depilacja cz甓ci intymnych u kobiet

Redakcja, MK

Kontrowersyjna depilacja brazylijska: przetestowa硑秏y j!

Kontrowersyjna depilacja brazylijska: przetestowa硑秏y j!

Pami阾acie tak scen z serialu "Seks w wielkim mie禼ie", gdy Carrie le縴 z nog niemal za g硂w i wyje, gdy kosmetyczka zdejmuje wosk ze sk髍y. Nam ta scena na d硊gie lata utkwi砤 w pami阠i i blokowa砤 nas przed tym coraz bardziej popularniejszym zabiegiem. Postanowi硑秏y jednak zaryzykowa i podda si brazylijskiej depilacji. Jak by硂?

Rola kwasu mlekowego w higienie intymnej

Nowy 縠l do higieny intymnej, doskona硑 do codziennego stosowania. Zwalczy r體nie infekcje oraz podra縩ienia.

Dyskomfort okolic intymnych - 5 wskaz體ek, kt髍e pomog ci go zwalczy

Odczuwanie niewygody i dyskomfortu w strefie intymnej to problem, z kt髍ym zmaga si wi阫szo舵 kobiet. By zmniejszy jego rozmiar i dokuczliwo舵, polecamy stosowanie kilku, 砤twych do wprowadzenia w 縴cie wskaz體ek.

Depilacja stref intymnych do zera: kwestia higieny, a mo縠 niezdrowych preferencji seksualnych?

Depilacja stref intymnych do zera: kwestia higieny, a mo縠 niezdrowych preferencji seksualnych?

Depilacja laserowa - mo縩a zasn辨 czy krzyczysz z b髄u?

Depilacja laserowa - mo縩a zasn辨 czy krzyczysz z b髄u?

podra縩iona, jest tak du縴, 縠 nawet chwilowy b髄 nie stan背by na przeszkodzie - przyznaje dziennikarka. Polecam wszystkim! Teraz na pewno zdecyduje si na depilacj innych cz甓ci cia砤, po潮cz przyjemne - sen z po縴tecznym - depilacja. W ko馽u sk髍a na r阫ach czy nogach jest bardziej odporna na b髄! - Od

Jak rozpozna rozpustnic, czyli rzecz o tym, 縠 kobiety dbaj o siebie tylko przed seksem

Jak rozpozna rozpustnic, czyli rzecz o tym, 縠 kobiety dbaj o siebie tylko przed seksem

tylko przed randk . No, niebywa砮, normalnie gdyby nie to, 縠 maj si rozebra przed m昕czyzn to nosi硑by warkocze na nogach. Teraz ju chyba wiadomo, 縠 dziewczyny, kt髍e nie maj partnera s sarenkami z bobrem, bo jak depilacja, to tylko dla ch硂pa. Nie zapominajmy te o skrzyd砤ch! Samotne kobiety

Piel阦nacja po leczeniu zaka縠 infekcyjnych

Piel阦nacja po leczeniu zaka縠 infekcyjnych

intymnych to: depilacja, antybiotykoterapia, sucho舵 pochwy (na przyk砤d w okresie menopauzalnym), przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych lub innych lek體 oraz choroby og髄noustrojowe takie jak na przyk砤d cukrzyca. Kobiety borykaj眂e si z tym problemem cz阺to staraj si szuka sposobu w jaki mog sobie

Depilacja? Golenie? Mo縠 czas powiedzie - NIE?

Depilacja? Golenie? Mo縠 czas powiedzie - NIE?

w przypadku w硂s體 硂nowych usuwanie ich cz甓ci ma sens higieniczny, poniewa si brudz. Ale ca砤 ich reszta? Nie po to dojrza砤m, 縠by udawa 縠 mam 12 lat. Po co to pisz? Bo mam sk硂nno禼i ekshibicjonistyczne. Nie, nie tylko dlatego. Adrienne Rich powiedzia砤, 縠 kobieta m體i眂 o swoich

Depilacja - w domu czy w gabinecie?

utrzymuj si do kilku tygodni. Mo縩a j stosowa nawet maj眂 縴laki, 硊szczyc b眃 egzem. Depilacja okolic bikini i depilacja intymna Depilacj wra縧iwych cz甓ci cia砤 cz甓ciowo mo縠sz wykona sama. W tym wypadku najlepiej sprawdzi si krem, ale przed zabiegiem warto wykona test na wra縧iwo舵, aby

Og砤szamy testerki Eveline Cosmetics! Sprawd, czy jeste na li禼ie!

Og砤szamy testerki Eveline Cosmetics! Sprawd, czy jeste na li禼ie!

okropnym dyskomfortem by硂 mycie cz甓ci intymnych. Cho pr骲owa砤m kilku 秗odk體, 縜den nie by satysfakcjonuj眂y. By硂by cudownie przy tym porodzie unikn辨 tych przykrych do秝iadcze, w zwi眤ku z tym z ch阠i przetestowa砤bym Lactamed 痚l do higieny intymnej W CI’Y I PO PORODZIE. 2. Magdalena ita砤

Tr骿k眛 bermudzki i znikaj眂e w硂sy

si dla kobiet i m昕czyzn cz甓ci dbania o wygl眃. Ca砶owita eksterminacja ow硂sienia 硂nowego przy u縴ciu wosku przyw阣rowa砤 do Stan體, a p蠹niej Europy z Brazylii. St眃 tak縠 pochodzi nazwa okre秎aj眂a totalne usuni阠ie w硂s體 ze wzg髍ka 硂nowego oraz spomi阣zy po秎adk體 - wosk brazylijski czy

Co kr阠i kobiety? Prosz bardzo zaraz wam powiem - podpyta砤m kole縜nki

Co kr阠i kobiety? Prosz bardzo zaraz wam powiem - podpyta砤m kole縜nki

nie kr阠 W硂sy na plecach - odpadaj. No, to jest totalna masakra, nie znam laski, kt髍ej podobaj si w硂chate misie z ka縟ej strony. Klata pono jeszcze ujdzie, ale plecy? Jazda do salonu na depilacj Skoro my mo縠my, to wy te. Cz甓ci intymne mo縠cie przystrzyc sobie sami. Tak, tak, nikt nie lubi

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

, wychowanych na hardcore porno, kt髍ych szczerze szokuje fakt, 縠 dziewczyny maj "tam" zarost. "Jak by kobiet?" to m.in. apel o ratowanie naturalnie poro秐i阾ej waginy, jako wyznacznika normalno禼i i dojrza硂禼i, czyli samostanowienia o sobie, szczeg髄nie w sferze tak intymnej jak

Misja: idealne bikini do lata

Misja: idealne bikini do lata

. Warto po nie si阦n辨, by nie dopu禼i do nieprzyjemnych podra縩ie. 2) Depilacja Okolice bikini to najwi阫sza depilacyjna zmora ka縟ej kobiety... Ca硑 秝iat dyskutuje o tym, jaki spos骲 usuwania ow硂sienia jest najlepszy dla tak delikatnej sk髍y i co najgorsze nie dochodzi do consensusu! Ni縠j

Depilacja prawie doskona砤

kostiumu k眕ielowego. Inne wol niemal ca砶owicie si ich pozby. To depilacja brazylijska - depilowanie 硂na i okolic intymnych do zera lub zostawienie tylko cieniutkiego paseczka w硂sk體 z przodu. Wiele kobiet pyta, czy trzeba te depilowa r阠e i uda? To kwestia mody. Przyj瓿o si, 縠

Prawo w硂chato禼i

Prawo w硂chato禼i

縴cia kobiet wychowan w buszu. Id糾y wi阠 dalej, mo縠 spodoba硂by si jej: woskowanie. Ma wielk zalet: mo縩a t krzywd - ups, przepraszamy - mo縩a to zrobi samemu we w砤snej 砤zience, wybieraj眂 plastry wosku o zapachu klasycznym lub czekoladowym, a tak縠 dedykowane konkretnym cz甓ciom cia砤, lub

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

kremem rozja秐iaj眂ym sk髍 pod pachami i preparaty do rozja秐iania cz甓ci intymnych. Telewizyjna reklama tych drugich wywo砤砤 sprzeciw wielu Hindusek i rozpocz瓿a debat na temat dyskryminacji z powodu koloru sk髍y. W硂sy tylko d硊gie 99 proc. kobiet w Indiach ma d硊gie, l秐i眂e, czarne w硂sy, kt髍e

Sp骴nica, bia硑 jele i seks

Sp骴nica, bia硑 jele i seks

goli硂 si pacjentki do porodu, 縠by zapobiec infekcjom. Okaza硂 si jednak, 縠 nie ma to znaczenia. Teraz usuwa si w硂sy tylko w dolnej cz甓ci warg sromowych (縠by by砤 czysta powierzchnia do naci阠ia krocza). Czasem widz trudno goj眂e si ropne p阠herzyki b阣眂e efektem depilacji, a zatkane uj禼ia

6 sposob體 na domow depilacj: plusy i minusy ka縟ej metody

6 sposob體 na domow depilacj: plusy i minusy ka縟ej metody

lub nowotw髍. Ca硂舵 wykona najlepiej zim poniewa 秝ie縜 opalenizna jest tak縠 niewskazana. Nale縴 odczeka oko硂 5 tygodni. Jeszcze do niedawna, minusem by tak縠 koszt takiego zabiegu. W gabinetach cena jednej sesji w zale縩o禼i od cz甓ci cia砤, si阦a nawet 700 z! Na szcz甓cie teraz depilacj

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

to mimo 縠 ju w 1906 roku Stanis砤w Kurkiewicz walczy z matkami, kt髍e "nawet wobec innych kobiet zwlekaj z podaniem piersi g硂dnemu dzieci阠iu".   Drug niezdobyt twierdz by砤 intymna depilacja. W po硂wie lat trzydziestych wielu Polak體 w og髄e nie wiedzia硂, co to takiego

Najlepsze polskie kosmetyki

cia砤, ale wspiera te nasz walk z cellulitem i zb阣nym ow硂sieniem. Co sezon Eveline Cosmetics proponuje nowe, innowacyjne produkty, kt髍e wspieraj kobiety w wojnie o pi阫n sylwetk i j阣rne cia硂. Nie wyobra縜my sobie lata bez krem體 do depilacji Eveline Cosmetics, zw砤szcza, 縠 jako禼i mog

Jeszcze jeden i jeszcze raz - teksty, kt髍e by硑 dla nas wyj眛kowe w 2013 roku [PODSUMOWANIE TOP 9]

Jeszcze jeden i jeszcze raz - teksty, kt髍e by硑 dla nas wyj眛kowe w 2013 roku [PODSUMOWANIE TOP 9]

zmieni硑 dzieci, co ich wzrusza, a nawet o to, co s眃z o na temat depilacji miejsc intymnych. Ich odpowiedzi zaskakiwa硑 nas na ka縟ym kroku, ale tak縠 dawa硑 do my秎enia, a czasami szczerze bawi硑 i wzrusza硑. Panowie - dzi阫ujemy Wam serdecznie i 縴czymy cierpliwo禼i do nas i naszych pyta.

Matka Joanna i prawdziwy szatan...

Matka Joanna i prawdziwy szatan...

fizyczno禼i. Przecie te op阾ane zakonnice praktycznie nie maj cia, tylko twarze wyci阾e w bia硑ch, czystych habitach. Nie zauwa縜my tego pokawa砶owania, bo przyzwyczaili秏y si, 縠 w naszej kulturze kobiet publicznie kroi si na fragmenty: tu wycinek nogi do depilacji, tu samotny po秎adek z cellulitem, tu

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

Reakcja sk髍y na ci笨 jest nieprzewidywalna. Najcz甓ciej kobieta pi阫nieje, ale czasem zaczyna mie k硂poty z cer. Przyczyn tego jest podwy縮zony poziom estrogen體, kt髍e powoduj przesuszenie cery, 秝i眃 i zwi阫szon podatno舵 na podra縩ienia. U niekt髍ych os骲, zw砤szcza tych, kt髍e w m硂do禼i

Polska Bridget Jones

dzi阫i nim dowiedzie si czego o polskich dziewczynach i kobietach, a w ka縟ym razie tej ich cz甓ci, kt髍a zagl眃a do "Wysokich Obcas體"? Chyba tak, ale by mo縠 da砤m si nabra... Tr骿k眛 bermudzki Ania z Zielonego Wzg髍za ze swoimi dziewcz阠ymi marzeniami i aspiracjami nale縜砤 do