m昕czyzna kobieta szuka seksu

PMS

Chcesz sp阣zi reszt 縴cia z zodiakalnym strzelcem? Oj, nie b阣zie to 砤twe!

Chcesz sp阣zi reszt 縴cia z zodiakalnym strzelcem? Oj, nie b阣zie to 砤twe!

Dla m昕czyzn urodzonych mi阣zy 22. listopada a 21. grudnia seks stanowi spraw fundamentaln. Seksualnym temperamentem dor體nuj wr阠z skorpionom! W sypialni s spontaniczni i wci笨 szukaj nowych wra縠. Kobiety spod tego znaku tak縠 nie s anio砶ami. Uwielbiaj uwodzi i kokietowa. Sprawd, jak dotrzyma kroku zodiakalnym strzelcom.

Coraz cz甓ciej dochodz do wniosku, 縠 udany zwi眤ek to utopia

Jestem 38-letni kobiet - wykszta砪on, pracuj眂, bezdzietn, pann, niebrzydk, normaln. Spotkanie ze mn zawsze ko馽zy si m阺kim stwierdzeniem, kt髍e zaczyna mnie ju dra縩i - "to niemo縧iwe". A jednak! Wcale nie szukam idea硊, szukam m昕czyzny, z kt髍ym mog砤bym 縴, kt髍y chcia砨y budowa ze mn dojrza硑 zwi眤ek oparty nie tylko na fascynacji, seksie, "zasiadaniu si" czy "piciu sobie z dziubk體"

W砤sne odbicie w lustrze to najlepszy afrodyzjak?

Kochasz si ze swoim m昕czyzn i jest ci dobrze, ale jeszcze lepiej, gdy spogl眃asz na swoje nagie, wygi阾e odbicie w lustrze? Nie tylko Patrick Bateman z "American Psycho" lubi obserwowa si w akcji. Fetysz lustra to domena wsp蟪czesnych narcyz體. Jak wygl眃a seks w lustrzanym odbiciu?

Koniec chemii w zwi眤ku: dlaczego tak si dzieje?

Koniec chemii w zwi眤ku: dlaczego tak si dzieje?

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

"Slow sex. Uwolnij mi硂舵" [fragmenty ksi笨ki]

Pierwsza w Polsce ksi笨ka po秝i阠ona tematowi slow sex. Chwilami pikantna, chwilami zabawna. Mo縠 nada 縴ciu nowy kierunek. Autorki zwracaj uwag na dobroczynn moc dotyku i pozwalaj zrozumie sk眃 tak cz阺ty u m昕czyzn g丑d seksu. Podsuwaj pomys硑 na erotyczne 鎤iczenia i inspiruj jak

Lesbijki, MILFY-y, macochy - to nas kr阠i, to nas podnieca [2015 W PORNO]

Lesbijki, MILFY-y, macochy - to nas kr阠i, to nas podnieca [2015 W PORNO]

ogl眃a filmy dla doros硑ch na Jamajce - 44 procent, a najmniej w Japonii - 17 procent. Kobiety do舵 wyra糿ie odcinaj si od m昕czyzn pod wzgl阣em tego, co chc ogl眃a. Na li禼ie najcz甓ciej wyszukiwanych przez panie pozycji znalaz si: seks lesbijski, seks w tr骿k眂ie i kobiecy wytrysk, z kolei

"Czego pragn kobiety?" To zale縴!

"Czego pragn kobiety?" To zale縴!

specjali禼i znajd w niej co dla siebie. Bergner pi阫nym, kwiecistym j陑ykiem opisuje kobiety fantazjuj眂e o seksie z inn kobiet, o tr骿k眛ach, fantazjach o byciu zgwa砪on lub zdominowan, podkre秎a znaczenie tego, jak badania nad kobiec seksualno禼i przyczyni硑 si do wzrostu 秝iadomo禼i i emancypacji

"Kobieca ciekawo舵 w砤snego cia砤 i brak wstydu mo縠 powodowa podra縩ienia i choroby" - tak uczyli seksu 100 lat temu

"Kobieca ciekawo舵 w砤snego cia砤 i brak wstydu mo縠 powodowa podra縩ienia i choroby" - tak uczyli seksu 100 lat temu

zachowywa pow禼i眊liwo舵, poniewa nadmiar seksu m骻 niekorzystnie wp硑n辨 na ma晨e駍two. Te og髄nikowe prawdy dotycz眂ych przede wszystkim pos硊sze駍twa i uleg硂禼i wobec m昕czyzn, niewiele m體i硑 o istocie ma晨e駍twa i relacjach intymnych. Kobiety cz阺to wi阠 szuka硑 wsparcia u swoich matek i si髎tr

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

Ska砤 g髍uj眂a nad ciemnym morzem. Z czym to si pani kojarzy? Z seksem? Dobrze. To taoistyczna pozycja. Ska潮 g髍uj眂 jest m昕czyzna, a kobieta jest ciemnym morzem. Twardo舵 i mi阫ko舵, rozlewanie, tajemnica, ciemno舵. A sama pozycja: kobieta le縴 na plecach, m昕czyzna opiera jej stopy o swoje

Ona si puszcza, on jest Casanov - stereotypy dotycz眂e seksu

Ona si puszcza, on jest Casanov - stereotypy dotycz眂e seksu

kochanki czy kochanka o ram 丑縦a przy pomocy kajdanek w r罂owym futerku. Ale s i tacy kt髍zy p阫aliby ze 秏iechu, gdyby ich partner nagle wszed do sypialni w kostiumie Batmana. Wielu m昕czyzn czerpie przyjemno舵 z patrzenia na kobiet, gdy sama doprowadza si do orgazmu lub cho鎎y podczas seksu dotyka

Czy seks na zgod buduje czy niszczy zwi眤ek?

Czy seks na zgod buduje czy niszczy zwi眤ek?

Metz, Simon Roser i Nancy Strapko, w swojej pracy dotycz眂ej rozwi眤ywania konflikt體 w秗骴 par heteroseksualnych, gej體 i lesbijek ( "The Journal of Sex Research" , 1994) wskazuje, 縠 kobiety w relacjach heteroseksualnych znacznie cz甓ciej rozwi眤uj konflikty wewn眛rzzwi眤kowe poprzez seks

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

"Pornografia bywa sposobem na utrzymanie zwi眤ku" [SOCJOLOG O SEKSIE]

spo砮cznym nie zaszkodzi. Paniom czasami trudno zrozumie, 縠 m昕czyzna to nieco inaczej ewolucyjnie skonstruowana jednostka, 縠 interesuje si seksem niezale縩ie od emocjonalnego zaanga縪wania. Ja w przeciwie駍twie do pana nigdy takich pa nie wyprowadzam z b酬du. Kobiety czuj si zazdrosne, gdy si

Mog mie orgazm i trzy razy pod rz眃. Zawsze z wibratorem, nigdy z m昕czyzn [LIST]

Mog mie orgazm i trzy razy pod rz眃. Zawsze z wibratorem, nigdy z m昕czyzn [LIST]

Kobieca strona Gazeta.pl - Polub nas! Nie musz szuka daleko - na stronie g丑wnej gazeta.pl przera縜j眂y nag丑wek: "'痮nie przesta硂 si chcie, seks mam raz na trzy miesi眂e' - Polacy zbyt zm阠zeni na seks?". Wiecie dlaczego cz甓 kobiet nie ma ochoty wsp蟪縴? BO NIE MAJ

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

Spu舵my ze smyczy fantazje erotyczne!

Joanno, prowadzisz w Warszawie LoveStore , butik z eleganckimi akcesoriami seksualnymi, g丑wnie dla pa. Jeste te redaktork naczeln "najseksowniejszego portalu dla kobiet" Barbarella.pl . Sk眃 to zami硂wanie do seksu? To d硊ga historia. Od dawna obserwowa砤m, 縠 w Polsce o seksie

Jak Tinder zmienia kultur randkowania w seksustawki

Jak Tinder zmienia kultur randkowania w seksustawki

"lubisz". - Je秎i wysy砤 ci SMS-a przed p蟪noc, to znaczy, 縠 mu si podobasz. Je秎i wysy砤 po p蟪nocy, to chodzi mu tylko o twoje cia硂 - m體i Amanda. Nie sugeruje, 縠 w odr罂nieniu od m昕czyzn kobiety nie chc uprawia seksu. - Kto by nie chcia uprawia seksu? Ale to przykre, gdy po nim

7 rzeczy, kt髍e robisz my秎眂, 縠 j podniecasz - a nie

7 rzeczy, kt髍e robisz my秎眂, 縠 j podniecasz - a nie

. Jakie b酬dy najcz甓ciej pope硁iaj "秝ietni" kochankowie, cho przekonani s, 縠 nic tak kobity nie podnieca, jak to co robi? Jestem ju PRAWIE gotowy Prawie robi r罂nic, a w seksie nawet BARDZO. Czujesz, 縠 ro秐ie w tobie podniecenie, 縠 krew p硑nie ku organowi, z kt髍ego ju niebawem

Ciesz si seksem

Ciesz si seksem

, a i tak wiele z nas niezbyt dobrze si jej przyjrza硂. Niejednokrotnie dla kobiet genitalia s raczej powodem do wstydu ni dumy. A czy mo縩a nie zna swojej pochwy i cieszy si seksem? Szczerze w眛pi. Dlatego zaprzyja糿ianie si ze swoj pochw jest tak niesamowicie fascynuj眂e, wspieraj眂e i

Straszenie seksem po polsku

Straszenie seksem po polsku

podsuwa nam si tylko wiedz na temat tego, co zrobi, 縠by Misiowi by硂 dobrze, albo ewentualnie co zrobi, 縠by kobiecie mog硂 by dobrze, ale pod warunkiem, 縠by bro bo縠 przy tym nie przestraszy Misia. Motywem przewodnim polskich rozm體 o seksie, nie jest szukanie odpowiedzi na pytanie: jak odkrywa

Seks-przyjaciel powszechnym zjawiskiem? Badania nie k砤mi!

Seks-przyjaciel powszechnym zjawiskiem? Badania nie k砤mi!

(62,5%), dla m昕czyzn jest to seks . Kobiety traktuj tak relacj na wy潮czno舵, m昕czy糿i zdecydowanie cz甓ciej definiowali si, jako poliamoryczni (52%). Benefity Na koniec jeszcze jedne mit, kt髍y zosta obalony przez wyniki bada. Wspomniani ju wy縠j Wyndol Furman i Laura Shaffer por體nali mi阣zy

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

pocz眛kuj眂e matki. Ozi阞砮 staj si kobiety zapracowane i takie, kt髍e maj partnera, z kt髍ym nie potrafi si zgra w 丑縦u. W jaki spos骲 pomaga si parom, w kt髍ych kobieta nie chce seksu?   - Kluczowa jest seksualna przesz硂舵 zwi眤ku. Kryzys zwykle nie pojawia si nagle. Pary zg砤szaj si do

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

miejsc. Mn髎two par uprawia seks w ciemno禼i, bo kobieta nie chce 縠by m昕czyzna na ni patrzy. Wstydzi si swojego cia砤 i swoich reakcji. W wielu przypadkach ucz kobiety, jak czerpa przyjemno舵 z seksu, jak pozby si barier i blokad, kt髍e uniemo縧iwiaj im osi眊ni阠ie orgazmu, jak pozna swoje

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

"Wujek rozbudzi mnie seksualnie. Nauczy, 縠 mo縠 bole". List kobiety molestowanej w dzieci駍twie

m昕czyzn. W ksi笨ce pewnego psychoterapeuty przeczyta砤m, 縠 m昕czy糿i s w stanie wyczu taki stan ci眊砮go pobudzenia u kobiety. Dlatego w jaki spos骲, pod秝iadomie, wybieraj je do ponownego wykorzystania, do 砤twego seksu, wiedz眂, 縠 z nimi jest to mo縧iwe. Wybieraj te najbardziej niedowarto禼iowane

10 dowod體 na to, 縠 naprawd lubisz seks (i si tego nie wstydzisz)

10 dowod體 na to, 縠 naprawd lubisz seks (i si tego nie wstydzisz)

b砤galnych monolog體 waginy? Mo縠 po prostu przyznaj si, 縠 masz rozbuchane libido. W teorii jeste mokrym snem ka縟ego m昕czyzny, w praktyce - rzadkim i lekko niebezpiecznym okazem, kt髍y trudno zamkn辨 w klatce konwenans體. rys. Magda Danaj 1. Chcesz seksu cz甓ciej ni tw骿 ch硂pak Zachowujesz si jak

Od nowa: Menopauza nie odbiera kobiecie zdolno禼i prze縴wania orgazmu

Od nowa: Menopauza nie odbiera kobiecie zdolno禼i prze縴wania orgazmu

o tym my秎e - ucina. Wolno舵 od p硂dno禼i czy seksu? Zdaniem seksuologa i neurologa Andrzeja Depki ka縟a kobieta, zanim dojdzie do menopauzy, przez d硊g cz甓 縴cia socjalizuje swoj seksualno舵 i ustawia j w hierarchii warto禼i. Jego zdaniem s takie kobiety - nie nale縴 ich pomija ani ocenia

M昕czy糿i zawsze maj ochot na seks, a prze縴cie orgazmu jest najwa縩iejsze? Najwi阫sze mity zwi眤ane z seksem

prawda w pewnym przedziale wiekowym (oko硂 20. roku 縴cia) m昕czy糿i wykazuj znacznie wi阫sze zainteresowanie seksem ni b阣眂e w podobnym wieku kobiety (apogeum ich zapotrzebowania na seks przypada oko硂 40. roku 縴cia), ale nie znaczy to przecie, 縠 nawet wtedy w ka縟ej sytuacji zainteresowani s oni

Na ko馽u wibratora zawsze jest cz硂wiek, czyli my same [ROZMOWA]

, niepok骿. Niestety 砤two jest podsyca l阫i, trudniej jest podpowiada, jak si z nimi upora. Dlaczego straszenie seksem uderza w kobiety? - Poniewa m阺ki model seksualno禼i, czyli to, co s硊縴 m昕czyznom, jest powszechnie znane i nie budzi wi阫szych kontrowersji. Wci笨 klasyczny stosunek jest promowany

Randkuj眂 z zodiakalnym kozioro縞em. Co zrobi, aby flirt przerodzi si w mi硂舵 do grobowej deski?

p骿舵 krok dalej. M昕czyzna spod znaku wagi to szarmancki uwodziciel, kobieta to 勘dna przyg骴 bywalczyni. Z kim stworz szcz甓liwy zwi眤ek? Czy grubo舵 portfela ma znaczenie? "Odpowiedzmy poprawnie politycznie, czyli liczy si mi硂舵" [SEKS W MAM MIEIE] Na pocz眛ku kozioro縠c wydaje

Seks - 5 b酬d體, kt髍e pope硁iaj kobiety

Artyku pochodzi z zaprzyja糿ionego serwisu HelloZdrowie.pl Powinnam by do秝iadczonym i dojrza硑m m昕czyzn, 縠by wymieni najwa縩iejsze b酬dy, jakie kobiety pope硁iaj, uprawiaj眂 seks. Ale nim nie jestem, wi阠 w tej sytuacji mog si pokusi co najwy縠j o pewne refleksje. Zaczn od pierwszych

Seksoholiczki - bez mi硂禼i, bez frajdy z seksu

, to pewnie atrakcyjny m昕czyzna". Podbiega砤 do okna, by popatrze, czy faktycznie jest przystojny. Ile kobiet w Polsce mo縠 by uzale縩ionych od seksu? - Na pi阠iu seksoholik體 przypada jedna seksoholiczka. Z regu硑 jest to jeden procent doros砮j populacji, czyli mo縠 to by ok. 100 tys. kobiet

Czy mo縩a zaj舵 w ci笨 p硑waj眂 w basenie?

wsp蟪縴cia. Dzieci odpowiedzi szukaj wi阠 w internecie, a tam pr阣zej trafiaj na pornografi ni rzetelne informacje (polecam stron www.ponton.org.pl). Pyta砤m kiedy dr Alicj D硊go酬ck, edukatork seksualn, o to, kiedy zacz辨 rozmawia z dzieckiem o seksie. Odpowiedzia砤, 縠 od samego pocz眛ku

Poliamoria: Kilka srok za ogon

nie zgodzi硑. W dodatku bywa tak, 縠 ka縟a z nich dochowuje wymaganej przez tego m昕czyzn wierno禼i. My秎, 縠 nie bez powodu tw髍czyniami ruchu poliamorycznego s kobiety i - cho to mo縠 zabrzmie stereotypowo - zaryzykuj stwierdzenie, 縠 kobiety bardziej mieszaj kwestie uczuciowe z seksem ni

Mi硂舵 i seks - przyp硑wy i odp硑wy

- jak fizyczne doznania. My秎 czasami, 縠 m昕czy糿i tak naprawd szukaj tego bardziej ni kobiety, bo kobiety znajduj du縪 wyj眛kowej psychofizycznej blisko禼i, pozbawionej seksualnego kontekstu, w macierzy駍twie. Z takim odczuciem w砤秐ie wi眤a砤bym t阺knot egzystencjaln pojawiaj眂 si w seksie

Seksualne przykazania dla kobiet

aborcyjnym. M昕czyzna - cho鎎y dokona nie wiadomo ilu podboj體 seksualnych - nigdy nie p砤ci za przyjemno舵 seksu. Nawet gwa砪iciele dostaj wyroki w zawieszeniu i nie id do wi陑ienia. Kobieta, nawet je秎i szuka przyjemno禼i, musi by bardzo dyskretna i ostro縩a, musi uwa縜, co m體i i czy nie jest "

Chcesz mie dobry seks? Um體 si z hydraulikiem, budowla馽em, kucharzem.

mo縩a zamkn辨 w jednym zdaniu: m昕czy糿i s pasywni, niezaradni, zagubieni, leniwi, wycofani, szukaj w kobiecie mamy. A mo縠 takie wnioski to efekt tego, 縠 profesor poszukiwa m昕czyzn w du縴ch miastach, na wy縮zych uczelniach i na intratnych stanowiskach? Prawdziwych m昕czyzn lepiej szuka na

Seks Party - ja tam by砤m, drinka pi砤m i...

drzemi眂 we mnie od jakiego czasu fantazj, czyli gdzie mog p骿舵 na SEX PARTY. Nie musia砤m d硊go szuka, jak si okazuje nie brakuje takich klub體. Ku mojej rado禼i okaza硂 si, 縠 ka縟y weekend kipi seksem, a 縠 by砤 akurat sobota, klub zaprasza mnie serdecznie... Ze strony dowiedzia砤m si, 縠

Polacy bez pruderii - rozmowa z doktorem Andrzejem Depko

z gosposi i 縴je w takiej swoistej schizofrenii, gdzie oddaje Bogu co boskie, a kobiecie co ludzkie. Mo縠 na koniec co bardziej optymistycznego. Pi阫nie m體isz o seksie na emeryturze. Ca砮 szcz甓cie ten temat przestaje by tabu. - Przez wiele lat tak by硂, 縠 seks kojarzy si tylko z m硂dymi i

Zwi眤ek w kryzysie? 9 rad od specjalist體

, jak ka縟a wsp髄nota, potrzebuje "kleju" wsp髄nych warto禼i. Jedna z wa縩iejszych to seks. Tymczasem w dzisiejszych czasach seks jest traktowany jak warto舵 indywidualna - stawiamy na nasze potrzeby, nasze przyjemno禼i. Je秎i w naszym podej禼iu do seksu w relacji nie ma miejsca na potrzeby i

Inna definicja seksu

sztywny, te mo縩a si kocha, wszak s硊縴 nam do tego ca砮 cia硂! Owszem, my秎, 縠 ka縟a kobieta chce czasem poczu m昕czyzn w sobie, ale czasem nie oznacza zawsze. A erekcja naprawd nie jest warunkiem sine qua non, 縠by i舵 do 丑縦a. W ko馽u - od czego mamy wyobra糿i?Wi阠ej na temat seksu szukaj na

Mi阣zy fuksj a penisem

zawsze w pakiecie z nieod潮czn wielk mi硂禼i - bo tego by硂 sporo. A potem jak kobiety odkry硑 feminizm, emancypacj, to zacz瓿y opisywa seks mechaniczny, polegaj眂y na zaliczaniu kolejnych kolesi體. I to te mi si wydaje nudne, a przede wszystkim nieprawdziwe. Z seksem, 縠 tak powiem, jak z 縴ciem

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

serwis體. Dzi spojrzymy na kino rozmaitych poziom體. Spojrzymy pod k眛em tego, jak bardzo film mo縠 obrzydzi cz硂wiekowi intymne obcowanie z drug istot ludzk (lub wi阫sz ich grup). "Antychryst" Lars von Trier Je縠li w filmie von Triera nie natraficie na scen seksu, z kt髍ego nikt (a ju

Orze pod majtkami dumnie zadziera g丑wk

faceci z tatua縜mi patriotycznymi. - Mo縠 czuj, 縠 czasy s przedwojenne, i zanim p骿d si bi, chc po縴? - Wojna kojarzy mi si bardziej z romantyczn mi硂禼i ni seksem - odpowiada. - Ludzie chc mie dla kogo walczy. Wiadomo, dla ojczyzny, ale te dla kogo jeszcze. Bo wojna mija, ludzie o niej

Edyta Baker: Kobieco舵 to dla mnie wolno舵. Ale ca硑 czas pami阾am, 縠 biologicznie moje cia硂 jest m阺kie

przyjemno舵 i dlatego takich relacji nie unika砤m. To, co si wtedy pojawi硂 we mnie, to my秎, 縠 musz si wyrzec tego, 縠 czuj si kobiet, bo wyros砤m na m昕czyzn. Zacz瓿am funkcjonowa jako m昕czyzna, r體nie w roli seksualnej. Jak do秝iadcza砤 seksu z kobietami, czuj眂 si kobiet? Kiedy widzia砤, 縠

痽cie seksualne: wszystko o dziewictwie

zwi眤ku wynikaj眂ych z trudno禼i seksualnych to efekt braku edukacji i otwarto禼i, braku umiej阾no禼i rozmawiania o seksie, nazywania swoich pragnie i braku przyzwolenia na to, 縠by przyj辨, 縠 seks mo縠 by czym dobrym w 縴ciu.   Styka si Pan z dojrza硑mi kobietami, kt髍e cierpi z powodu swojego

Dlaczego kobiety zdradzaj?

najcz甓ciej zdradzaj dla seksu. Emocje Ka縟y romans jest inny tak samo jak pow骴 jego nawi眤ania. M昕czy糿i w pozama晨e駍kim zwi眤ku szukaj seksu i rzadziej zakochuj si w swoich kochankach. Kobiety w romans cz阺to anga縰j emocje i to ich brak w sta硑m zwi眤ku pcha je w ramiona innych m昕czyzn. Aby

Pierwsza w Polsce szko砤 uwodzenia dla kobiet: czego si w niej nauczysz?

ma ich wi阠ej. M昕czy糿i cz阺to narzekaj na to, 縠 kobiety nie szukaj mi硂禼i tylko sponsor體. - Analogicznie kobiety narzekaj na to, 縠 m昕czyznom zale縴 tylko na ich ciele, na seksie, 縠 zwracaj uwag g丑wnie na ich wygl眃. Nie dogodzisz. Co Pani my秎i o modnych ostatnio na zachodzie trenerach

Czas na seks

, kochali秏y si cztery, pi赕 razy w miesi眂u. Ale nie uk砤da硂 si mi阣zy nami, wi阠 i seks by coraz rzadziej. Ostatnio kochali秏y si cztery miesi眂e temu, i tak ju chyba zostanie. Wi阫szo舵 moich przyjaci蟪ek ju nie uprawia seksu. Najwy縠j incydentalnie. Inaczej jest z m昕czyznami. Im, je秎i tylko s

Jak unikn辨 rutyny w zwi眤ku? Przyczynek do rozwa縜 o po勘daniu

. Umiej阾ne podsycanie po勘dania wymaga strategii (fot. Sztuczne fio砶i) Wprowad do waszego seksu nowinki, urozmaicenia, wi阠ej pikanterii. Przesta馽ie kocha si tylko w sypialni, a tym bardziej zawsze tu przed snem! Grzmi sieciowe poradniki szcz甓liwego 縴cia. O urokach uprawiania seksu poza sypialni

Kr赕my filmy porno z Erik Lust [to NIE JEST akcja redakcyjna ;-)]

pogodzi z seks-filmami, na kt髍ych nierealnie wygl眃aj眂e kobiety udaj przyjemno舵, by zaspokoi mizoginiczne fantazje m昕czyzn. Po zako馽zeniu Gender Studies na uniwersytecie Lund, wyjecha砤 do Barcelony na studia filmowe. Jej projektem dyplomowym by erotyczny film pt "Good Girl", kt髍y

Zodiakalny wodnik nieba ci przychyli! Jest tylko jeden warunek...

na jaki czas p骿dziecie razem na imprez? M昕czyzna spod znaku wagi to szarmancki uwodziciel, kobieta to 勘dna przyg骴 bywalczyni. Z kim stworz szcz甓liwy zwi眤ek? Czy grubo舵 portfela ma znaczenie? "Odpowiedzmy poprawnie politycznie, czyli liczy si mi硂舵" [SEKS W MAM MIEIE

Najnowszy numer Wysokich Obcas體 w kioskach ju 8 lutego

ok砤dka Czytam raporty Pontonu i widz osamotnion m硂dzie, kt髍a nie ma z kim porozmawia o seksie. Dlaczego tak jest? Bo ma硂 kto z nimi chce powa縩ie o tym rozmawia. W szkole nie ma edukacji seksualnej, a rodzice si wstydz i cz阺to sami nie wiedz, jak m體i o seksie. Uwa縜j te, 縠 jak

Jej filmy skupiaj si na kobiecej erotyce: dlaczego?

: zaanga縪wanie trzeciej osoby do seksu, zakazany romans np.: z szefem czy wsp蟪lokatorem, zdrada, fantazje homoseksualne i anonimowy seks. Czy m阺kie fantazje r罂ni si od kobiecych? Heteroseksualne od homoseksualnych czy queerowych? - Zdziwi砤by si jak bardzo podobne s fantazje kobiet i m昕czyzn. Jednymi z

Czy w seksie zosta硂 jeszcze jakie tabu?

seksu polega przede wszystkim na tym, 縠 mamy prawo traktowa seks tak, aby sprawia nam satysfakcj i rado舵, 縠by秏y mog硑 korzysta z niego zgodnie z naszymi upodobaniami, bez konieczno禼i ust阷stw i dzia砤 pod czyje dyktando. (Albo wr阠z przeciwnie - pozwala si permanentnie zdominowa, bo to nas

Od Redakcji: seks i jego filie

kt髍ych mo縩a boki zrywa. 32-letni m昕czyzna zosta zatrzymany za uprawianie seksu z latarni uliczn. Wspomniany jest seks z odkurzaczem, dziur po s阫u, motocyklem, ze 秝ie勘 szarlotk, a nawet z p硑t chodnikow. Ale ta ksi笨ka to nie 縜rt. To wspania砤, rzek砤bym nawet - filozoficzna, dysputa o 縴ciu

Seks na pierwszej randce - 6 mo縧iwych scenariuszy

, kr阷uj眂a cisza (o ile si pojawi), nie b阣zie trwa砤 zbyt d硊go. Czy spotkacie si drugi raz? Je秎i obydwoje szukacie wspania砮go seksu, a Wasz taki w砤秐ie by - jest to prawdopodobne. Je秎i kt髍e z Was szuka wspania砮go seksu, a drugie zwi眤ku - szanse wci笨 s, tyle 縠 mniejsze. Bo gdy jedna strona

"To" - czyli jak rozmawiano z nami o seksie

- nie tylko na temat seksu i swojego cia砤, ale tak縠 na temat tego, co si dzieje w intymnym 縴ciu ich r體ie秐iczek. Jeden z ankietowanych m昕czyzn wyzna, 縠: Jako 12-latek chcia砮m dowiedzie si, na czym polega miesi眂zka, co to jest menstruacja i og髄nie - zrozumie jakie podstawowe poj阠ia, o

Co kobiety chc wiedzie o m阺kim spojrzeniu na seks?

Larry Lovelace B潮ka mi si jednak po g硂wie pytanie, kt髍e ostatnio zada砤 znajoma: "Na co faceci w sumie patrz w czasie seksu?" Bo, 縠 patrz to pewne. Jak wiadomo w przewadze s wzrokowcami, dlatego przemys zdj赕 i filmik體 robi na nich grube miliony. Ale zostawmy porno w spokoju, w

Zdrada. Zje舵 ciastko i mie ciastko

tylko o seks, ale te o flirt i sprawdzanie, czy jeste秏y atrakcyjni - adrenalin, ekscytacj. W tych przygodach prze縴wanych za po秗ednictwem portalu to wszystko jest. Czy to, 縠 ci m昕czy糿i szukaj seksu przez portal internetowy, 秝iadczy te jako o nas, kobietach? Zdecydowanie nie. Pani zbada砤

Co czuj nimfomanki?

szuka facet體 na czatach erotycznych. Czasem odbywa砤m stosunki z siedmioma w tygodniu, bywa硂, 縠 mia砤m trzech jednego dnia. Seks nie sprawia mi rozkoszy, a kiedy kt髍y z m昕czyzn naprawd si mn interesowa, odpycha砤m go, bo przestawa mnie poci眊a. Rzadko chodzi砤m do 丑縦a z tym samym wi阠ej

Sarah Waters: Moje powie禼i s lesbijskie i chcia砤bym, 縠by to zosta硂 zauwa縪ne

przejdzie. Homofobicznie seks lesbijski jest traktowany troch jak nieseks. To zaledwie gra wst阷na, a nie jakie zwie馽zenie. Seks mi阣zy dwoma m昕czyznami jest demonizowany, a seks mi阣zy dwiema kobietami - infantylizowany. Lesbijk mo縩a tolerowa, o ile jest 砤dna i nieostentacyjna. To traktowanie z

Kobiec seksualno舵 trzeba odkrywa

- Kobiety w Polsce nie s zaprzyja糿ione ze swoj seksualno禼i. Nie znaj swoich cia i swoich potrzeb. Nie s te do tego zach阠ane. Dyskusja o seksie jaka toczy si w Polsce obraca si tylko wok蟪 potrzeb m昕czyzn. Wkurza mnie, 縠 wt髍uj temu czo硂wi seksuolodzy, m體i Joanna Keszka, redaktorka

e-Randki bez zobowi眤a - przepis na udany seks?

erotyczne rozmowy. - I to nas m昕czyzn odr罂nia od was kobiet - m體i Przemek z硂wrogo podkre秎aj眂 swoj wypowied palcem wskazuj眂ym skierowanym w moj stron. Przemek ma ju za sob kilka spotka o erotycznym zabarwieniu i ma swoje wnioski na ten temat. - Faceci szukaj seksu - tak jak deklaruj na swoich

Prostytucja od podszewki, bez oceny i bez cenzury - wywiad z prostytutk BDSM

, oczywi禼ie). No i klienci s inni. S starsi, bardziej ustawieni, g丑wnie garniacy. BDSM to us硊ga bardziej luksusowa, dro縮za. Dlatego panowie nie przychodz cz甓ciej ni raz w miesi眂u. Z jakimi fantazjami najcz甓ciej przychodz? - Z fantazjami o seksie analnym. To dla wielu m昕czyzn wci笨 sfera tabu, bo

Zoe Margolis: Gdzie s kobiety, kt髍e kochaj seks i nie maj ochoty, 縠by z tego powodu nazywa je dziwkami?!

romans體 i z硂禼i j to, 縠 nieustannie musi mierzy si z brakiem zrozumienia dla swojego stylu 縴cia tylko dlatego, 縠 jest kobiet. ''Moi rodzice byli hipisami - wspomina. - W domu rozmawia硂 si o seksie zawsze jako o przyjemno禼i dla m昕czyzny i kobiety. Kiedy mia砤m 14 lat, dosta砤m od rodzic體

Edukacja seksualna? Proponuj do縴wocie

kr阦i spo砮cze駍twa najch阾niej by si pozby硑, przemilcza硑, zamiot硑 pod dywan. Tylko jak zamie舵 pod dywan 砮chtaczk?! Odkrycie tej sromotnej cz甓ci cia砤 w dzieci駍twie grozi przecie tym, 縠 kobieta mo縠 kiedy czerpa przyjemno舵 z seksu! Ostatnio czyta砤m reporta z Egiptu. Tam od wiek體 radz

Amputowana przez natur: urodzi砤 si bez pochwy i macicy

operacyjnie i wtedy seks z m昕czyzn jest mo縧iwy. Lekarz, kt髍y bez faszerowania hormonami postawi od razu w砤禼iw diagnoz, o秝iadczy, 縠 cho nigdy takiej operacji nie robi, mo縠 u Heleny spr骲owa. Podzi阫owa砤. Kobiety z internetu poradzi硑 klinik w Poznaniu. Operacja Operuje tam dr Karina Kapczuk

Komentarz do Lindy. Zdrada to jeszcze nie wyrok!

zupe硁ie odmienne. Utrzymuje, 縠 nie dosz硂 mi阣zy nimi do seksu (...) Zdradzi mnie. I to ju na pocz眛ku naszego zwi眤ku. Ze swoj by潮. Do tej pory utrzymuje, 縠 nie dosz硂 mi阣zy nimi do seksu (w kluczowym momencie spotkania mia si ubra i wyj舵, szarpni阾y poczuciem winy, czy ch* wie czego), ale nie

Brzydz si kobiet, m體i眂 delikatnie - kobiety ich nie poci眊aj. Czy mo縩a stworzy szcz甓liwy zwi眤ek z gejem?

szcz甓liwy, gdy m昕czyzna jest biseksualny. Taki partner mo縠 wchodzi w relacje emocjonalne i seksualne zar體no z t sam, jak i odmienn p砪i. Takie zwi眤ki, jak i seks w nich, mog by r體nie udane i satysfakcjonuj眂e zar體no, gdy b阣zie je budowa z kobietami, jak i m昕czyznami. Jednak

"Brak seksu powoduje, 縠 moje cia硂 jest w o wiele gorszej formie"! - zdradzi砤 w wywiadzie dla "GQ" Miranda Kerr! Zaskakuj眂e wyznanie?

, obecnie nikogo nie mam na sta砮... Ale kocham randki, r體nie z kobietami! Stosuj zasad nigdy nie m體 nigdy! W kobietach poci眊aj mnie ich pon阾ne, sensualne kszta硉y, a zw砤szcza pi阫ne plecy.  Jednak do 丑縦a potrzebuj m昕czyzny. Nie szukam mi硂禼i, chc si teraz bawi i pr骲owa nowych rzeczy

Jak zmieni si 秝iat seksu?

indywidualizm. Wszystko wskazuje na to, 縠 potrzeba realizacji indywidualnych cel體 b阣zie wzrasta. Tylko czy taka ca砶owita wolno舵 i niezale縩o舵 mo縠 da prawdziwe szcz甓cie? Prof. Lew-Starowicz o kobietach, m昕czyznach i naturze damsko-m阺kich relacji . Sprawd ksi笨ki » Nazywano je jeszcze niedawno

Rozgrzane zmys硑 - najs硑nniejsze erotyczne sceny filmowe w plenerach lata

seks? Lata sze舵dziesi眛e XX wieku. Sam ucieka z obozu skautowego, 縠by spotka si ze swoj sympati. Suzy zabiera z domu kota, such karm dla niego, gramofon, winylowe p硑ty i ksi笨ki - zestaw, kt髍y powinien urzec ka縟ego warto禼iowego m昕czyzn. On ma namiot i w阣k. Razem wyruszaj na wypraw

Jak uwie舵 skorpiona? Osoby spod tego znaku potrzebuj mocnych wra縠 i ca砶owitej szczero禼i

uwodziciel, kobieta to 勘dna przyg骴 bywalczyni. Z kim stworz szcz甓liwy zwi眤ek? Jest jedna rzecz, kt髍 zodiakalne skorpiony kochaj bardziej ni bycie uwodzonym. Jest to oczywi禼ie nami阾ny seks. Zaci眊n辨 skorpiona do sypialni nie jest trudno, jednak zapewni sobie jego wierno舵 to ju skomplikowana

"Ally McBeal" 15 lat p蠹niej: czy serial z m硂do禼i dojrza razem ze mn?

wszystkim samoakceptacji. C罂, jak uj瓿a to jedna z moich przyjaci蟪ek, 15 lat p蠹niej ogl眃amy "Ally" nie po to, 縠by przekona si, 縠 po "Seksie w wielkim mie禼ie" , "Dziewczynach" i "Broad City" nie ma ju tabu kobiecej seksualno禼i w telewizji. 痑rciki z

Kobiety od seksu wol... internet

. W體czas badano stopie przywi眤ania doros硑ch u縴tkownik體 do internetu na grupie 2119 respondent體. Jak si okaza硂, 49 procent kobiet w wieku od 18 do 34 lat zadeklarowa硂, 縠 wytrzyma硂by dwa tygodnie bez seksu, ale bez internetu ju nie. Seks okaza si by w體czas tak縠 mniej potrzebny ni inne

Dieta na pokut

秎ubie i 縠 wtedy najwa縩iejsze jest czerpanie rado禼i z bycia razem. Niby racja, tylko dlaczego nikt nie zaleca rozmowy z partnerem, szukania tego, co nas podnieca, co dzia砤? Dlaczego kobietom si wmawia, 縠 nie musz czerpa fizycznej przyjemno禼i z seksu, wystarczy duchowa.

T阺kni眂 za utraconymi mi硂禼iami, t阺knimy te za dawn sob

przyjaci蟪mi. Wysnuli秏y przypuszczenie (ale takie granicz眂e z pewno禼i), 縠 stosunek (ekhm) do by硑ch partner體 jest inny u kobiet, zupe硁ie inny u m昕czyzn. My zazwyczaj por體nujemy si do dawnych dziewczyn i przyjaci蟪ek naszych ukochanych, a tak縠 nowych partnerek naszych by硑ch. Je秎i bilans wypadnie

Kara za seks - ale tylko dla kobiet

mo縠my mie pretensji do pracodawc體 o to, 縠 nie chc nas w pracy. M硂da m昕atka? M硂da mama? Pani na razie podzi阫ujemy. Szukamy dyspozycyjnych i ambitnych. Na te, kt髍e nie maj bogatego m昕a, a rozpaczliwie potrzebuj pieni阣zy, czeka posada sprz眛aczki albo sponsoring. Nie by硂by seksu, nie by硂by

Feministki chcia硑by wi阠ej ojcostwa

: "Ale przecie kobiety tego nie chc", "Kobiety chc mie macho". Stw髍zmy wi阠 obraz macho z dzieckiem na r阫u - obraz opieku馽zego zaanga縪wanego ojca, kt髍y jest zarazem seksownym m昕czyzn. Tymczasem istnieje co takiego jak syndrom Piotrusia Pana. Rzesza m硂dych m昕czyzn b阣眂ych

Jak rozpozna w m昕czy糿ie idealnego kochanka? Nie musisz i舵 z nim do sypialni!

frapuj眂y, interesuj眂y, odkrywczy, inicjuj眂y czy m阺ki. I dotyczy to w r體nym stopniu m昕czyzn jak i kobiety. Nic odkrywczego? Mo縧iwe, ale codzienno舵 uczy, 縠 s prawdy, kt髍e warto od czasu do czasu (p)odgrza. Bo czy idealnym kochankiem dla ciebie mo縠 by tyranizuj眂y podw砤dnych szef z silnym "

Wi阠ej z 縴cia: 7 rzeczy, kt髍ych nie powinna pisa na profilu randkowym [Sprawd, czy pope硁i砤 te b酬dy]

korzystnymi zdj阠iami, kt髍e kobiety umieszczaj na swoich profilach mo縠 by bolesna. Zamiast reklamowa si podobie駍twem do hollywoodzkiej gwiazdy, lepiej by po prostu sob. "Seksowna kocica", "istna bogini seksu", kt髍a "lubi po秝intuszy" to osobowo舵, kt髍a potrafi

Brak ochoty na seks? Poznaj najwi阫szych zab骿c體 kobiecego libido

sobie, nie chcemy o tym m體i... a problem narasta. Dotyczy on nie tylko m昕czyzn; tak縠 kobiety potrafi latami tkwi w mentalnej wie縴 z ko禼i s硂niowej. Co zrobi, je秎i napi阠ie w zwi眤ku opada i nie czujemy po勘dania? M阺kie strefy erogenne to nie tylko... penis i okolice cz. 1 Opis problemu

iat pokazuje, 縠 cielesno舵 starzej眂ej si kobiety jest obrzydliwa [LIST]

ostatnio film Ulricha Seidla "Raj: mi硂舵", o kobietach po pi赕dziesi眛ce, kt髍e sp阣zaj wakacje w Kenii, szukaj cielesnych przyg骴, p砤c za seks. Poczu砤m si 縜硂秐ie. I mam wra縠nie, 縠 kobiety w moim wieku musz zapomnie o seksie. Czuj ogromne roz縜lenie, 縠 tak wa縩a sfera 縴cia ju

Nikt ci tak nie zawstydzi, jak ginekolog - ma硑 przegl眃 traum z fotela

, 縠 od kilku miesi阠y nie mog nawet pomarzy o noszeniu tampon體 z serii "moja pierwsza miesi眂zka", bo czuj si jakby tysi眂 st阷ia硑ch no縴 do mas砤 ciacha硂 mnie od 秗odka, wi阠 na my秎 o seksie wzdrygam si z przera縠nia. "Czyli od diagnozy - dziesi赕 miesi阠y temu - nie

s縦owe sprawy doros硑ch

縴cia ka縟ego cz硂wieka. Bardziej dla m昕czyzn czy dla kobiet? Dla m昕czyzn. Z bada wynika, 縠 dla 60 proc. z nich seks ma istotne znaczenie. W przypadku kobiet - tak wag do seksu przyk砤da 35 proc. z nich. Warto jednak zaznaczy, 縠 na zupe硁ie nieistotn rol seksu w tej fazie 縴cia wskazywa硂 43

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

opresyjnej wobec kobiet, ale m昕czy糿i te nie s w 砤twej sytuacji. W naszej kulturze m昕czyzna cz阺to jest ofiar stereotypu, 縠 to on jest odpowiedzialny za jako舵 seksu, 縠 jest sprawn maszynk, kt髍a ma zadowoli kobiet. I chocia kobiety raczej si z t teori nie zgadzaj, to je秎i m昕czyzna ma

Zdrada. ''痮na mnie nu縴''. Dziennikarka za硂縴砤 fikcyjne konto w portalu randkowym dla os骲 w zwi眤kach

poczuciem humoru... Staram si czerpa z 縴cia jak najwi阠ej... szukam chwil uniesienia oraz nami阾nego seksu. Nie szukam niczego na jedn noc, raczej d硊gotrwa砮go romansu. Oczywi禼ie dyskrecja gwarantowana, aczkolwiek chcia砨ym pozna drug osob nieco lepiej. Wi阠, panie, jeste禼ie gotowe na now

"Kochaj wystarczaj眂o dobrze" Agnieszka Jucewicz i Grzegorz Sroczy駍ki

sprawia, 縠 ludzie chc by razem? O co si tak naprawd k丑cimy, kiedy k丑cimy si o przys硂wiowe skarpetki? Czy z narcyzem da si 縴? Czego m昕czy糿i nie wiedz o seksualno禼i kobiet, a czego kobiety nie wiedz o seksualno禼i m昕czyzn? Jak pierwsze dziecko zmienia par? Co nam m體i o zwi眤ku k丑tnie o

Chrystus te cierpia

faceta o gwa硉. Sam profesor nie u縴wa s硂wa "gwa硉" do opisu tego zdarzenia. Stwierdza, 縠 facet by niezaspokojony seksualnie, mia na t kobiet ochot i wy砤dowa na niej w禼iek硂舵 za wszystkie partnerki swego 縴cia, ale 縠by zaraz m體i o gwa砪ie? Po prostu dosz硂 do seksu. I gdyby nie to

Tajniki poca硊nk體 - nieznane fakty

zaanga縪wania si w relacj. Badacze zwyczaj體 seksualnych ludzi stwierdzili,  縠 kobiety o wiele cz甓ciej chc si ca硂wa po stosunku - inicjuj眂 pieszczoty buduj wi昙 z partnerem. M昕czy糿i wol ca硂wa si przed seksem - poca硊nek ma zreszt do niego doprowadzi - oczywi禼ie nie jest to regu砤. Wielka

D硊go酬cka i Reiter: Jak odbi si od dna po rozstaniu?

kobiecej perspektywie. Zacytuj Mari Czubaszek: kiedy od m昕czyzny odchodzi kobieta, to odchodzi kobieta, a kiedy od kobiety odchodzi m昕czyzna, to wali jej si 秝iat. Znam m昕czyzn, kt髍ym wali si 秝iat po rozstaniu. Oczywi禼ie, ja te. iat bez kobiety mo縠 sta si 秝iatem pustym. Ale jest w tym

Pi赕 przypadk體, w kt髍ych kobiety podlegaj surowej ocenie (a m昕czy糿i nie)

M昕czyzna, kt髍y ma wiele kochanek, partnerek, dziewczyn, przyjaci蟪ek, czy jak te inaczej okre秎a kobiety, z kt髍ymi wchodzi w bliskie interakcje to ?normalny facet?. Wiadomo ma potrzeby, poza tym, kto szuka (kobiety 縴cia) ten znajdzie. Pan, kt髍y naprawd zmienia kobiety jak r阫awiczki to

"Symbol seksu staje si rzecz, a ja nienawidz by rzecz". Marilyn Monroe - najbardziej tragiczna posta Hollywood?

zmuszona tu砤 si po rodzinach zast阷czych. Jako doros砤 kobieta szcz甓cia szuka砤 w obj阠iach m昕czyzn. Po trzech nieudanych ma晨e駍twach, z kt髍ych ka縟e zako馽zy硂 si rozwodem oraz dw骳h poronieniach Marilyn zacz瓿a topi smutki w alkoholu, imprezach i 秗odkach uspokajaj眂ych, kt髍e przek硊wa砤

Ucieka, czy trwa - gdy sypie si zwi眤ek

, 縠 sp阣z je bez seksu, bez m阺kiego podziwu, adoracji, flirtu. Bez poczucia, 縠 jestem kobiet. Bo nadal si podobam, nadal przyci眊am m昕czyzn. Wielu. Opr骳z tego najwa縩iejszego dla mnie. Rozmowy? Tak, oczywi禼ie, pr骲owa砤m, pr骲owali秏y. Nic si nie dzieje, wszystko jest ok, jeste秏y zm阠zeni

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

my秎a砤m, 縠 spe硁imy oczekiwania kobiet, ale jest tak, jak przeczuwa砤m, 縠 zaczyna si od m阺kiej potrzeby. Wesz砤m na fora zwolennik體 seksu analnego. G丑wnie s kierowane do m昕czyzn i s utrzymane w tonie ''jak nam體i oporn partnerk''. Dok砤dnie. Najbardziej ubawi硂 mnie, 縠 przekonywano tam: to

Kobiety "zwolnione" z seksualno禼i

seksualno禼i, rozpoznawanie potrzeb seksualnych w tym wieku to bardzo du縜 praca. Co prawda - cz阺to wykonujemy j z pomoc kochaj眂ego, czu砮go i m眃rego partnera. I w ten spos骲 stereotyp, 縠 to "m昕czyzna uczy kobiet seksu" tylko si potwierdza. Czy tego samego nauczymy kolejne pokolenie

Pochwica, czyli moja cipka jest zasznurowana

. - Mog nawet osi眊a orgazm w wyniku pieszczot. Jednak niekt髍e kobiety maj skurcze na sam my秎 o seksie. Czasem tak silne, 縠 w udach robi si zakwasy. Skurczom mog towarzyszy inne objawy. Wie o tym 30-letnia Ewa, pracownik naukowy na wydziale nauk matematyczno-przyrodniczych jednego z

"Kiedy chcia砮 o縠ni si z mam. Teraz naucz ci jak traktowa kobiety". Ten list ojca do syna wzrusza do 砮z

on cz甓ci serii list體 publikowanych w portalu goodmenproject.com. Zobacz te ksi笨k: "By m昕em i ojcem. Ksi笨ka dla niego" » "Tak naprawd to kobieta decyduje. M昕czyzna korzysta z okazji." [SEKS W MAM MIEIE]

Religia nimfomanki - Tadeusz Sobolewski o filmie von Triera

antypornograficznego filmu ni "Nimfomanka". Seks jest tu symbolem wiecznego nienasycenia. Czy wr阠z znu縠nia. Kobiety chc wi阠ej - Pawe T. Felis rozmawia o "Nimfomance" z Mart Nied紈ieck, pierwsz w Polsce sex coach. Moje brudne po勘danie Kiedy Joe w drugiej cz甓ci filmu szuka wyj禼ia z

Panny s rozwa縩e i romantyczne. M昕czy糿i spod tego znaku uwielbiaj rodzinne 縴cie. Zaskocz te na randce i w sypialni

nie robi tego ze z砮j woli czy ch阠i zrobienia przykro禼i. S rozs眃ni do granic mo縧iwo禼i, wi阠 wynika to raczej z tego, 縠 chc pom骳 swoim kobietom sta si jeszcze lepszymi. Sprawd tak縠 inne znaki zodiaku: Seks z zodiakalnym rakiem ci zaskoczy. Jego fantazja i otwarto舵 sprawiaj, 縠 jest

Przedwczesny wytrysk - m阺kie tabu

, kluczowy wniosek jest jasny: przedwczesny wytrysk to problem nie m昕czyzny, nie kobiety, ale zwi眤ku. Potwierdzaj to wyniki bada, z kt髍ych wynika, 縠 ponad 60 proc. partnerek m昕czyzn z przedwczesnym wytryskiem nie jest usatysfakcjonowanych 縴ciem seksualnym. Z drugiej strony 60 proc. m昕czyzn z