depilacja u m昕czyzn

Ola D硊go酬cka

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

"Worek na zero, nad tr眀k w眘ik" - Wasze opinie (i rady) na temat depilacji intymnej m昕czyzn

Zdania na temat "fryzur intymnych" m昕czyzn s podzielone - to akurat nic dziwnego. W Waszych komentarzach i opiniach dzielili禼ie si nie tylko w砤snymi sposobami na utrzymanie w ryzach ow硂sienia stref intymnych, ale tak縠 wchodzili禼ie w merytoryczne dyskusje na temat zasadno禼i ich stosowania.

Urodowe triki, do kt髍ych nie przyznajemy si facetom

Jakie kobiety lubi m昕czy糿i? Naturalne, oczywi禼ie. Tak odpowie dziewi阠iu na dziesi阠iu zapytanych pan體, ale ilu z nich w rzeczywisto禼i wie, jak bez poprawek wygl眃a ich partnerka? Depilacja, wybielanie i odsysanie - istniej zabiegi, o kt髍ych wola硑by秏y nie rozmawia z m昕czyznami.

"W p蟪 drogi mi阣zy krzakami dzikiej r罂y a totaln go硂ledzi" - o depilacji m阺kich stref intymnych

Temat kobiecej depilacji miejsc intymnych zosta ju zanalizowany na ka縟y mo縧iwy spos骲. Obecno舵 b眃 brak w硂s體 w okolicy damskiej linii bikini ma swoich wielbicieli i przeciwnik體 w秗骴 obydwu p砪i. Kieruj眂 si zasad r體nouprawnienia, m昕czyznom i ich "chaszczom" w miejscach intymnych tak縠 nie przepu禼imy.

Depilacja stref intymnych do zera: kwestia higieny, a mo縠 niezdrowych preferencji seksualnych?

Depilacja stref intymnych do zera: kwestia higieny, a mo縠 niezdrowych preferencji seksualnych?

Krew nie ma rasy

Krew nie ma rasy

jednocze秐ie materia丑w, kt髍e Shilpa wykorzystywa砤 w latach 1998-2001. W galeriach wystawia砤 zestawy poczt體ek ze zdj阠iem swoich plec體 z bia硑m znamieniem i napisem: 'Zam體 teraz!'. Puszcza砤 film o tym, jak obgryza paznokcie. W innej pracy w gablotach galeryjnych umie禼i砤 plastry wosku do depilacji z

Depilacja laserowa w salonie vs. laser w domu - kt髍a jest bezpieczniejsza, ta駍za i skuteczniejsza? Pytamy ekspert體

Depilacja laserowa w salonie vs. laser w domu - kt髍a jest bezpieczniejsza, ta駍za i skuteczniejsza? Pytamy ekspert體

na nogi potrzebujemy ok. 15 minut, na bikini 2 minuty, a na pach 1 minut.  - Tomasz Tr阣a, BaByliss Polska Depilacja w salonie: Czas trwania pojedynczego zabiegu zale縴 od wielko禼i obszaru poddawanego zabiegowi. Dla przyk砤du usuni阠ie ow硂sienia z plec體 m昕czyzny trwa oko硂 4 min

Depilacja twarzy. Poznaj sposoby na po縠gnanie wstydliwego w眘ika - kt髍y jest najskuteczniejszy?

Depilacja twarzy. Poznaj sposoby na po縠gnanie wstydliwego w眘ika - kt髍y jest najskuteczniejszy?

Usuwanie w眘ika woskiem jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym sposobem. Cena zabiegu u kosmetyczki to oko硂 20 z硂tych. W硂ski mo縠my usun辨 tak縠 samodzielnie w domu korzystaj眂 z plastr體 dost阷nych w drogeriach (w ofercie maj je wszystkie marki oferuj眂e produkty do depilacji, a ich

7 pomys丑w na to, co m骻砨y reklamowa umi甓niony m昕czyzna z tego filmiku

7 pomys丑w na to, co m骻砨y reklamowa umi甓niony m昕czyzna z tego filmiku

" na wysoko禼i nerek, uda i 硑dki g砤dkie jak u niemowl阠ia. Jak okiem si阦n辨 - jedwabisto舵! Co do metod osi眊ni阠ia takiego satynowego efektu mo縩a si spiera. Mo縠 to skutek dzia砤nia maszynki do golenia, mo縠 plastr體 do depilacji? By mo縠 m體imy o permanentnym pozbyciu si zb阣nego

Jak rozpozna rozpustnic, czyli rzecz o tym, 縠 kobiety dbaj o siebie tylko przed seksem

Jak rozpozna rozpustnic, czyli rzecz o tym, 縠 kobiety dbaj o siebie tylko przed seksem

tylko przed randk . No, niebywa砮, normalnie gdyby nie to, 縠 maj si rozebra przed m昕czyzn to nosi硑by warkocze na nogach. Teraz ju chyba wiadomo, 縠 dziewczyny, kt髍e nie maj partnera s sarenkami z bobrem, bo jak depilacja, to tylko dla ch硂pa. Nie zapominajmy te o skrzyd砤ch! Samotne kobiety

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

Zapuszczone ogrody. Depilacja w kryzysie?

cytowa doktor Emily Gibson z Western Washington University, kt髍a ostrzega砤, 縠 nadmierne usuwanie ow硂sienia sprzyja rozwojowi infekcji i zwi阫sza ryzyko chor骲 wenerycznych. Jej zdaniem niezale縩ie od tego, jak metod depilacji wybierzemy, "w硂sy, jak trawa, b阣 odrasta". Dlatego "

Modne fryzury - te intymne. Co preferuj kobiety, a co m昕czy糿i?

Modne fryzury - te intymne. Co preferuj kobiety, a co m昕czy糿i?

epitet體 pochwalnych w tym przypadku znacz眂o przekracza list minus體 - czyli m.in bolesno舵 depilacji. Nie obywa si oczywi禼ie bez podkre秎enia, 縠 w砤秐ie taka nago舵 kr阠i m昕czyzn najbardziej. Te nieco dojrzalsze z rozm體czy nie kryj si ze s砤bo禼i do tr骿k眂ik體, paseczk體, niewielkiego

Depilacja? Golenie? Mo縠 czas powiedzie - NIE?

Depilacja? Golenie? Mo縠 czas powiedzie - NIE?

zbroje niszczy kobiec solidarno舵 i to mi阣zy innymi przez niego nadal tkwimy w 秝iecie zaprojektowanym przez m昕czyzn, kt髍ych wi阫szo舵 z upi阫szaj眂ych powinno禼i nie dotyczy. Tacy sami? (fot. Wikimedia) (Odpowiadaj眂 z g髍y na przewidywane komentarze - tak, 砤dni zawsze mieli lepiej, dobry wygl眃

Gwiazdy zapuszczaj w硂sy pod pachami i si tym chwal. Nowa przej禼iowa moda czy mo縠... prawdziwa feministyczna rewolucja?

Gwiazdy zapuszczaj w硂sy pod pachami i si tym chwal. Nowa przej禼iowa moda czy mo縠... prawdziwa feministyczna rewolucja?

kontrowersyjnym reality show "Z Kamer u Kardashian體" wielokrotnie pokazywano, jak Kim Kardashian i jej siostry depiluj ca砮 cia硂, z damskim w眘ikiem 潮cznie. M體i si zreszt, 縠 to w砤秐ie odpowiednia depilacja w硂sk體 na brwiach sprawi砤, 縠 Kim widocznie odm硂dnia砤 (efekt naturalnego liftingu

"Przez cztery lata p硑wa砤m w b酬kitnym oceanie - nie mia砤m konkurencji - by砤m w niszy" [ROZMOWA]

"Przez cztery lata p硑wa砤m w b酬kitnym oceanie - nie mia砤m konkurencji - by砤m w niszy" [ROZMOWA]

pierwsz w Polsce sie salon體 depilacji (Time for Wax), ale tak縠 wprowadzi rozpoznawaln mark i ustali rynkowe standardy us硊g woskowania cia砤. Teraz najch阾niej dzieli砤by si wiedz z innymi osobami, kt髍e maj dobry pomys, niez硑 plan, ale brakuje im wsparcia i wiary w sukces. Jak drog pokona砤

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

Maszynka Xtreme3 Beauty i 縠l Wilkinson - opinie Czytelniczek

dok砤dnie, usuwa ka縟y w硂sek, nie wywo硊je podra縩ie, po depilacji nogi pozostaj g砤dkie oraz nawil縪ne. Posiada ostre ostrza, przez co pozwala na kilkukrotne u縴cie. Je縠li chodzi o 縠l do golenia jest on bardzo wydajny. Niewielka ilo舵 縠lu, tu po na硂縠niu przekszta砪a si w piank, kt髍a jest w

Ca砤 prawda o depilacji laserowej

Ca砤 prawda o depilacji laserowej

lasera przenika przez sk髍 i jest poch砤niania przez melanin , a wi阠 barwnik kt髍ego najwi阫sze st昕enie znajduje si w mieszkach w硂sowych. Dzi阫i powsta砮j w ten spos骲 energii cieplnej mo縧iwe jest trwa砮 zniszczenie cebulki w硂sa.   Czy u wszystkich os骲 depilacja laserowa jest tak samo

Minikini, czyli o fryzurach intymnych w Brazylii

Minikini, czyli o fryzurach intymnych w Brazylii

Co zamierzasz zmieni w swoim wygl眃zie, 縠by poczu si bardziej karnawa硂wo? Kupi now sukienk, szmink, odjazdowe perfumy? W naszej szeroko禼i geograficznej takie pomys硑 si sprawdzaj. W Brazylii, gdzie karnawa sk眕any jest w s硂馽u, kobiety (cho nie tylko, bo m昕czyzn coraz cz甓ciej te

"Dziewczyny nie r骲cie tego! Kurczaka to mog sobie w hipermarkecie kupi" [WASZE OPINIE O DEPILACJI BIKINI]

jeste禼ie jednomy秎ni cho sk砤niacie si w stron pogodzenia skrajno禼i. Wyci辨 w pie! Nemek na przyk砤d jest zdecydowanym zwolennikiem pozbywania si w硂s體 i fanem depilacji bikini, argumentuj眂, 縠 zaniechania w tej kwestii mog prowadzi do odrzucenia u potencjalnych wybrank體: - Niech [kobiety] sobie

Lustro w k眛: 45 proc. Polek sp阣za przed lustrem od 31 do 59 minut

Lustro w k眛: 45 proc. Polek sp阣za przed lustrem od 31 do 59 minut

. Raport pokaza r體nie, 縠 jeste秏y niewolnicami lustra i wszelkich zabieg體 kosmetycznych, a mimo to deklarujemy, 縠 najwa縩iejsze jest szcz甓cie i szacunek, a nie uroda. Sk眃 u Polek tak niskie poczucie warto禼i? Podst阷ne idea硑 A trudno uwierzy, 縠 a 57 proc. kobiet w Polsce nie uwa縜 si za

Tr骿k眛 bermudzki i znikaj眂e w硂sy

intymnej urody. Ciekawe jest tak縠 zderzenie ca砶iem bezw硂sego 硂na i erotycznego nacechowania tego widoku z pism dla m昕czyzn z albumami z artystycznymi aktami. W 1999 roku, czyli przed oficjalnym nastaniem depilacji brazylijskiej, znany fotografik Paolo Roversi wyda album "Nudi" z aktami

Alejandra Lunik: Wed硊g stereotyp體 powtarzanych w komiksach kobiety powinny my秎e tylko o jedzeniu, menstruacji, ciuchach i dzieciach

Alejandra Lunik: Wed硊g stereotyp體 powtarzanych w komiksach kobiety powinny my秎e tylko o jedzeniu, menstruacji, ciuchach i dzieciach

m昕czyzna w uniformie kosmonauty szykuje si do wielkiej misji i staje obok rakiety kosmicznej. Nagle zbli縜 si do niego starsza kobieta (matka?) i g硂sem nieznosz眂ym sprzeciwu m體i: "Ubierz si!". Rodzice w komiksach Lunik s w禼ibscy, nadmiernie opieku馽zy. Ale dzieci nie pozostaj im d硊縩e

"M骿 facet ma wi阫sze prawo do mojej pochwy ni torebki" - jakie s granice intymno禼i?

"M骿 facet ma wi阫sze prawo do mojej pochwy ni torebki" - jakie s granice intymno禼i?

prostu najfajniejsza mo縧iwo舵 sp阣zenia wsp髄nie czasu. Co 砤skawsze panie daj pewn swobod partnerom. Dlatego 砤wki w centrach handlowych obsadzane s przez m昕czyzn z damskimi torebkami na kolanach. Niekt髍zy nasi bohaterzy maj ju po kilka toreb z zakupami. W ten spos骲 panie daj zna do

Wszystko, czego nam kobietom mog zazdro禼i m昕czy糿i [OSIEM SPRAW]

Wszystko, czego nam kobietom mog zazdro禼i m昕czy糿i [OSIEM SPRAW]

wiedz tak縠, jak cudownie mamy, 縠 nie musimy codziennie goli zarostu (depilacj pomijamy milczeniem). Przyjemne s tak縠 te wszystkie drobne rzeczy, kt髍e mo縠my wok蟪 cia砤 robi - malowanie paznokci u st髉 i r眐, wcieranie balsam體, stosowanie peeling體. Wszystko 縠by cia硂 by硂 w dobrej kondycji i

Od redakcji: Solidarno舵 wed硊g kobiet

. Napisa砤: "To one budowa硑 podziemie, podczas gdy oni siedzieli w wi陑ieniach. Do Solidarno禼i" nale縜硂 10 mln os骲, po硂wa z nich to by硑 kobiety". Wywo砤砤 burz. Nazwa砤 je liderkami, przyw骴czyniami. "Feministyczna fikcja! Kobiety tylko pomaga硑 m昕czyznom pozostawa w ukryciu

"Jak by kobiet" Caitlin Moran: z硂te my秎i, kt髍e b阣ziesz chcia砤 sobie wytatuowa

ogl眃ania erotycznych film體. Oraz z prawdziwych i wyobra縪nych - g酬bokich, pe硁ych pasji - relacji uczuciowo-seksualnych z m昕czyznami. Tak, wy-i-ma-gi-no-wanych, czyli nieistniej眂ych, kt髍e 潮cz si z do舵 megaloma駍kimi fantazjami o s砤wie. To zdarza si wi阫szo禼i z nas, wed硊g Moran. Autorka tej

Antyperspiranty Aquaselin

- dermatologiczne antyperspiranty roll-on: v      3 faktory o zr罂nicowanej intensywno禼i dzia砤nia, v      2 referencje dla kobiet: Sensitive i Intensive , v      2 referencje dla m昕czyzn: Plantinum oraz Extreme.   AQUASELIN

Ma by niewierny!

Zdziwi硂 mnie, 縠 a 9 proc. kobiet w sonda縰 'WO' wskaza硂, 縠 idealny kochanek to wierny kochanek. Co to za przyjemno舵 mie poczucie, 縠 m昕czyzna ma tylko mnie? 痑dna. Nasuwa mi si pytanie: dlaczego on nie ma wi阠ej partnerek? Pewnie nie wzbudza po勘dania, jest nieudacznikiem i stanowi idealny

"Jak prostymi s硂wami zniech阠i do seksu" - praktyczny poradnik

Nie oszukujmy si, praca, druga praca, trzecia praca, dziecko, dom, pies, kot, rybki, jesienna deprecha... wieczorem chce si tylko w miar bezbole秐ie znikn辨 z tego 秝iata. Depilacja i olejki od dawna nie s opcj, cia硂 poros硂 szorstkim, ciemnym w硂siem, buteleczki z balsamami pokry硑 si

Ile kosztuje bycie kobiet

Bycie kobiet kosztuje. Postanowi硑秏y sprawdzi ile. Antykoncepcja P髃i co nikt nie wymy秎i dobrej, skutecznej i masowej antykoncepcji dla m昕czyzn. Ca砤 odpowiedzialno舵 spoczywa wi阠 na nas. Co mamy do wyboru? Antykoncepcja mechaniczna, czyli: - prezerwatywa - skuteczno舵 88%, cena 3-10 z硂tych

Siedem typ體 m昕czyzn, z kt髍ymi powinna zerwa pierwsza!

uko馽zy Iron Mana, ju planuje kolejne wyzwania i woja縠. Z tym m昕czyzn nigdy nie zaznasz spokoju. On zamiast cieszy si z powrotu do domu i ze spokojnego wieczoru, kt髍y macie dla siebie, b阣zie zastanawia si czym w tym czasie nie m骻砨y planowa podr罂y dooko砤 秝iata, albo wyjazdu na misj w

Facetom wst阷 wzbroniony

My tak縠 wolimy chyba ogl眃a gotowy efekt, a nie ci昕k prac i proces tw髍czy. Depilacja ? golenie, woskowanie, kremowanie to taki w砤秐ie moment. Znikamy za drzwiami 砤zienki, a po godzinie opuszczamy j idealnie g砤dkie. Je秎i do golenia u縴wacie m阺kiej golarki ukochanego, warto porz眃nie

W co si nie ubiera do biura - cenne wskaz體ki dla pan體

butach. Zamiast sanda丑w mo縠 nosi crocsy. Na marginesie drobna wskaz體ka dla pan體: ot罂 crocsy to obuwie, kt髍e sprawia, 縠 szanse na seks spadaj poni縠j zera. Dzia砤j na kobiety tak, jak szary lakier do paznokci na m昕czyzn - po prostu odstraszaj眂o. www.faszynfromraszyn.pl My秎eli禼ie, 縠 to takie

Cz硂nek w punkcie G, czyli praca stymuluje!

W dobie powszechnej depilacji i daleko posuni阾ej higieny has硂 kud砤te i brudne my秎i jest troch nie na miejscu. Dlatego pozostan przy my秎ach zboczonych - tj. zbaczaj眂ych od g丑wnego nurtu merytorycznego w meandry swawoli. A na TE rewiry naprowadzaj mnie powszechnie u縴wane s硂wa. Tak mi si

Nowe tabu

Przez tyle wiek體 brak depilacji nikomu nie przeszkadza, a teraz my, wsp蟪cze秐i ludzie, teoretycznie uznaj眂y r體no舵 kobiet i m昕czyzn nak砤damy na siebie takie ograniczenia? Kiedy ch硂pak chce i舵 na basen wk砤da k眕iel體ki i leci, za dziewczyna musi najpierw wyzby si zb阣nych, zdaniem

Lubi si przebiera za kobiet: "Uwa縜m, 縠 facet pewien swojej m阺ko禼i bez problemu za硂縴 sukienk"

, sprz眛a, prasuje, myje pod硂gi. Zreszt, ja nie jestem kobiet w ciele m昕czyzny. Ja nie chc by kobiet, nie chc zmienia p砪i. Mnie jest fajnie w sukienkach, ale w 秗odku pozostaj facetem - m體i. Patrycja nie chce, by j poni縜no. Nie przewiduje tak縠 kontakt體 seksualnych ani z m昕czyznami, ani z

Mity na temat m阺ko禼i prosto z film體 porno: nieopadaj眂a erekcja, penis jak taran

przeszukania") albo... po prostu m昕czyzn bez wyr罂niaj眂ych go cech. M昕czy糿i, kt髍zy graj w filmach pornograficznych prezentuj g砤dkie cia砤 - zw砤szcza w okolicy swoich genitali體. Dzi阫i temu cz硂nek wydaje si optycznie wi阫szy, a cia硂 estetyczniejsze. W praktyce depilacja m阺kiego cia砤 nie

Czy ka縟a kobieta lubi komplementy?

komplement體. Nie cierpi wojny p砪i i licytowania si, kto ma gorzej, jednak w tym przypadku serdecznie Wam wsp蟪czuj. Ja mog co najwy縠j infantylizowa si "niepowa縩ym" ubiorem czy zachowaniem, prze砤mywa za硂縠nie o mojej - wynikaj眂ej niemal automatycznie z faktu, 縠 jestem m昕czyzn

Sztuczne rz阺y dla facet體 - hit, czy kit?

peeling體 chemicznych, depilacji laserowej, czy innych zabieg體 kosmetycznych dla m昕czyzn ci眊le wzrasta. Wed硊g American Society od Plastic Surgeons - od 2000 roku wzros砤 o 45% - informuje serwis dailymail.co.uk. Warto wspomnie, 縠 sztuczne rz阺y po raz pierwszy zosta硑 u縴te przez gwiazdy

Co zawstydza m昕czyzn, cz. 1

maszynk po sk髍ze zgodnie z kierunkiem wzrostu w硂s體; nie nale縴 goli si pod w硂s. Tr眃zik r罂owaty Nie zawsze rumieniec oblewaj眂y ca潮 twarz jest objawem nie秏ia硂禼i, czy zawstydzenia, zw砤szcza u m昕czyzn. Tak mo縠 si objawia tr眃zik r罂owaty, kt髍y czasami sprawia te, 縠 nos staje

Antyperspiranty i dezodoranty Lirene

; - to linia zmi阫czaj眂a sk髍, zw砤szcza po depilacji. Zawiera pere砶i olejku migda硂wego i proteiny ze s硂dkich migda丑w. "Regeneracja" - daje ukojenie delikatnej i wra縧iwej sk髍ze. Zawiera pere砶i olejku brzoskwiniowego, wosku z mango i wyci眊 z aloesu.   Cena dezodorant體 w

痽cie towarzyskie w gruzach. Pi赕 czynnik體, kt髍e je rujnuje

. Ca硑 zabieg trwa ok. 30 minut, a jego efekty utrzymuj si przez p蟪 roku - t硊maczy dr Barbara Dudka-痽rek z Body Care Clinic w Katowicach . G阺ty zarost na twarzy, plecach, brzuchu czy nogach m昕czyzny nie budzi zniesmaczenia. Jednak ow硂sienie g髍nej wargi, brody lub brzucha mo縠 stanowi problem

Prezenty na Dzie Ojca, kt髍ych tw骿 ojciec wola砨y nie dosta

ekspertk w dobieraniu krawata do koszuli i garnituru? A do gabaryt體 i sylwetki m昕czyzny? Bo wiesz, s pewne ZASADY. Nie znasz ich? Tak my秎a砤m... Oczywi禼ie mo縠sz poprosi o pomoc kogo, kto si na dobieraniu krawat體 zna, o ile odwiedzisz stosowny sklep z moda m阺k. To nie problem. Problem b阣zie

Wakacyjny przegl眃 zabieg體 medycyny estetycznej i operacji plastycznych, kt髍ym poddaj si m昕czy糿i

m昕czyzna ma g阺t brod. S jednak tacy, kt髍zy o r體nomiernym zaro禼ie marz. I dla nich ratunkiem jest transplantacja brody lub w眘體. se miejsca s zag阺zczane na podobnej zasadzie, co w przypadku w硂s體 na g硂wie. Pobrane z innej - obficiej ow硂sionej cz甓ci cia砤 w硂sy s hodowane, a nast阷nie

Przybyli u砤ni pod... tylne drzwi. Czyli dlaczego o seksie analnym m體i si po cichu?

wychodzi te co paskudnego. Tak, jakby utrzymanie tych rejon體 w czysto禼i graniczy硂 z cudem. Mo縠 tak jest w niekt髍ych przypadkach. Szczerze wsp蟪czuj. Namawiam do zmiany diety, depilacji i zamontowania bidetu. Temat seksu analnego nie wywo硊je we mnie 秝i阾ego oburzenia. Ani to tabu, ani rzadko

Klub d縠ntelmen體

prawdziwy m昕czyzna musi mie zarost. Mimo to nosi go tylko co dziesi眛y Polak (raport Men's Personal Care przeprowadzony przez GFK dla L'Oreal Polska). Mo縠 to i dobrze, bo niestety, zarost niewielu jest tak zadbany jak u George'a Clooneya. Za w眘aczami nie przepadaj te kobiety (na stronie L'Oreal Paris

Wygoleni tu i tam

m昕czyzn wp硑waj coraz cz阺tsze reklamy kosmetyk體 z wizerunkami umi甓nionych m昕czyzn bez skazy, bez zmarszczki, z nienagann fryzur? Ma硂 kt髍y m昕czyzna wygl眃a przecie jak Brad Pitt, David Beckham czy George Clooney, do kt髍ych wzdychaj kobiety. Wed硊g Spurlocka to mo縠 powodowa u m昕czyzn

Nefretete nie jest m昕czyzn

szybciej i jest ich du縪 mniej ni przy depilacji innymi metodami. W Instytucie Pi阫na 'Essenca' koszt zabiegu na nogi to ok. 220 z, inne cz甓ci cia砤 - od 80 do 15 z; najta駍ze s brwi, broda i w眘ik - 40 z. Ale ma硂 kto wie, 縠 tak past cukrow mo縩a przyrz眃zi r體nie samodzielnie w domu. I to za

Najlepsze urz眃zenia kosmetyczne 2014. My秎isz, 縠 to tylko suszarka, prostownica i lok體ka? Zdecydowanie nie!

Face usuwa nawet najkr髏sze i najcie駍ze w硂ski, pozostawiaj眂 sk髍 g砤dk do 4 tygodni. Depilacja przebiega tak delikatnie, 縠 nawet si nie zorientujesz, kiedy urz眃zenie usunie wszystkie w硂ski. Wyj眛kowo w眘ka g硂wica ma 10 mikrootwor體, kt髍e delikatnie wychwytuj nawet najcie駍ze w硂ski o

Elegia

rozgrywaj眂a si w salonie pi阫no禼i w Bejrucie. Poznajemy kobiety, kt髍e w nim pracuj, i te, kt髍e go odwiedzaj. G丑wn bohaterk jest liba駍ka chrze禼ijanka Layale (gra j sama re縴serka) wpl眛ana w romans z 縪natym m昕czyzn. Gdy idzie do hotelu wynaj辨 pok骿 na randk z kochankiem, obs硊ga ka縠 jej

Brwi - mocny akcent twarzy

techniki Z my秎 o m昕czyznach, kt髍zy cz甓ciej ni kobiety cierpi z powodu krzaczastych brwi, stworzono specjalne urz眃zenia do skracania w硂sk體. Przypominaj d硊gopis z mini trymerem, na kt髍y nak砤da si nasadk zapewniaj眂 uzyskanie po勘danej d硊go禼i. Jedyny problem wynikaj眂y z tej metody to dosy

Nasz test - masa antycellulitowy

Cellulit to problem dotykaj眂y dzi wiele kobiet i m昕czyzn, nawet w m硂dym wieku. Masa wyszczuplaj眂y - obok diety i aktywno禼i fizycznej - to jeden z wa縩iejszych element體 wykorzystywanych w walce z tymi niechcianymi przypad硂禼iami.OpisMasa antycellulitowy to mocny masa wykorzystuj眂y

6 pyta, kt髍ych lepiej nie zadawa

1. "Kochanie, czy wszystko ju za砤twi砮?"Je秎i nie chcesz doprowadzi m昕czyzny swojego 縴cia do bia砮j gor眂zki, zamiast pyta o to, czy pomy秎a o wszystkim, zaanga縰j si w przygotowania. Albo po prostu mu zaufaj. Wi阫szo舵 facet體 to ambitne stworzenia - lubi od czasu do czasu

Katerine Kielos. Ekonomia dla zwyk砮go 秏iertelnika

m體i, chocia zdarza硂 jej si sp阣za wakacje u rodziny w Sopocie. - Za to piek polskie ciasta, korzystaj眂 z przepis體 babci - deklaruje. Muffinkowa feministka S眃z眂 po jej koncie na Twitterze (34 tys. 秎edz眂ych profil), nie tylko z babcinych. Profesjonalnie wygl眃aj眂e ciasta i ciasteczka

Witamy w Delhi. Czwarty odcinek cyklu "Jak dbaj o urod kobiety innych kultur"

. 90 z). B阣zie to depilacja cia砤 woskiem, nitkowanie, czyli tzw. threading, rozja秐ianie sk髍y, czyli bleaching, manikiur, pedikiur oraz oczyszczanie twarzy i makija. W malusie駅im pokoju stoi 丑縦o i wisi tabliczka: ''Kliencie, dla w砤snego bezpiecze駍twa sprawd, czy obs硊ga umy砤 r阠e, zanim

M阺kie cia硂 w gabinecie

wr骳i do pracy. 90 min, 100-300 z Depilacja dla m昕czyzn - FOR BEAUTY. Woskowanie i usuwanie ow硂sienia urz眃zeniem typu IPL (impulsywne 紃骴硂 秝iat砤). Trzeba wykona seri zabieg體. Koszt jednorazowej depilacji pachy - 190 z, plec體 - 400-800 z, klatki piersiowej - 200-600 z Botoks - likwiduje

Kult m硂do禼i to te obsesja m昕czyzn

ka縟y z pan體 potrzebuje 21 minut, aby "zrobi si na b髎two". Dla por體nana, kobiety szykuj si przez 41 minut. Panowie nie lubi wydawa pieni阣zy na kosmetyki. Wed硊g bada brytyjskiego Opinium Research w秗骴 m昕czyzn lubi眂ych kosmetyki dominuje tendencja do po縴czania. W przypadku, kiedy

Jeszcze jeden i jeszcze raz - teksty, kt髍e by硑 dla nas wyj眛kowe w 2013 roku [PODSUMOWANIE TOP 9]

, pytaj眂: - Mam dotyka waszej lepkiej klawiatury i wchodzi pod biurko, gdzie szalej koty? Biurowi nie dbaj o czysto舵 na swoich stanowiskach, wi阠 musimy chodzi w roboczych ciuchach, je秎i mamy im pomaga?.Ca硑 materia przeczytasz, klikaj眂 TUTAJ. Czy m昕czyzna ma prawo nosi, co mu si podoba

Niechciane ow硂sienie: odwieczny problem?

, jak u plastikowej lalki. Mimo, 縠 wizerunki kobiet, zar體no w sztuce, jak i w pornografii, odznaczaj si ostatnio wi阫szym ni kiedy naturalizmem, ow硂sienie na ciele pojawia si na nich bardzo rzadko. Modelki "Playboya"  zwykle ukrywa硑 lub ca砶owicie pozbawia硑 w硂s體 okolice 硂na

Zdroj體ka Spa, Horodniany

modeluj眂e sylwetk, depilacja woskiem, zabiegi dla m昕czyzn SPORT I ROZRYWKA: odkryty basen, szko砤 latania, mo縧iwo舵 jazdy konnej, szko砤 rajd體 terenowych, spacery PO SII: serwowane w jadalni po ustaleniu z personelem, wsezonie dania z karty, dania kuchni spa i wellness, przek眘ki, sa砤tki, dania

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

. Autorzy brukowego s硂wniczka wydanego w tym czasie czuli, 縠 spraw trzeba wyja秐i mo縧iwie szczeg蟪owo. I pokaza, 縠 chodzi o praktyk bli縮z mieszka馽om Mekki ni Warszawy: "DEPILACJA - golenie w硂s體 na organach rozrodczych, cz阺to spotykany zwyczaj u lud體 wschodnich, szczeg髄nie Koran wymaga

Wybielanie z阞體 krok po kroku

solarium - t硊maczy doktor. - dnie jest si troch opali i nie jest to szkodliwe dla zdrowia. Ale je秎i jaka pani jest fank solari體 i spala si tam na heban, to jest to oczywi禼ie niezdrowe. Tak samo z blond w硂sami. Je秎i rozja秐iamy je dobrymi preparatami u fryzjera, nasze w硂sy s bezpieczne

Technouroda

Max Laser Comb ma pobudza kr笨enie krwi w sk髍ze g硂wy, a co za tym idzie - wzrost w硂s體. Zosta zatwierdzony przez ameryka駍kie ministerstwo zdrowia jako przyrz眃 pomocny w leczeniu 硑sienia u m昕czyzn, ale polecany jest r體nie kobietom. Mi阣zy dwoma rz阣ami z阞體 zlokalizowanych jest dziewi赕

Kosmetyki made in Poland

i m昕czyzn kupuje polskie kosmetyki i u縴wa ich na co dzie. Pow骴? Niczym nie r罂ni si od zagranicznych - tzn. s dobrej jako禼i i przyjemnie si je stosuje. A cena ni縮za.- Kremy Pani Walewska spe硁iaj swoje zadanie, a przy tym maj delikatny, nienarzucaj眂y si zapach - przekonywa砤 kole縜nka

Zapachy lata

. Niekt髍e nowe antyperspiranty mo縩a stosowa tu po depilacji, podczas gdy dezodorant nale縴 wtedy odstawi co najmniej na dob. W Internecie od kilku lat kr笨y ostrze縠nie: 'Uwa縜j, antyperspiranty wywo硊j raka piersi'. Jednak onkolodzy uspokajaj: ta plotka opiera si na tezie, 縠 antyperspiranty

Pudel w ka硊縴

Ma硑 PRL 1 Jak mam o siebie dba w PRL-u? Jak sobie poradzi bez od縴wki najnowszej generacji, bez depilatora i mikrodermabrazji? Te pytania nie daj mi spokoju, od kiedy na nocnych pogaduchach z przyjaci蟪mi zobaczy砤m rz眃 ogolonych kobiecych n骻. Ja swoich nie gol od paru tygodni. Czy s硊sznie

Caitlin Moran: iechem rozbraja patriarchalne bomby

Podobno pani wie, co si sta硂 z feminizmem. A co ludzie m體i? 痚 si sko馽zy, 縠 ju nie jest potrzebny, 縠 feministki to garstka sfrustrowanych kobiet, kt髍e nienawidz m昕czyzn. Kiedy powiedzia砤m kole縜nce, 縠 b阣 rozmawia z najpopularniejsz brytyjsk feministk, zapyta砤 wprost: ''To one

Kr阷owanie st髉 pomo縠 wyj舵 za m笨, a puder z o硂wiem zamaskuje brud. Co jeszcze kobiety potrafi硑 zrobi dla urody?

gracj i wzbudza硑 wi阫sze zainteresowanie u m昕czyzn. Skutkowa硂 to oczywi禼ie okropnym b髄em i sta硑mi deformacjami, a panie mog硑 pokonywa pieszo tylko kr髏kie dystanse. Obyczaj ten zapocz眛kowa砤 konkubina Yao Ning na dworze cesarza Li Houzhu w X wieku. W砤dca faworyzowa j, poniewa, dzi阫i

Jak dba o sk髍 podczas ci笨y? Uroda pod specjalnym nadzorem

III trymestrze). Skutkiem tego mo縠 by zmniejszenie spermatogenezy u doros硑ch m昕czyzn. U dziewcz眛 ftalany mog by przyczyn wcze秐iejszego (przed 髎mym rokiem 縴cia) wyst眕ienia drugorz阣owych cech p砪iowych. W Unii Europejskiej zabronione jest stosowanie w kosmetykach ftalanu dibutylu i ftalanu

Pie秐iarka Chavela Vargas: Si砤 i krew

Chavela zosta砤 u nich na noc. I tak tam zamieszka砤; nie wiadomo tylko, na jak d硊go, bo cho w niekt髍ych biografiach mowa o dw骳h latach, jaki czas temu stwierdzi砤 w wywiadzie, 縠 by硂 to zaledwie osiem dni. '痽li秏y jak we 秐ie - pisa砤. - By砤m dzieckiem i nie wiedzia砤m jeszcze nic o kulturze

Andy zrobi ze mnie sztuk

- nic doda, nic uj辨. Tyle 縠 do Nowego Jorku przyjecha砤m ju jako sko馽zona kobieta. Depilacj wykona砤m po drodze, chyba w Georgii, bo bardzo mi si do tego niewie禼iego wygl眃u spieszy硂. Gdybym mog砤, ogoli砤bym si jeszcze w Miami, ale wola砤m nie ryzykowa. Przejd na dzik stron - o jednej z

Pi阫ne nogi w siedmiu krokach

zabieg depilacji laserowej. Wszystko zale縴 od naszych preferencji i mo縧iwo禼i finansowych. A mo縠 warto spr骲owa czego nowego i wykona w domu past cukrow? Wystarczy do tego szklanka cukru, troch wody, cytryna i garnek, by to wszystko razem zagotowa. Do odwa縩ych 秝iat nale縴!Po drugie: zdroweGdy

Przewinienia gwiazd - tego im nie wybaczamy

Pretty Woman. Zdj阠ia natychmiast obieg硑 ca硑 秝iat i do tej pory s przestrog dla bywalczy czerwonych dywan體. Nie znaczy to jednak, 縠 dzisiaj takie wpadki si nie zdarzaj. Ostatnio w stanie "przed wizyt w salonie depilacji" da砤 si przy砤pa Pixie Lott. Na londy駍kiej premierze

G硂秐iejsze od bomb

chirurgicznie zaszy b硂n. Krawcowa w jesieni 縴cia musi wybiera mi阣zy mi硂禼i do niepe硁osprawnej siostry a przeuroczym panem w jej wieku. Introwertyczna fryzjerka okazuje si lesbijk. Jej szefowa - chrze禼ijanka - romansuje z 縪natym m昕czyzn. Wszystko dzieje si w zak砤dzie kosmetycznym w Bejrucie

痮硁ierz, kt髍y zosta tancerk

Jin Xing - po chi駍ku jej imi nie ma p砪i, pasuje do m昕czyzny i kobiety. Najs硑nniejsza chi駍ka tancerka mieszka w 18-milionowym Szanghaju, gdzie wie縪wc體 jest wi阠ej ni w Nowym Jorku. Jej niezwyk潮 histori chce nakr阠i Pedro Almod髒ar. Ucieszy砤m si, gdy w mojej kom髍ce wy秝ietli砤 si

M阺kie wyznania - najlepszy i najgorszy seks

Najgorszy raz: Gdy by砮m m硂dy i g硊pi nie wiedzia砮m, 縠 istnieje co takiego jak depilacja bikini hollywoodzkie czy brazylijskie. Podczas seksu oralnego w硂s 硂nowy dosta si do mojego gard砤. Zacz背em kaszle i krztusi si, a ona obawiaj眂 si, 縠 mam odruch wymiotny, zrzuci砤 mnie z siebie, uderzaj眂

Polska Bridget Jones

prostu "chce by bogata, odnie舵 sukces, mie troje dzieci i mie m昕a, kt髍y czeka w domu, 縠by mi masowa stopy" - tak przynajmniej oceniaj Bridget jej polskie wielbicielki. Szukanie m昕czyzny Bridget nie czeka biernie na m昕czyzn, lecz go jawnie szuka. I z szukania tego czyni sw骿

Kr眊砮 biodra i po秎adki: przekle駍two czy b硂gos砤wie駍two?

cienka i niewidoczna pod ubraniem.   Ubi髍 : Gdy Twoja pupa przypomina gruszk, a biodra s zaokr眊lone wybierz biodr體ki . Je縠li maj nogawki poszerzane u do硊 i niezbyt obcis砮, wyr體naj proporcje. Niski stan optycznie zmniejszy biodra, za obni縪ne kieszenie sprawi, 縠 pupa b阣zie