fantazje seksualne m昕atek

What The Foch

Palc體ki godne laureata Konkursu Chopinowskiego, czyli najs硂dsza instrukcja obs硊gi 砮chtaczki, jak kiedykolwiek widzia硑秏y! [WIDEO]

Palc體ki godne laureata Konkursu Chopinowskiego, czyli najs硂dsza instrukcja obs硊gi 砮chtaczki, jak kiedykolwiek widzia硑秏y! [WIDEO]

Wydawa by si mog硂, 縠 rozmawianie o palc體kach w kontek禼ie innym ni muzyczny mo縠 by tylko niesmaczne. B潮d! Hitem Internetu jest tutorial adresowany do tych pan體, kt髍zy nie chc zas硊縴 na pseudonim Edward No縴cor阫i. Za co? Za nieumiej阾ne pieszczenie 砮chtaczki!

Czego pragn kobiety?

Zdaniem wielu os骲 na tak postawione pytanie nie ma odpowiedzi albo odpowiedzi mo縠 i s, ale si wzajemnie wykluczaj. Daniel Bergner, autor ksi笨ki What Do Women Want? Adventures in the Science of Female Desire twierdzi, 縠 zg酬bi tajemnice kobiecych pragnie.

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

Zdarza si, 縠 na m骿 warsztat przychodzi kobieta i na pytanie: "Jakie jest twoje ulubione s硂wo na narz眃y kobiece?", cichutko odpowiada: "Nie mam". A wychodzi i krzyczy: "Si砤 cipki!". Z Voc Ilnick rozmawia Sylwia Szwed

痮na geja

痮na geja

humoru, piwnego oddechu, zapachu potu w sypialni na dobranoc i sterty brud體 w 砤zience na dzie dobry. Tak, by przystojny, schludny, czaruj眂y i mia fantazj. On: Nie by砤 moj pierwsz kobiet. Pierwsza by砤 Ba秌a, o sze舵 lat starsza ode mnie. Pozna砮m j na wakacjach w Bu砱arii. W砤秐ie sko馽zy砮m

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

, sprawdzonych w niezliczonych podbojach. Takiej mieszance nie mog砤 si oprze nawet Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer), uwa縜na za wz髍 cn髏, pi阫na, bogobojna m昕atka. Uwodzicielski, pozbawiony wszelkich skrupu丑w wicehrabia de Valmond (John Malkovich) dostaje upojn noc, kt髍a zmieni jego 縴cie i 縴cie

Seksualno舵 w kinie

przyzwyczajona do tego, 縠 cia硂 mo縠 dostarcza przyjemno禼i. Ona swoje cia硂 katuje morderczymi treningami. Dopiero kiedy za縴je narkotyki i da si kole縜nce wyprowadzi z rodzinnego domu do nocnego lokalu - co w niej pu禼i. Filmowe kadry zdominuj jej seksualne fantazje, a r阫a zab潮dzi nie tylko mi阣zy jej

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

Epoka hipokryzji. Ca砤 prawda o seksie w II Rzeczpospolitej [FRAGMENTY KSI’KI]

m昕czyzn. Jakiekolwiek opisy scen intymnych czy cho鎎y sugestie, 縠 bohaterowie ksi笨ki prowadz 縴cie seksualne, by硑 z gruntu wykluczone.   Do pewnej liberalizacji pogl眃體 dosz硂 w kr阦ach zwi眤anych z Ko禼io砮m dopiero w latach trzydziestych. Post阷owcy zacz阬i nie秏ia硂 sugerowa, 縠 mo縩a

Zofia Milska-Wrzosi駍ka: Dlaczego uciekamy w bezradno舵

Zofia Milska-Wrzosi駍ka: Dlaczego uciekamy w bezradno舵

, 縠 mamy ma砮 dzieci, dla mnie jest wa縩e, 縠by one mia硑 spokojne, bezpieczne 秗odowisko, on przecie jest dobrym, troskliwym ojcem, wobec tego wszelkie konfrontacje odk砤dam na p蠹niej. Albo wiem z do秝iadczenia, 縠 zrobi砨y si milszy, gdybym zgodzi砤 si realizowa jego seksualne fantazje, a ja

Colette - gorszycielka mimo woli

Colette - gorszycielka mimo woli

tw髍c體, symbolist體, dekadent體. Poznali si, gdy przyjecha do Burgundii znale兼 mamk dla nie秎ubnego dziecka, kt髍e mia z pewn m昕atk w Pary縰. M硂dziutka Sidonie Gabrielle Colette zakocha砤 si w nim bez pami阠i. Pisa o niej po rozwodzie, 縠 by砤 "ma潮, inteligentn ch硂pk, sprytn i

Kobieta kocha uszami

Kobieta kocha uszami

mamy wprowadzi si prosto do ch硂paka. Chcia砤bym mie w砤sne mieszkanie. Zacz瓿am 縴cie seksualne, kiedy mia砤m 15 lat, i przez trzy lata by砤m z tym ch硂pakiem. Moje kole縜nki maj traumatyczne wspomnienia zwi眤ane z pierwszym razem. Ja, mimo 縠 nie by硂 'jak w filmie', dobrze to wspominam. Nie

Patricia Highsmith: Seks z m昕czyzn - 縜dna przyjemno舵

Patricia Highsmith: Seks z m昕czyzn - 縜dna przyjemno舵

fazie sadystyczno-analnej. Zalecenie: terapia grupowa z czterema m昕atkami, kt髍ym te wydawa硂 si, 縠 kochaj kobiety. 'Mo縠 rozerw si, uwodz眂 kt髍倍 z nich' - pisze w dzienniku Pat. Do spotkania z wyleczonymi lesbijkami nie dochodzi, ale cotygodniowe sesje z dr Klein s kontynuowane, mimo i

Orgazm przy okazji

Orgazm przy okazji

O orgazmie z edukatork seksualn dr Alicj D硊go酬ck i psycholo縦 Agnieszk Kramm rozmawia Anna Zawadzka Pewien pan powiedzia mi: M昕czyzna musi si roz砤dowa. Kobiet wystarczy przytuli. Alicja D硊go酬cka: Bzdura. Odmawianie kobiecie orgazmu to wymys naszej kultury. Ju Hipokrates bada

Sekrety Ewolucji Kochania i Swawolenia - cz甓 II

zupe硁ym zaprzeczeniem sta砮go. Bohaterem fantazji seksualnych 縪ny o 10 lat starszego, statecznego intelektualisty pr阣zej b阣zie o 10 lat m硂dszy instruktor tenisa, ni kto pokroju jej m昕a-safandu硑. A m昕czyzna - przeciwnie: stosuje jednakowe kryteria zar體no przy wyborze kochanki, jak i partnerki na

Anais Nin

. Pasuje do portret體 uroczych bywalczy paryskich salon體 z XVIII wieku - zauwa縜 na bankiecie hrabina Guicciardi. Patrzy, jak Anais w rubinowej sukni flirtuje z m硂dymi ch硂pcami, kt髍zy bior wiotk m昕atk za r體ie秐ic. Hugo szybko awansowa na zast阷c szefa filii banku w Pary縰, du縪 podr罂owa w

Pola Negri

Riccioto Camdo stwierdzi, 縠 to "historia Francji pisana perwersyjnym i seksualnym pi髍em Niemca". W 1920 roku "Madame du Barry" przynios砤 w Europie wi阫sze zyski ni wszystkie inne filmy UFY razem wzi阾e. Na premierze w kinie Palace - najwi阫szym kinie Europy - zasiad Charlie