u bior dziecko na rozmow na "te tematy". To b潮d

mo縧iwe, 縠 dziecko obejrza硂, a nie zrozumia硂, co tak naprawd ogl眃a - wa縩e, 縠by nie rozgrzeba tego tematu bardziej, ni to niezb阣ne. Raczej wygasza temat w spos骲 jak najbardziej naturalny. Oczywi禼ie nie zakazem: "O tym nie rozmawiamy", nie buduj眂 jednocze秐ie tabu. Je秎i chodzi o

Sperma - przeceniana czy niedoceniana?

oralny jest jedn z najbardziej przyjemnych i satysfakcjonuj眂ych pieszczot dla m昕czyzn. Przede wszystkim dlatego, 縠 to bardzo silnie stymuluj眂a forma seksu - najbardziej wra縧iwe punkty cz硂nka znajduj si na jego 縪酬dzi i w阣zide砶u, gdzie jest 400 zako馽ze nerwowych, co czyni penis najbardziej

Pornografia jest sztuk, czyli Missy Jubilee i jej 250 stylowych film體 erotycznych

siedzie cicho, albo wy do ksi昕yca. Wybra砤m wycie" - m體i Missy Jubilee. Tw髍czyni nietypowego pornograficznych kina ma jasne w硂sy, pi阫ne cia硂, mieszka w Australii i zawodowo zajmuje si d紈i阫iem w filmach. Na pytanie, co j podnieca, odpowiada: "Odrobina s硂馽a na waginie". Jej

Jesieni rozbud zmys硑

. Wypowiadane podczas zbli縠nia dzia砤j niezwykle pobudzaj眂o. Kochankowie nie powinni wstydzi si m體i o swoich pragnieniach i odczuciach. M體cie o tym co was podnieca, kt髍e pieszczoty podobaj si wam najbardziej. Kobiety szczeg髄nie reaguj na tego typu bod糲e. Wa縩a jest barwa, ton, wysoko舵 g硂su ale

"M阠z mnie, dr阠z mnie, m體 do mnie po niemiecku" - dziewcz阾a kochaj psychopat體

klasyki - nikt jeszcze nie podnieca si klaunem Pennywise'em . A to przeciez z硂 w najczystszej postaci. Fakt, jest nieco nietwarzowy, ale wygrywamy w konkursie na najbardziej perwersyjn lask w dzielnicy. Fanki m硂dych ch硂pc體 powinny 縴wi gor眂e uczucia do ksi阠ia Joffreya z "Gry o Tron"

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

. Rozmieszczenie erotycznie czu硑ch miejsc na ciele m昕czyzny jest oczywi禼ie kwesti indywidualn (poza jednym miejscem, kt髍e jest dla wszystkich pan體 uniwersalne). To, co jednych m昕czyzn podnieca, innych mo縠 dra縩i, a nawet sprawia im b髄. Nasza mapa to tylko wskaz體ka do tego, gdzie szuka strategicznych

Nadzy faceci w muzeum? Bezwstydna wystawa w Pary縰

mitologicznym b眃 biblijnym pretekstem. Nast阷c Merkurego i Apollona jest cho鎎y m硂dziutki Dawid Donatella w nonszalanckim kontrapo禼ie kontempluj眂y zwyci阺two nad Goliatem. Najbardziej dwuznaczn rol w chrze禼ija駍kiej ikonografii odgrywa jednak przebity strza砤mi 秝i阾y Sebastian - jego obna縪ne cia硂

- Christian Grey waniliowym kochankiem? Nie kupuj tego! To jakby go舵 z porsche przesiad si do malucha i twierdzi, 縠 dalej kr阠i go szybka jazda [ROZMOWA]

po zako馽zeniu trzeciej serii, brzmia硂: - Serio?! Naprawd?! Mo縩a tak radykalnie - mi硂禼i i czu硂禼i - zmieni m昕czyzn przeci眊aj眂 go z "szarej strefy" (BDSM) na "stron wanilii" (klasyczny," pozbawiony zabawek seks")? Najbardziej nurtuj眂e mnie pytania zada砤m

Zwolnij, smakuj, otw髍z umys

mi: "Nie podniecaj si tym. Jak robisz 30-40 d硊go禼i, to endorfiny ci si wydzielaj w m髗gu i st眃 to poczucie". By mo縠 na poziomie fizjologicznym medytacja tak dzia砤. Nie wiem, ale to nie znaczy, 縠 sprowadza si tylko do tego. Co oznacza, 縠 medytacja jest prze縰waniem s硂wa? - To

Sze舵 mit體 (ze 101) na temat seksu

si Rosjanie i Rosjanki. Zimny Petersburg zosta nawet okrzykni阾y stolic zdrady ma晨e駍kiej. Z przeprowadzonych sonda縴 wynika, 縠 skok w bok zaliczy tam co drugi m昕czyzna i co czwarta kobieta (ciekawe, z kim zdradzaj swe 縪ny Rosjanie - z turystkami ze Szwecji?). Ani klimat, ani s硂neczna pogoda

Seks na widoku

podnieca. A je秎i kt髍y m昕czyzna nie stosuje si do obu tych za硂縠, to tym gorzej dla niego, bo: a/ jest m阺k szowinistyczn 秝ini, b/ nie kocha naprawd. Ot罂 seksualno舵 m阺ka jest, jaka jest - mo縩a si na to obra縜, ale nie spos骲 kwestionowa widocznej go硑m okiem rzeczywisto禼i

"Wszyscy si lizali, nikt nie wk砤da" - ze wspomnie Marka Raczkowskiego

, kryptogeje s najwi阫szymi homofobami, a kurwy s najbardziej pruderyjne. Dlaczego przyja糿isz si z prostytutkami? Przecie lec na ciebie m硂de, 秎iczne dziewczyny (...). Znam wiele takich 秎icznotek. Ci眊le chichocz i chodzi硑 kiedy z Miko砤jem Komarem. Po w骴ce s硊cham cz阺to ich rozm體 o m昕czyznach

Fale kobiecego po勘dania

eksperymentowa? Rozmawia z kole縜nkami na babskich spotkaniach, pyta, co je podnieca, bo mo縠 si okaza, 縠 na nas to te dzia砤. Czyta np. Anais Nin, ogl眃a filmy, niekoniecznie porno. To powinno da do my秎enia, 縠 tyle kobiet wspomina, 縠 najbardziej erotyczn scen, jak widzia硑, jest ta z 'Fortepianu

W nich si kochali秏y za m硂du

pos硊cha - 1 minuta za 50 groszy. I si 秔iewa硂 bajlamooos. To by 1999 rok, a ja mia砤m 8 lat... Lubisz nasze artyku硑? Zosta fanem i kliknij tutaj. Szymon, 35 lat: M骿 najbardziej platoniczny zwi眤ek rozpocz背 si po obejrzeniu filmu "Manekin" z Kim Catrall w roli g丑wnej. Przez dobrych

Norma a seks

historii ludzko禼i poligamia istnia砤 i by砤 powszechna. Orgie, harem - to tak縠 by硂. Jak kto ma du縴 pop阣 seksualny, no to nie ma wyj禼ia. Wed硊g mnie to, 縠 to ci podnieca, jest jak najbardziej normalne (wyj禼iem nie jest ucieczka przed czym, co ci podnieca). Ale zdecydowanie NIE radz realizowa

Malowane ptaki. Historia kobiecego tatua縰

- nawet wbijaj眂ej ig酬 w sk髍 - po kilku miesi眂ach sp阣zonych na morzu niezwykle ich podnieca. Poza tym, kobieta tatuuje delikatniej ni m昕czyzna. Przychodz te cyrkowcy, a potem kobiety z wy縮zych sfer. Tatua z salon體 do kuchni sprowadza Elizabeth Weinzirl. - M笨 chcia, 縠bym zrobi砤 sobie tatua

O czym w sypialni powinna pami阾a kobieta

orgazmu w kontaktach z m昕czyzn. Je秎i zaprzecz, b阣zie si stara je do tego zach阠i. Dlaczego? Ot罂 masturbacja mo縠 si okaza doskona潮 metod terapeutyczn w pokonywaniu seksualnych zahamowa. Wiele kobiet nadal traktuje tzw. autopieszczoty jako co wstydliwego, nieprzyzwoitego, co uw砤cza ich

Gorzki smak seksu

Wi阠ej o mi硂禼i i seksie znajdziesz w serwisie Mi硂舵 i SeksParafialna salka jednego z warszawskich ko禼io丑w. Na 禼ianie du縴 obraz ze 秝i阾ym Franciszkiem, po秗odku sali zapalona 秝ieca. Kobiet jest tylko nieco mniej ni m昕czyzn. Elegancka blondynka, 硑siej眂y czterdziestolatek, studentka o

Gej nie jest konkurencj

wskazuj, 縠 pornografia homoseksualna silniej pobudza tych heteroseksualnych m昕czyzn, kt髍zy s homofobami. Wed硊g jednej z hipotez wyja秐iaj眂ych to zjawisko homofoby podniecaj si prymitywnymi zachowaniami (gestami) dominacji, kt髍e wskazuj na wy縮zy status m昕czyzny aktywnego. Z drugiej jednak

Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. 痽cie seksualne egzystencjalist體

Moliera. Oskar縜砤 j o "podniecanie" i "doprowadzenie do rozpusty" jej c髍ki Natalii, kiedy ta ucz阺zcza砤 do Moliera. W marcu 1942 r. Natalia Sorokina by砤 pe硁oletnia i studiowa砤 filozofi oraz literatur na Sorbonie, gdzie pozna砤 wywodz眂ego si z zamo縩ej rodziny studenta

Fantazje erotyczne

zaczynaj mnie dotyka. Robi to delikatnie i z czu硂禼i, doskonale wiedz co lubi najbardziej" i dalszy opis "zdecydowanym, silnym ruchom m昕czyzn ca硑 czas towarzysz czu砮, ciep砮 pieszczoty kobiet. Ca硊j si z nimi, patrz w oczy, widz wsp蟪czucie ale i zazdro舵. Szorstkie m阺kie d硂nie

Rewolucja seksualna do powt髍ki

doprowadzi narz眃y p砪iowe kobiet do idea硊. Jest to chory pomys.Czego kobiety najbardziej boj si w seksie? Co je najbardziej przera縜, gdy id pierwszy raz do 丑縦a z nowym partnerem?Kobieta, kt髍a wchodzi w dojrza潮 relacj z m昕czyzn nie boi si praktycznie niczego, poniewa jest jaka jest - zna swoje

Informatyk w pracy musi wygl眃a. Nasi informatycy [ZDJ蔆IA]

najbardziej ortodoksyjny programista staje przed szaf i my秎i. - Na moj pierwsz rozmow wymy秎i砮m sobie co, co si chyba nazywa casual, ale nie do ko馽a, ciut bardziej elegancko. Ewidentnie in縴nier ale z domieszk d縠ntelmena. Stwierdzi砮m, 縠 kupi co mi si spodoba, ale b阣zie lekko 'przegi阾e'. W

Zofia Na砶owska i jej m昕czy糿i. Kto j zniewala?

erotyczna, skoro nic nie czuj? Tymczasem post阷owe pogl眃y Na砶owskiej k丑ci硑 si z jej 縴ciow praktyk. Mia砤 dwadzie禼ia kilka lat - co oznacza硂 wtedy wiek bardzo dojrza硑 - i jej cia硂 zna硂 tylko jednego m昕czyzn. "Moja przewlek砤 cnota staje si te po prostu k硂potem, marnuj przera縜j眂o

Zoe Margolis: Gdzie s kobiety, kt髍e kochaj seks i nie maj ochoty, 縠by z tego powodu nazywa je dziwkami?!

. Potrafi na szcz甓cie zapewni go sobie sama''. To debiutancka ods硂na bloga ''Girl with a One Track Mind'' (''Dziewczyny, kt髍ej jedno w g硂wie'') podpisuj眂ej si pseudonimem Abby Lee. Dwa lata p蠹niej blog rozpisuj眂ej si o swoim 縴ciu erotycznym Abby zajmie 24. miejsce na li禼ie najbardziej wp硑wowych

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

nieczyste my秎i. Oczywi禼ie takie kryterium nie by硂 砤twe do zastosowania w praktyce. Kto przecie musia zdecydowa, 縠 dzie硂 X jest zbere糿e, a Y - co najwy縠j niesmaczne. Ewentualnie nale縜硂 z g髍y przyj辨, 縠 ka縟y cz硂wiek operuje tym samym systemem warto禼i i ka縟ego podniecaj identyczne spro秐e

Apetyt na seks

podnieca faceta jak 秝iadomo舵, 縠 ty tego chcesz, 縠 jeste go spragniona, 縠 nie mo縠sz mu si oprze. Swojego m昕czyzn musisz uwodzi - zmy秎nie i z fantazj. Sama wybierasz styl tych kusicielskich zachowa - taki, kt髍y najbardziej pasuje do twojego usposobienia i temperamentu. Mo縠sz np. przyj辨 rol

Sasha Grey. Filozofia 6 na 9

10 kwietnia 2006 r. Mark Spiegler, jeden z najbardziej znanych agent體 gwiazd porno w Los Angeles, dosta e-mail nast阷uj眂ej tre禼i: 'Hej, jestem zainteresowana zaistnieniem w bran縴 pornograficznej g丑wnie z jednego powodu. Wi阫szo舵 pornos體 jest nudna i nie podnieca mnie ani wizualnie, ani

Zachwycaj眂e klejnoty

zrozumie, dlaczego w pismach pornograficznych jest pokazane tylko krocze kobiety. A przecie mog硑by uzna, 縠 to dow骴 na to, 縠 to najbardziej ekscytuj眂y obszar cia砤 dla m昕czyzny, to go najbardziej podnieca. S badania, kt髍e to potwierdzaj, 縠 na poziomie reakcji podkorowych obraz kobiecych narz眃體

Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem [FRAGMENTY KSI’KI]

 kwestii jedzenia, to dop髃i moja osoba kojarzy si z teatrem, mnie to satysfakcjonuje. O co jeste stale pytany? Co najbardziej ekstremalnego zjad砮m w 縴ciu. O! Co to by硂? Grillowane karaluchy. Fuj. No w砤秐ie, reakcje dziennikarzy zwykle s takie same. W og髄e wy, m硂dzi

10 krok體 do udanej mi硂禼i francuskiej

Warto, by nabra wprawy w tego rodzaju pieszczotach. Jedyna trudno舵 tkwi w tym, 縠 miejsce najbardziej spragnione twoich kares體, czyli 砮chtaczka, jest ukryte w s砤bo widocznym, ciemnym zakamarku jej cia砤. Cz阺to wi阠 musisz dzia砤 po omacku i na wyczucie. Oto, co powiniene wiedzie, zanim

Kwiaty czy pszczo硑

pierwsze. Tymczasem wiersz lub film wystarczy prze縴, poczu dreszcz na plecach. Najbardziej w aktorstwie podnieca mnie moment, w kt髍ym na ekranie uda si pokaza co pod秝iadomego, ukrytego. Bohaterowie 'Ja秐iejszej od gwiazd' g丑wnie do siebie wzdychaj, nie ma nawet sceny seksu. Wierzy pan

Czemu w telewizji m體i o dupie Maryni

nimi, cz阺to si przed nimi otwieram. Da砤m si kilka razy nabra i sta砤m si troch czujniejsza. No i mam s砤bo舵 do m昕czyzn. I tak si do tego przyznajesz? - A co w tym dziwnego? To znaczy tylko tyle, 縠 mam znacznie wi阠ej koleg體 ni kole縜nek. Nie mog sobie odm體i kontaktu z facetem, kt髍y

P蟪torej minuty randki

feromon, ich rodze駍twu podano kontroln pr骲k bez zapachu. Nikt nie wiedzia, co dosta. Kobieta i m昕czyzna, kt髍zy dostali feromon, poradzili sobie lepiej w speed dating (odpowiednio - 9:5 w przypadku si髎tr i 10:6 w przypadku braci). To jeszcze za ma硂, 縠by m體i o naukowym potwierdzeniu

Joan Collins: Wiek nie ma znaczenia, chyba, 縠 jest si butelk wina

pr罂no szuka wiedzy filmowej. Opas砮 tomy uk砤daj jej 縴cie w scenariusz, kt髍ego nie powstydziliby si wytrawni serialowi scenarzy禼i. Aktorstwo schodzi na dalszy plan. To, co najwa縩iejsze, rozgrywa si mi阣zy zdradami, dramatycznymi rozstaniami i pikantnymi romansami. Prawdziwe nieszcz甓cia

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

rana ocieramy si o siebie, podniecamy wzajemnie dotykiem, spojrzeniami, 縠by wieczorem kocha si w sypialni. Nauczy砤m si te, 縠 m昕czyzn mo縩a manipulowa, je秎i zrobi mu si seks oralny. M骿 m笨 od rana chodzi chmurny, burczy na mnie, stoi ju w drzwiach z teczk, a ja kl阫am przed nim i robi

Ochota na seks

, kt髍e przyznaj, 縠 najbardziej podnieca je mocna pornografia. Warto, aby wiedzia砤, co najbardziej pobudza twoj wyobra糿i, i potrafi砤 z tego korzysta, gdy tylko przyjdzie ci ochota.K砤d si do 丑縦a wcze秐ie. Je秎i l眃ujesz w sypialni p蠹nym wieczorem, skonana po ca硑m dniu pracy i ca硑m

Wszystkie jeste秏y troch homo

m昕czyzn, bo nie jest to ani zdrowe, ani wygodne. Jest nawet takie powiedzenie, 縠 lesbijk mo縩a rozpozna po wygodnych butach. Lesbijek kobieta na obcasach nie podnieca? My秎, 縠 tu wychodzi r罂nica p砪iowa - kobiety nie s takimi wzrokowcami. Geje bardziej zwracaj uwag na wygl眃 i my秎, 縠 to ma

Seksoholicy i zwykli 砤jdacy

, degradacja i wstyd. To, co go najbardziej podnieca硂, to obna縜nie intymno禼i tych kobiet, odkrywanie jej, tak縠 w sensie psychicznym. Obserwowanie, jak kobieta najpierw si wstydzi, a potem przestaje. I kiedy ju jest totalnie odarta psychicznie i fizycznie, on odcina si od niej ''we w砤禼iwym momencie

Czy rozmawia z partnerem o pragnieniach erotycznych?

nie stosuje 縜dnych trik體 w rodzaju stanika Wonderbra, wysokich obcas體 czy szminki jest seksualnie atrakcyjniejsza i m昕czyzn ta naturalno舵 podnieca. A je秎i kt髍y m昕czyzna nie stosuje si do obu tych za硂縠, to tym gorzej dla niego, bo: a/ jest m阺k szowinistyczn 秝ini b/ nie kocha naprawd

27 cm mi阣zy sutkami. Co wiesz o kabarecie Crazy Horse

greckich pos眊體. O boskich proporcjach. Jak rze糱y Rodina. St眃 te dok砤dne pomiary. Po秎adki mia硑 by okr眊砮, twarz ekspresyjna, postawa idealna, do秝iadczenie baletowe. W twarzy mia硂 by wida charakter. 痽we, impertynenckie, kokietuj眂e. Takie mia硑 by tancerki Crazy. To, co podnieca硂 go w

Markiza Luisa Casati

Bernhardt ca砮 doros砮 縴cie spa砤 w trumnie, t硊macz眂, 縠 tylko tam mia砤 spok骿, bo 縜den m昕czyzna by si ju nie zmie禼i, a kochanek Luisy poeta Gabriel d'Annunzio w swojej posiad硂禼i pod Mediolanem mia pok骿 縜硂bny z pi阫n trumienk. Romans z d'Annunziem by dla m硂dej kobiety lekcj wyzwalania

Mam wielki apetyt na... seks

, by jeszcze raz poczu s硂dk rozkosz na podniebieniu, jestem w stanie zaryzykowa twierdzenie, 縠 nie ma k硂pot體 z seksem - z wag by mo縠, ale z seksem raczej nie. Dlaczego? Smakosze ceni seksOt罂 tym, co tak naprawd pozwala nam czerpa rado舵 z mi硂禼i fizycznej, jest otwarto舵 na bod糲e

Seks i jego "filie"

Seks z drzewem? Co takiego naprawd wyst阷uje? On: Dendrofilia. Rzadkie, ale wyst阷uje. My秎a砮m, 縠 to taka miejska legenda. Ona: Chyba wiejska raczej. On: R罂norodno舵 fetyszy i zachowa seksualnych, kt髍e mog si wykszta砪i w trakcie rozwoju cz硂wieka, jest nieograniczona. Podnieca mo縠

Jak rozmawia z dzieckiem o seksie?

dzieci, co to jest wzw骴 i gdzie jest pochwa. Nie 'nie tylko', ale 'a'. Bo w砤秐ie o tych rzeczach boimy si m體i najbardziej. Jeste秏y przera縠ni, 縠 b阣ziemy musieli t硊maczy, na czym polega wytrysk. A chcieliby秏y, 縠by nasze dziecko to wiedzia硂 od nas, a nie zobaczy硂 na filmie

Jan Nowicki bez talentu

, wiem. Nam si wydaje... To niech mnie pan nie pyta o pozory! M昕czyzna jak jest zdrowy - to kobiet bierze. I tyle. Tak by硂 w czasach mojej m硂do禼i. Po co kobiet pyta? Kobieta, przynajmniej na samym pocz眛ku, nie jest od rozm體. Od rozm體 jest W硂dek od go酬bi. Ale o czym my m體imy

Szuma, ty jeste facet!

jednej strony si boj, a z drugiej - t阺kni za ni, bo kojarzy mi si ze spokojem. Jestem ju sob zm阠zona i wyobra縜m sobie, 縠 jak ju b阣 stara, to mi to wszystko odpu禼i. Co ci tak m阠zy? Moja impulsywno舵. To, 縠 mam tyle stan體 l阫owych albo 縠 nagle czym si bardzo podniecam i wpadam w

Z硂te kolce w pysku 秝ini

spos骲 pisarz to jest troch mniej ni m昕czyzna. A pisarka to jest, ma si rozumie, wi阠ej ni kobieta i m昕czyzna razem wzi阠i. Kt髍y z uniform體 kobiecych by Pana najbardziej podnieca? Piel阦niarka czy sportsmenka, aktorka czy naukowiec kobiecy, czy bufetowa, czy eseistka

Mroczny w眛ek popkultury

sukces wydawniczy na skal ca砮j Ameryki, co utwierdzi硂 Hugh Hefnera w przekonaniu, 縠 warto je dalej wydawa).Istnia砤 jednak jej druga kariera - Bettie Page pozowa砤 Irvingowi Klawowi, fotografowi, kt髍y pr骲owa zarobi na sprzeda縴 fetyszystycznej pornografii w kraju, w kt髍ym nielegalna by砤 nawet

Seksualno舵 Polek

.! Bo po co one maj rozmawia z partnerem, skoro mo縩a odpowiedzi poszuka w internecie? Ona poszpera i znajdzie mn髎two stron, wyczyta, co mo縠 by przyczyn k硂pot體, takie zaburzenie, a mo縠 inne... A jak powie partnerowi: "Ja si nie podniecam" albo: "Nie mam orgazmu", on

Orgazm przy okazji

orgazm' pewien m昕czyzna zwierza si, 縠 po latach odkry, co jest dla jego 縪ny pieszczot najbardziej zach阠aj眂 do seksu: kiedy ona przychodzi z pracy, on zdejmuje jej buty i masuje stopy. Nie dlatego, 縠 ona ma tak unerwione stopy, ale dlatego, 縠 czuje si wa縩a. Nic nam z seksualnych

O czym marzy dziewczyna, gdy dotyka si zaczyna

podczas stosunku z m昕em jak najbardziej w砤snym omin, ju o tym kiedy wspomina砤m . Jestem zdania, 縠 wszystko jest dla ludzi, p髃i nikomu nie dzieje si krzywda. Po prostu nie nale縴 krzycze w uniesieniu innego imienia, to rozwi笨e spraw. Moim zdaniem kobiet bardziej podnieca napi阠ie, kt髍e si

Pieprz na mi硂舵

alkohol. Wprawiaj w stan lekkiej euforii, rozbudzaj erotycznie. Znakomitym afrodyzjakiem jest rozmaryn.Podnieca i m昕czyzn, i kobiety? Tak. To nie jest tak, 縠 na kobiety dzia砤 wy潮cznie pi縨o, a na m昕czyzn - r罂a. Rozmaryn po prostu podnieca, dzia砤 na psychik. U縴wa砤 go kr髄owa w阦ierska El縝ieta

Seks Party - ja tam by砤m, drinka pi砤m i...

nieskr阷owanych (chyba, 縠 na w砤sne 縴czenie) m昕czyzn i kobiet odebra mi samej nieco pewno舵 siebie. Alkohol dla go禼i by za darmo, ale nikt nie by pijany. Siedz眂 przy barze zacz瓿am rozmawia z do舵 przystojnym brunetem pochodz眂ym z W硂ch. Fakt, 縠 m骿 rozm體ca Polsk odwiedza tylko na weekend, doda mi

Mamo, odkryj ko砫r

zap砤ci, wiesz, jak on si nacierpia przed 秏ierci? Niech mu ziemia lekk b阣zie'. Druga ciotka powiedzia砤: 'Wiesz, ojciec by mo縠 z硑, ale trzeba zapomnie, wybaczy'. Czego by najbardziej chcia砤? Co mog硂by ci naprawd pom骳 zapomnie i wybaczy? Najbardziej bym chcia砤, 縠by moja mama powiedzia砤

Sekrety Ewolucji Kochania i Swawolenia - cz甓 II

. Dlaczego m昕czyznom jest trudniej? Za du縜 poda. To proste. Prosz postawi si w sytuacji mieszka馽a Bieszczad. Ma co najwy縠j kilka dziewczyn do wyboru, spotyka je cz阺to i wie o nich wszystko. Przyje縟縜 do miasta, na przyk砤d Rzeszowa, a tu wsz阣zie nowe twarze. Tyle kobiet i co jedna, to

痮na rewolucji

. - Nawet w obiegu naukowym funkcjonuje jej zmanipulowany wizerunek. Nie wiemy, co naprawd my秎a砤 i m體i砤. Czy cierpia砤 z powodu mi硂禼i Inessy Armand, a mo縠 by硂 jej to na r阫? Krupska pierwsza zacz瓿a mitologizowa Lenina, a przy okazji kompletnie zafa硈zowa砤 w砤sny obraz. 16-stronicowa

Nie kicha na Blechacza!

si Polk. Wie pani, czym by砤m najbardziej zszokowana po przyje糳zie do Polski? 痚 kobiety siedz w domu. 痚 tak ma硂 kobiet pracuje. W Bu砱arii w mojej rodzinie wszystkie kobiety pracowa硑. Zacz瓿am si zastanawia, co z sob dalej robi. Medycyna w po潮czeniu z artystycznym zawodem m昕a wydawa砤 mi

Iveta 砤pie niebo

naprawd co g硊piego zrobi砤m. A wi阠 nie wybudowali we mnie romskiego kompleksu. I to jest najwa縩iejsze. Co najbardziej przeszkadza romskiej kobiecie w usamodzielnieniu? - Rodzina! - m體i bez wahania Jarmila. - Przecie u olaskich Rom體 dziewczyna w wieku lat czternastu ju jest wi昙niark. - Rodzice

Sylvia Plath

trudne chwile okresu m硂dzie馽zego, by znale兼 sens 縴cia w o縴wczym ma晨e駍twie z silnym i dobrym m昕czyzn. Nast阷nego dnia zn體 rozpali砤 ognisko. Spali砤 wszystko, co Ted napisa przez ostatnie miesi眂e: wiersze, korekty, listy. Spali砤 te ponad tysi眂 list體 od swojej matki. Pal眂 papiery, Sylvia

Simone de Beauvoir

. Flirtowa ze studentkami: - On zawsze z kim flirtowa. - Simone by砤 pruderyjna i nie秏ia砤. Czerwieni砤 si na ka縟 aluzj do seksu - wspomina filozof Maurice Merleau-Ponty. - Nader interesuj眂a. Pami阾am jej wynios硑 arystokratyzm. Co prawda 糽e si ubiera砤, ale mia砤 pi阫ne oczy - twierdzi kolega ze