m昕czyzna kt髍y patrzy w oczy

kk

Mowa Jego cia砤

Mowa Jego cia砤

Co oznaczaj jego gesty, spojrzenia i ruchy? Czy zdradzaj wi阠ej ni on by tego chcia? W naszej galerii rozkodowali秏y mow jego cia砤.

Naturalna Diane Kruger w sesji ok砤dkowej dla w硂skiego "Elle". Wygl眃a jak dziewczyna z s眘iedztwa? [ZDJ蔆IA]

Diane Kruger uchodzi za idea pi阫na. Jest ulubienic Karla Lagerfelda, muz Jasona Wu, twarz Chanel. A do tego to piekielnie zdolna aktorka!

Co kobiety chc wiedzie o m阺kim spojrzeniu na seks?

Linda 秔i zm阠zona wsp髄nymi igraszkami, wi阠 mog wreszcie dorwa si do komputera i co napisa. Miejsca i czasu do dyspozycji niewiele, na k眂ik "Wszystko co chcia硑by禼ie wiedzie o m阺kim seksie, a ba硑禼ie si zapyta" na pewno nie wystarczy...

Ma晨e駍ka Kamasutra - poznaj ca砶iem nowe mi硂sne pozycje [P樱 SERIO]

Ma晨e駍ka Kamasutra - poznaj ca砶iem nowe mi硂sne pozycje [P樱 SERIO]

zdejmuje koszulk i pr昕y musku硑. W tym czasie kobieta patrzy na niego z podziwem. Scenie przygl眃a si m笨 z wyrazem twarzy, kt髍y jest r體nocze秐ie nazw tego uk砤du, czyli "Na rannego hipopotama". Ma晨onkowie sp阣zaj czas w czworok眂ie - wsp髄nie z inn zwi眤an w陑砮m ma晨e駍kim par

Zawsze marzy砮m, 縠by wzi辨 ma潮 czarn pod prysznic [!]

Zawsze marzy砮m, 縠by wzi辨 ma潮 czarn pod prysznic [!]

Menel. Wzi背 udzia w sesji zdj阠iowej i w filmie reklamowym. Nie jest to zwyk硑 szafiarz w spodniach rurkach i mokasynach z chwostami, ale m昕czyzna jak si patrzy - wysoki, z brod, o lekko rudawych w硂sach, pi阫nych z阞ach, szerokich ramionach i mocnych d硂niach. Bajka! Fot. Materia硑 prasowe

Bohaterka nowych "Gwiezdnych wojen" nie potrzebuje trzyma faceta za r阫, by zwyci昕a w kosmosie [Uwaga, spoilery]

Bohaterka nowych "Gwiezdnych wojen" nie potrzebuje trzyma faceta za r阫, by zwyci昕a w kosmosie [Uwaga, spoilery]

wielkimi okularami, kt髍a czyta prawd o ludziach ("kobieta zawsze dowie si prawdy!") z samego patrzenia im w oczy. Jest stara, pomarszczona i m眃ra. Jak Yoda. Tak jak on odgrywa istotn role w skierowaniu g丑wnego bohatera Jedi na 禼ie縦 przeznaczenia, w tym do przej阠ia sterowania nad w砤sn

Od obozu do obozu: - Masz jakie marzenia? - pytam. Mahomet patrzy na mnie z u秏iechem i m體i, 縠 chcia砨y 縴

Od obozu do obozu: - Masz jakie marzenia? - pytam. Mahomet patrzy na mnie z u秏iechem i m體i, 縠 chcia砨y 縴

ramiona. Pokazuje na dziewczyn w bia砮j chu禼ie, ta patrzy w ziemi - to jej c髍ka. Haifa znowu bierze mnie pod r阫. Jeszcze jeden koc? Nie. Co zatem? Nie mo縠my si zrozumie, idziemy kilkana禼ie metr體 pod g髍, potem skr阠amy w lewo, na pole. Mijamy dw骳h m昕czyzn, kt髍zy za砤twiaj tutaj swoje

Fircyk w zalotach: Czy Jerzemu Ziemackiemu uda硂 si zakocha na zawo砤nie?

Fircyk w zalotach: Czy Jerzemu Ziemackiemu uda硂 si zakocha na zawo砤nie?

mog砤by pokocha kiedy mnie? Mi硂 nam si rozmawia. Czy z tego "mi硂" wynika mi硂舵? Utrzymuj spojrzenie. Stoper liczy czas. Motyle w brzuchu "W momencie patrzenia poci眊a硂 mnie nie tylko to, 縠 patrzy砤m intensywnie w oczy m昕czyzny, z kt髍ym przed chwil rozmawia砤m, lecz tak縠 to, 縠

Tata jaki jest, naukowiec widzi [23.06]

Tata jaki jest, naukowiec widzi [23.06]

sposobem na tworzenie wi陑i oraz zach阾, by dziecko podejmowa硂 wyzwania. Badania nad ponad 100-osobow grup rodzic體 wykaza硑, 縠 wi阫szo舵 matek nawi眤uje kontakt z dzieckiem poprzez patrzenie w oczy, na秎adowania ich d紈i阫體 i delikatne dotykanie. Ojcowie za wykazali statystyczn tendencj do

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

Szokuj眂y, obrzydliwy, straszny - najgorsze filmowe sceny seksu

si na niego patrzy, r阠e na ko砫erk. Ale jest jeszcze Bobby Peru, cz硂wiek, o kt髍ym nikt nie chce my秎e przed za秐i阠iem. O r阫ach na ko砫rze wspomina nie trzeba. I jest scena, kt髍 Slavoj 痠縠k okre秎i jako "mentalny gwa硉": Bobby wpada do pokoju motelowego, w kt髍ym odpoczywa Lula

"Mia by 秎ub, ale odwo砤砤m. I wreszcie jestem szcz甓liwa" [LIST]

"Mia by 秎ub, ale odwo砤砤m. I wreszcie jestem szcz甓liwa" [LIST]

szpilki. Gotuj, sprz眛am, ucz si i pracuj. Wa筷 60 kg przy 168 wzrostu. Patrz w lustro i nie wiem, co zmieni. Zawsze mam zrobione paznokcie. Umalowane oczy. dn bielizn. Mama dodawa砤 mi si. On mi  je odbiera. "Na sobot um體i砤m si z dziewczynami". "Pogi瓿o ci? Nie

Kiedy m昕czyzna upokarza kobiet - list tygodnia Obcas體

m昕czyzny i prosi, by natychmiast przesta, bo wezwie policj. M昕czyzna patrzy na ni jak na kosmit i odpowiada, 縠by si nie wtr眂a砤. Dochodzi do niemi砮j wymiany zda. Na parkingu cisza, nikt jej nie poprze, wszyscy patrz b眃 zamykaj si w bezpiecznych czterech k蟪kach i udaj, 縠 to ich nie dotyczy

Emma Watson: z Hogwartu do ONZ

Emma Watson: z Hogwartu do ONZ

pozycjonowane by硑 jako te domagaj眂e si, by m昕czy糿i odebrali sobie w砤dz i oddali jej jak najwi阠ej w ich r阠e. W domy秎e oznacza硂 to, 縠 feminizm jest poprawny, acz nie ca砶iem uzasadniony i cz阺to niewygodny. Kampania "HeForShe" odwraca kota ogonem tak, 縠 zn體 patrzymy mu w oczy

Halina Po秝iatowska wyrusza w podr罂

Halina Po秝iatowska wyrusza w podr罂

potrzebne. *** Podr罂 trwa 11 dni. Pasa縠rowie bawi si na dansingach, siedz w kinie, p硑waj w basenie i graj w pi砶 na boisku. Halina wi阫szo舵 czasu sp阣za na le縜ku, owini阾a kocem przed zimnym wiatrem. Kiedy podchodzi do zielonej por阠zy i patrzy w d蟪 na ciemn, dziwnie g砤dk wod, ma ochot

Singielstwo wcale nie dzia砤 na mnie depresyjnie. Tylko czasem...

Singielstwo wcale nie dzia砤 na mnie depresyjnie. Tylko czasem...

codzienno禼i, patrz眂ych si sobie prosto w oczy. Ja patrz wtedy prosto przed siebie. y mi p硑n prosto. Prosto by硂. Kiedy. Niezdecydowana

Makija kobiet - co naprawd my秎 o nim m昕czy糿i?

Makija kobiet - co naprawd my秎 o nim m昕czy糿i?

wsp髄nego z prawdziw, zupe硁ie nieumalowan buzi. - M骿 partner jest tak przyzwyczajony do delikatnego makija縰, 縠 kiedy sp阣zamy wakacje pod namiotem na Mazurach, patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, gdy przez ca硑 dzie chodz z niewytuszowanymi rz阺ami - m體i Kama, instruktorka fitness. Mocny i wyrazisty

Co z tym i阾ym Miko砤jem? M體i dzieciom, 縠 nie istnieje? Czy nie?

Co z tym i阾ym Miko砤jem? M體i dzieciom, 縠 nie istnieje? Czy nie?

. Zaoszcz阣zony czas wykorzystajmy na popatrzenie sobie w oczy i pos硊chanie siebie. Pokot硂wanie si po dywanie. Cho, niestety, jak przez ca硑 rok nie patrzy si sobie w oczy, to kiedy nagle si usi眃zie i zacznie patrze - to mo縠 si nie uda. Na 秝i阾a pracuje si ca硑 rok. Nie r罂ni si od tego, jak

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

M阺ka(?) obsesja wielkiej fujary

, bo dziewcz阾a pi阫nie je podkre秎aj lub skwapliwie ukrywaj. Jakby nie by硂 - go硑m okiem wida. I nikt nie ma w眛pliwo禼i, 縠 砤dne i mo縩a popatrze (serio? Nie zawsze nas to jara...). Nie ma jednak m阺kiego odpowiednika w temacie, kobiety sobie patrz na m阺kie d硂nie, usta, ty砶i, oczy, uszy

Matka, c髍ka i poczucie obowi眤ku

Matka, c髍ka i poczucie obowi眤ku

choremu w oczy, a on patrzy w twoj stron, ale nie patrzy na ciebie. Mamy g酬boko zakodowane, 縠 kontakt wzrokowy jest istotny, gdy go nie ma neurony lustrzane wariuj, nie wiadomo, jak zareagowa. Dziwna, taka obco舵. Sk砤nia do pyta o nasz to縮amo舵 i to w takim bardzo podstawowym wymiarze, do

Taniec pozwoli Rosie przetrwa Auschwitz. Historia tancerki uwi陑ionej w obozie koncentracyjnym

Taniec pozwoli Rosie przetrwa Auschwitz. Historia tancerki uwi陑ionej w obozie koncentracyjnym

przedwojennych zdj赕 patrzy dziewczyna ze starann fryzura, ubrana w spodnie, eleganckie 縜kiety, wieczorowe suknie z lej眂ego si materia硊. Pije lemoniad w ogr骴ku kawiarnianym, 鎤iczy kroki nowych ta馽體, siedzi na trawie z kole縜nkami z klubu tenisowego, trzyma na kolanach bia硑 kapelusz z du縴m rondem. O

Joanna Krupa z bliska - sexy, perfect, sweet!

zbyt plastikowo si Joanna prezentuje. kasz przyzna, 縠 nie skupia si na szczeg蟪ach, a na Joann patrzy jako na ca硂舵. A jako ca硂舵 jest wspania砤. Po spotkaniu z redakcj Lula.pl Joanna ruszy砤 na nagranie do programu Kobiecym Okiem, ale i tak 砤two j by硂 zlokalizowa. Nie po t硊mach gapi體

Tunel: ten pierwszy ma 120 metr體. Zostanie nazwany "tunelem 29", bo tyle os骲 ucieknie nim na Zach骴

Tunel: ten pierwszy ma 120 metr體. Zostanie nazwany "tunelem 29", bo tyle os骲 ucieknie nim na Zach骴

osadzone piwne oczy. Niewielki. Kiedy Achim patrzy na tego misia, w jego oczach wida t阺knot. Wagary W 1961 roku Achim Neumann ma 22 lata i studiuje in縴nieri l眃ow w Chociebu縰. Jest wysoki i dobrze zbudowany, ciemne w硂sy przycina kr髏ko. Wychowa si w Berlinie wschodnim i jak inni mieszka馽y tego

Po czym pozna nimfetk?

Po czym pozna nimfetk?

sob, gdy patrzy z oddalenia, -delegacj bytu w niepoj阾ej odmienno禼i: "nagle, na kszta硉 Mefista wyrastaj眂ego przed Faustem, zjawi硂 si w ko馽u alei - niby prosta, nierealna i diaboliczna obiektywizacja temperamentu przeciwnego mojemu, barbarzy駍kiej niemal i okrutnej witalno禼i, z kt髍ej tak

Zakocha砤m si w m昕u przyjaci蟪ki

pop砤ka砤m si patrz眂 na zdj阠ie, kt髍e Ona wrzuci砤 na Facebooka. Taka sobie fotka ze s硂necznego jesiennego popo硊dnia: ona z u秏iechem w oczach patrzy w obiektyw. Z tak mi硂禼i i spokojem. A ja p砤cz, bo przecie wiem, kto zrobi to zdj阠ie i na kogo tak patrzy砤. I zazdro舵 mnie z縠ra. I smutek

Odnajd w sobie sexy kobiet - 9 cennych wskaz體ek

kubie. Dzi阫i feromonom w oczach m昕czyzn staniesz si prawdziw pi阫no禼i, kt髍 trzeba zaprosi na drinka. Lubisz nasze artyku硑? Zosta fank i kliknij TUTAJ

Jak zakocha si na zawo砤nie?

zdarza硂 jej si potem w doros硑m 縴ciu. Kwestionariusz zaj背 Catron i jej znajomemu znacznie d硊縠j ni przepisowe 90 minut, a sko馽zy si scen rodem z rom-comu: stali na mo禼ie nieopodal baru i patrzyli sobie g酬boko w oczy. Catron zastrzega jednak, 縠 jej "eksperment" nie odby si w

Wolno Tomku w swojej sypialni - do mojej nie musisz zagl眃a

tak, jak seks, zw砤szcza cudzy. Ten bawidamek, ta puszcza si na wakacjach, ten jak tylko 縪na nie patrzy to wiadomo, a tamta co noc wraca do domu z innym. Nie trzeba wychodzi poza pole monogamicznych, trwa硑ch relacji, 縠by stan辨 pod pr阦ierzem spo砮cznej opinii. Antykoncepcja wed硊g niekt髍ych, co

Zabawna Rachel Bilson

przypadku Madonny ,  ale dwa stercz眂e, pierzaste kwiaty wygl眃aj komicznie, jakby 縴硑 swoim w砤snym 縴ciem. Je縠li kobiety maj czasem pretensj do m昕czyzn, 縠 nie patrz im w oczy tylko w biust , to w tym przypadku jest to ca砶iem uzasadnione. I nie chodzi tylko o m昕czyzn. Rozumiemy, 縠

Zagrajcie to jeszcze raz, czyli moje marzenia o spin-offach

Adelstaina chc pami阾a jako d硊gorz阺ego twardziela, pi阫ny przyk砤d ca砶owitej przemiany bohatera na oczach widza, m昕czyzn trudnego, a poci眊aj眂ego. 痽cz sobie ca砮go serialu o tym, jak ze spluw pod marynark patrzy w oczy kobiet (mo縧iwie rudych), na ustach ma gorzki u秏iech, na nogach wypastowane

10 mit體 na temat mowy cia砤. W co i dlaczego wierzymy?

du縠go poziomu szczeg蟪owo禼i. Do kontaktu wzrokowego r體nie przyklei硑 si mity - przynajmniej dwa. Pierwszy z nich dotyczy faktu, 縠 osoby prawdom體ne patrz w oczy. Niestety, 縜dne z bada tego nie potwierdzi硂. Mo縠my przyj辨, 縠 g酬boko w oczy patrz nam r體nie cz阺to prawdom體ni jak i ci

Wi昙niarki pisz "W Kratk"

wal眂ym sercem do magazynu. Jeszcze par minut i b阣 za murem. W ko馽u otwiera si przede mn brama. Przekraczam j z ulg, bior g酬boki oddech i szukam wzrokiem taty. Jest ciep硂, niebo jest niebieskie, ale dzie ? ju po tamtej stronie ? jakby inny. Idzie m骿 tata, przytula mnie mocno, patrzy i m體i

Voyeur-ka

oddechami wybijamy rytm jak zegary wok蟪. Odp硑wam. Raz. Drugi. Tak jeszcze nie by硂, tak tylko si marzy硂 i nieskromnie wyobra縜硂. Zamykam oczy i otwieram. Dziewczyna w lustrze ma niebo namalowane na twarzy. I morze. Patrzy na ni z obrazu Miko砤j Kopernik. Zdaje si m體i: z niebem i morzem Pani do

To nie takie proste, ta ca砤 mi硂舵. Przez pierwsze 30 lat 縴cia dowiedzia砤m si tylko, czym nie jest

portalu randkowym. Nie ma jej w nadmiarze oczekiwa, niecierpliwo禼i, desperacji. *** Ani w uczuciach, kt髍e wychodz na wierzch, kiedy si patrzy w lustro. W przekonaniu, 縠 to moja wina i 縠 w zasadzie czemu tu si dziwi, co tu jest do kochania? Mo縠 i nieg硊pia, doktorat napisa砤, w pracy chwalona

Kobieta w ta馽u musi dobrze pachnie!

Czym si r罂ni przeci阾ny korpo-facet od faceta tancerza? Przede wszystkim tym, 縠 my tancerze troch inaczej patrzymy na kobiety. Jak na cia硂, kt髍ym mo縩a wywija w ta馽u? To nie takie proste. My秎, 縠 mo縩a to uj辨 tak: dzi阫i temu, 縠 zwracamy uwag na bardzo drobne elementy cia砤 i jego

Przewodnik dla kobiet - co odstrasza m昕czyzn?

m昕czyzn, pewne komunikaty niewerbalne zdradz niepewno舵, zak硂potanie czy brak zainteresowania rozm體c. Najcz阺tsze z nich to: opuszczanie oczu, unikanie kontaktu wzrokowego. Takie zachowanie mo縠 sugerowa niepewno舵. Tak post阷uj r體nie osoby, kt髍e k砤mi. Kiedy nie patrzymy rozm體cy w oczy, ten

Nie m體 do mnie: kotku! Seksistowskie uwagi, kt髍ych nie chc s硑sze w pracy

, prosz bardzo. Mam w pracy koleg, kt髍y jest uroczy i jednocze秐ie jest koneserem damskich biust體. Ma na ich punkcie ma潮 obsesj, doskonale zdajemy sobie z tego spraw i czasem gdy za bardzo nie kontroluje sw骿 wzrok, po prostu m體imy mu, 縠by podczas rozmowy patrzy nam w oczy, a nie w dekolt

Dowcipy o blondynkach

Stworzy Pan B骻 ro秎iny, patrzy i si cieszy, 縠 takie 砤dne si uda硑. Stworzy Pan B骻 zwierz阾a i patrzy na nie zadowolony, bo s przepi阫ne. Stworzy Pan B骻 m昕czyzn. No, wyszed idealny. Stworzy Pan B骻 kobiet. Patrzy, patrzy i m體i: - Ale ty to b阣ziesz si musia砤 malowa

Czy co si zmieni硂 po 秎ubie? Odpowied zadowalaj眂a wszystkich

bardziej, mocniej, inaczej! Wstajemy rano, patrzymy sobie w oczy i wiemy jako tak wyra糿iej, 縠 wszystko jest jak trzeba, 縠 to by硂 spe硁ienie naszych marze, ten 秎ub. Takie dope硁ienie, wiesz? (Nawet jak nie wie, b阣zie kiwa g硂w, bo przecie nie wyzna, 縠 u niej nie by硂 tak wspaniale). Uniwersalna

To naszym obowi眤kiem jest mie plan b i wyj禼ie awaryjne, niczyim innym

zaj阠iach z samoobrony Wiesz, 縠 teraz trzeba wydrapa oczy, ale nie robisz tego. On ci szarpie, a upadasz i 砤miesz stolik okoliczno禼iowy. Wydaje si, 縠 on strasznie 縜硊je. Nawet p砤cze. Tej nocy 秔icie razem w jednym 丑縦u. Patrzysz w ciemno舵 i pr骲ujesz wyliczy, jak d硊go musisz oszcz阣za, zanim

Steampunk: science fiction w realiach epoki kr髄owej Wiktorii

-wieczna Polska wysy砤砤 parowe golemy do walki z Rosj czy Prusami. Mo縠 kiedy si uda. Steampunk to ruch, kt髍y patrzy na ludzko舵 z optymizmem, wiar w jej mo縧iwo禼i, kt髍y czerpie si酬 z epoki, w kt髍ej Kolczyki z k蟪ek z阞atych, oryginalne cyferblaty, kapelusze - bez dodatk體 nie ma steampunku Fot

Syllas Tzoumerkas: Zemsta na pokoleniu rodzic體

rozk砤daj r阠e, z roku na rok staj si bardziej pasywni, nie nad笨aj za zmieniaj眂ym si 秝iatem. Wpadli w pu砤pk starego sposobu my秎enia i swoich dawnych decyzji. W "Attenbergu" Athiny Rachel Tsangari architekt patrzy na miasto, kt髍e kiedy budowa, a dzi jest ono w rozpadzie. Poni髎

40 procent normy: do kogo nale縴 w骴ka?

kraj體 do niedawna nale勘cych do imperium. A potem to ju leci bez najmniejszego przystanku, co ksi笨ka, to w骴ka, picie, straszne, na um髍. Izaak Babel jedzie na wojn w 1920 roku i przez zamglone ze zm阠zenia, z przera縠nia oczy patrzy, jak si ludzie morduj w pijanym widzie. "Chamy - sztabowi

7 wspania硑ch, czyli kobiety o jakich marz m昕czy糿i

uwielbiam widok cyck體 jak kobieta le縴 i patrz眂 od strony jej bioder, spodeczki czy jak to si nazywa, ale koniecznie w tej pozycji. I uwielbiam jeszcze patrze na twarz kobiety jak jest rozpalona, ma秎ane przymru縪ne oczy i rumiana twarz, i wtedy patrzy na Ciebie, dla mnie to jak trofeum? (Bywalec

Szata駍kie wersety - ksi笨ki zbuntowanych kobiet

przechodzi przez seksualne sado-masochistyczne szkolenia. Kobieta poddawana jest eksperymentom przez ludzi z tajnego stowarzyszenia. Nie wolno jej patrze w oczy 縜dnemu z m昕czyzn, ani rozmawia z 縜dn z kobiet. Musi nosi sk髍zan obro筷 i sukni z gorsetem, kt髍a ods砤nia piersi. Staje si ofiar

Nasz kalendarz Pirelli. Kogo w nim widzimy? [ZDJ蔆IA]

. Nie jestem fank jego gry aktorskiej, ale wy潮cznie wygl眃u. Podoba mi si jego u秏iech, iskry w oczach i niesforna fryzura. Poza tym trudno nie zauwa縴, 縠 ma tak縠 bardzo 砤dne cia硂. Ju widz te czarno-bia砮 zdj阠ia, na kt髍ych zamy秎ony patrzy w dal. Topless.El縝ieta: Dlaczego Benedict

Starsi (od nas) panowie, na kt髍ych widok serca bij nam szybciej [SONDA]

co go uwielbiam (poza tym, ze ca硑 czas przyjemnie si na niego patrzy)? Chocia縝y za to, 縠 nikt inny tak pi阫nie nie m體i o sobie My (My uwa縜my, My postanawiamy, My zaprzeczamy itp.). Irons jest wprost stworzony do r髄, w kt髍ych pokazuje, 縠 jest kim znacznie wi阠ej ni szarym zjadaczem chleba

- Inteligencj mam w dupie, ale lubi, gdy kobieta jest do秝iadczona 縴ciowo - m昕czy糿i o tym, co ich zdaniem jest seksowne w p砪i przeciwnej

. Samodzielno舵, niezale縩o舵 i... du縠 samochody Mateusz, 31-latek zapewnia, 縠 w jego oczach: - Seksowna kobieta, to kobieta konkretna - z pasj - np. kobieta-sportowiec - na basenie (nie jak si opala, ale jak bije rekord). No i w mundurze, te jest seksowna. Jak mi si na lotnisku taka w oczy prosto patrzy

Oblicza trwogi

us硑sze ponure muzyczne t硂 - jak z film體, kiedy kto si czai, skrada, patrzy na ostatnie chwile ofiary. Drgn瓿am, gdy jaka kobieta z rz阣u wyst眕i砤 krok naprz骴. Po chwili pochyli砤 si w skupieniu i bardzo ostro縩ie wzi瓿a do r阫i talerz. Kamera pokaza砤 zbli縠nie - na talerzu le縜砤 kupka

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

, kiedy m昕czyzna siada i prostuje nogi, kobieta rozsuwa nogi i go nimi obejmuje. Pozycja bardzo wygodna, sprzyja pog酬bionemu kontaktowi psychicznemu, bo ludzie patrz sobie w oczy. Prze縴waj眂 orgazm, mo縠my oczy zamyka i odlatywa w swoje 秝iaty, ale mo縠my te pozosta z drug osob w kontakcie

Kim nie jestem

m昕em, zaczyna patrze innym m昕czyznom prosto w oczy. Jedzie sama nad morze, jest szcz甓liwa. Ju wie, 縠 縴cie to nie pr骲a generalna, ale dzieje si tu i teraz i innego nie b阣zie. Nie szuka SENSU 縴cia, tylko nadaje mu SENS. Wk砤da wysokie obcasy, maluje usta najczerwie駍z ze szminek i idzie sama

Zofia Na砶owska: Co za nonsens - takie 縴cie, takie zdychanie

. Oczy ma otwarte, odwr骳one w bok. Trafia do rz眃owej lecznicy. Diagnoza: rozleg硑 wylew. Odzyskuje przytomno舵, pr骲uje m體i, ale wydobywa z siebie tylko monosylaby i oderwane s硂wa: "tekst", "papieros", "pan patrzy", "ciemno". Odpowiada na kilka pyta. Na

Amy Schumer: Najzabawniejsza dziewczyna Ameryki

szokowa. Ale nie Schumer. - Chc m體i o rzeczach, kt髍e mnie interesuj i kt髍e uwa縜m za zabawne. Seks jest jedn z nich, ale to sprawia, 縠 ludzie patrz na mnie w okre秎ony spos骲 - narzeka. Jeden z dziennikarzy zapyta j, dlaczego jej bohaterka jest tak "zdzir". Jej riposta by砤

O co pary k丑c si na wakacjach? 9 spornych kwestii, kt髍e mog zagrozi zwi眤kowi [SONDA痌

skutecznie walczy. Nawet, jak partner twierdzi, 縠 nie patrzy, b阣zie zerka ukradkiem, podziwiaj眂 niby pi阫ny krajobraz, a zezuj眂 na boki tak, 縠 omal mu oczy z orbit nie wyskocz. Niekt髍e panie nie mog si z tym pogodzi i urz眃zaj swoim m昕czyznom okropne awantury. Kolejny pow骴, jaki przytacza

Wi阫szo舵 polityk體 ignoruj, Janusz Korwin-Mikke mnie przera縜

z硂dziei, k砤mc體, idiot體, niekompetentnych pajac體, a w najlepszym wypadku wariat體. Owszem, jest mi z tego powodu przykro, czasem skoczy mi ci秐ienie, czasem ci秐ie si na usta s硂wo niecenzuralne. Staram si jednak od tego bagna odseparowa. Nie ogl眃am telewizji, gdy mijam plakaty wyborcze patrz w

Gimnastyka twarzy. Robimy dzi骲ek zamiast botoksu

rozgrzewk - oklepujemy twarz opuszkami palc體. Potem szeroko otwieramy oczy, patrzymy w g髍, w d蟪 i szybko mrugamy. Ale gdy nos mam 禼i眊n辨 ku do硂wi niczym kr髄ik, nic z tego nie wychodzi - pracuj chrapami raczej jak ko w galopie. Wreszcie przechodzimy do 鎤icze. Pierwsze wydaje si 砤twe - trzymaj眂

Szybko i bezbole秐ie, czyli jak straci dziewictwo na wielkim ekranie

scena zaraz po, gdy Jenny okryta prze禼ierad砮m, pustym spojrzeniem patrzy w dal. Bo wie, 縠 wszystko si zmieni硂, ale jeszcze nie ma poj阠ia co. Absolwent, czyli nie daj si uwie舵 mamusi Dziewczyna ci nie chce, wi阠 idziesz do 丑縦a z jej mam? B潮d Bena Braddocka powt髍zy硂 od czas體 "

Megan Fox w reklamie m阺kich perfum Armani Code Sport

dwie wersje reklamy. Damska i m阺ka. Pierwsza wersja opowiada intryguj眂 histori m昕czyzny i kobiety, kt髍zy pr骲uj walczy z pokus wzajemnego przyci眊ania, ale si砤 magnetyzmu okazuje si by nie do odparcia. Poddaj si jej wci眊aj眂ej mocy. Kiedy patrz sobie w oczy ju wiemy, 縠 przed tym

15 rzeczy, kt髍e 秝iadcz o tym, 縠 tw骿 zwi眤ek zas硊guje na miano "wieloletni"

1. Jedziesz metrem. Widzisz par. Siedz obok siebie. Jedno czyta gazet, drugie ksi笨k. Nie przerywaj sobie, nie patrz na siebie, nie rozmawiaj. Na tej samej stacji bez s硂wa wstaj i wychodz (je秎i maj co do za砤twienia razem). Albo jedno wstaje wcze秐iej, m體i "pa" i wychodzi

Aberracje Roni Horn

jej nie ma, wie ka縟y, kto codziennie patrzy w lustro, widz眂 na w砤sne oczy, 縠 z dnia na dzie nic si nie zmienia. A jednak zmiana pracuje nad nami. Wystarczy obejrze w砤sne zdj阠ia robione w odst阷ie kilku lat. Pr骳z r罂nicy czasu s jeszcze inne r罂nice. Na przyk砤d r罂nica p砪i. Czym jest? Czy

''Wysokie Obcasy Extra''

stolikach ruch, opary dymu. I w tym t硊mie, gdzie w trzecim planie widzimy Wa酬s. Zapada si w fotel, opiera g硂w i patrzy w sufit. Nie zwraca uwagi na nic, jakby wok蟪 nikogo nie by硂. Pobierz wersj na iPada i iPhone'a Pobierz wersj na e-czytniki Chodzi o to, 縠by nie 縴 縴ciem cudzym, udawanym

Cara Delevingne rezygnuje z modelingu? W nowym "Vogue" Brytyjka opowiada o kulisach bran縴, depresji i mi硂禼i do kobiety [AKTUALIZACJA]

, 縠 nic innego nie ma znaczenia, gdy patrzysz w oczy filmowego partnera - m體i Cara o tym, czego nauczy砤 si u boku swojej partnerki Annie Clark . ----------------------------------------------------------------------- W lipcu Cara Delevingne debiutuje pierwsz solow ok砤dk "Vogue US"

Rihanna topless w Vogue Brasil - gor眂e zdj阠ia piosenkarki! Czy to jej najlepsza sesja? [AKTUALIZACJA: WSZYSTKIE ZDJ蔆IA]

gor眂ego s硂馽a, w wilgotnym powietrzu Brazylii. Patrzymy na jej tatua縠 - biegn眂 od szyi w d蟪 rz阣y gwiazdek czy malunki na d硂niach niczym tatua縠 z henny, jakie cz阺to nosz mieszkanki Indii. Kolorowy turban dodaje pozie etnicznego charakteru, podobnie jak olbrzymie srebrne kolczyki i pliki

Kobiety s cudowne

, wyjdziesz mi阣zy ludzi. Podaruj telefony i kontakt do najlepszych prawnik體, psycholog體 itd. Anga縰j swoich m昕czyzn, aby przestawili i przerobili ci szaf w sypialni. S blisko, s硊chaj, pocieszaj, udzielaj porad, pomagaj. Nie spos骲 pomin辨 w tym zast阷ie mamy, kt髍a jest najwierniejsz

"Pragniemy blisko禼i i lubimy, kiedy kobieta przejmuje inicjatyw" - m體i m昕czy糿i, obalaj眂 stereotyp skoncentrowanego na seksie samca

? Kiedy strze縠 jak lwica swojego telefonu kom髍kowego, unika seksu z partnerem, nie patrzy mu w oczy oraz zmienia temat rozmowy. - Kt髍y typ jest lepszy - zazdro秐ik czy nie znaj眂y tego uczucia partner? - Moj zazdro舵 wzbudza zachwyt mojej 縪ny nad innymi m昕czyznami - t硊maczy Jan. - Czuj si

Babska wojna o Marsza砶a

literackiego i patrzy na niego z oddalenia. T硊maczy砤, 縠 powoduje ni jedynie mi硂舵 i uwielbienie do Marsza砶a. Rzucam si na o秎ep w wir nie najr體niejszej nieraz walki, gdy b阣zie chodzi硂 o Niego, o Jego wielkie imi, o Jego nietykaln Osob - wyja秐ia砤 . I dodawa砤, 縠 zajmuje si prozatorskim debiutem

Zwi笨 mnie! - fotograf dokumentuje nocne 縴cie w Japonii

sobie imprez, na kt髍ej jest 500 os骲. Patrzysz w r骻, a tam jaka dziewczyna si zwi眤uje. Pi赕 os骲 to obserwuje, sz髎ta si masturbuje, czwarta ca硊je si z pi眛. Jest muzyka, amok. Odejdziesz od tej sceny, kawa砮k dalej natkniesz si na performance lalek - za lalki najcz甓ciej przebieraj si

13 naszych "ulubionych" typ體 komentator體

tekst pisze m昕czyzna. Zosta砨y zmieszany z b硂tem i po縜rty 縴wcem" , wa勘 gendery禼i. I chwa砤 im za to. My, Foszanki mo縠 za rzadko patrzymy na 秝iat z m阺kiej perspektywy. A mo縠 nie musimy, bo jeste秏y dziewczynami? A mo縠 m昕czy糿i przychodz do nas po to, 縠by spojrze na siebie naszymi

Jerzy Kisielewski: T阺kni za "Kisielem"

wydania paszportu. Sk砤da kolejne pro禸y. Po kt髍ej tam dostawa zgod na wyjazd. Wszyscy jego znajomi przechodzili to samo. Kiedy "Kisiel" m體i do Tyrmanda: "Nie dosta砮m odmowy paszportu". Na co ten patrzy na niego mocno zdziwiony. A ojciec dodaje: "Bo nie sk砤da砮m wniosku

Powr髏 do Polski. Z dnia na dzie m骿 秝iat zmieni si nie do poznania

pla縴, widz szare smutne budynki. W rzeczywisto禼i nadal trudno mi si odnale兼 w tutejszym klimacie. T阺kni za s硂馽em, cz阺to wyje縟縜m. Jeden z weekend體 sp阣zam w Hiszpanii. Siedzimy z kole縜nkami w kawiarni. Dwa stoliki dalej przystojny brunet. Zuchwale patrzy mi w oczy. Czuj si skr阷owana, ale

Wiele pi阾er wstydu. Z perspektywy etyka, ksi阣za i psychoterapeutki

mi硂舵? Czy Boga, kt髍y zagra縜, karze? Od tego wyobra縠nia zale縴, jak patrzymy na cia硂 i seksualno舵. Prowadzi ojciec portal Szansa Spotkania, do kt髍ego ludzie przysy砤j pytania. Jedna z kobiet zapyta砤, czy to nie jest z砮, 縠 nie osi眊a orgazmu w trakcie stosunku z m昕em, ale potem, na skutek jego

WYNIKI KONKURSU "Gdzie s moje okulary?"

napr阣ce.Ju razy wiele te si zdarza硂,縠 nawet w koszu szuka砤m 秏ia硂.Szuka砤m pod 丑縦iem i w piekarniku.Miejsc nietypowych przejrza砤m bez liku.Rodzina patrzy jak na wariata.Co nie wiadomo czego szuka i po domu lata.Nie ma w torebce ani w szufladzie.Mo縠 w piekarni zosta硑 na ladzie?Nie ma w kosmetyczce

Majtreji i Mircea. Historia jednego romansu

, skoro sam go nie mam?". Eliade odwr骳i si w ko馽u, ale wci笨 z opuszczonymi oczami. Ona prosi go, by na ni spojrza, kusz眂, 縠 zabierze go ze sob w przesz硂舵. On unosi g硂w i patrzy na ni pustymi oczami. Na wsp髄n podr罂 jest za p蠹no. Cytaty pochodz z ksi笨ek: Mircea Eliade "

Ignorancja - najgorsza z chor骲

patrz, g硂su z krtani / Doby nie mog / Pl眂ze mi si j陑yk, zamiera s硂wo, / Powolny p硂mie przenika me cia硂, / Oczy trac blask, to zn體 s硑sz w uszach / Przejmuj眂y szum" . W Asyrii (dzisiejszy Irak) w 秝i眛yni bogini Astarte, istnia砤 prostytucja tak hetero-, jak i homoseksualna, maj眂a na

Megan Fox now twarz Armani Code

kobiety, kt髍zy pr骲uj walczy z pokus wzajemnego przyci眊ania, ale magnetyzm okazuje si by zbyt silny. Kiedy patrz sobie w oczy ju wiemy, 縠 przed tym nie uciekn. Na potrzeby kampanii fryzura Megan zosta砤 zmieniona. Kr髏ki bob z grzywk lekko przys砤niaj眂 twarz nadaje wyrazu tajemniczo禼i, a

Wyszydzane. Broni zwierz眛 i s硑sz: "Ludziom by禼ie pomog硑!"

razy. Sfrustrowane stare panny - Na kobiety pomagaj眂e zwierz阾om zawsze si patrzy jak na wariatki: "Sfrustrowana nieudanym 縴ciem stara panna musi to sobie rekompensowa zajmowaniem si kotami". A ja mam wra縠nie, 縠 osoby, kt髍e pomagaj zwierz阾om, s mniej sfrustrowane ni 秗ednia

Ha-Ga

cenzurze, czy wypinaj na ni, wiod眂 ostentacyjnie prywatne rozmowy. Portret G硂w po硂縴砤 na d硂ni, patrzy gdzie w d蟪, bez u秏iechu, szaro-niebieska - taka jest 40-letnia na portrecie namalowanym przez Maj Berezowsk. 'Kobieta dystyngowana o usposobieniu raczej melancholijnym', 'delikatnie

Ksi笨ki dla dzieci w wieku 0-4 lat: jesli nie Bukowski, to co?

, by "Patrzcie, morze" i "Miko砤ju, czekam" go禼i硑 regularnie w秗骴 wieczornych lektur. Podpatruj wi阠, co w nich lubi. Przede wszystkim ogl眃a te miejsca zwyczajne i niezwyczajne: miasto nad kt髍ym unosi si balon, miko砤ja, kt髍y musi jecha metrem, plac zabaw, kt髍y szybko

"Zorkownia", Agnieszka Kaluga. Fragment ksi笨ki

. Atomek prosi. Dzi wiem o niej ciut wi阠ej - cho鎎y to, 縠 nie lubi m昕czyzn. Niech阾nie rozmawia z lekarzami i nie daje si piel阦nowa opiekunom medycznym, snuj眂 przy tym nitk romansowych intencji. Pocz眛ek nitki tkwi w g硂wie; tam zagnie糳zi si 體 uszczypliwy k酬bek. A bez metafor: przerzuty do

"Wysokie Obcasy Extra"

- niczym pch硑 na wsiowym kundlu. Ale - jak mog硂by powiedzie Pismo - nie sam papk 縴je cz硂wiek. I na szcz甓cie jest mn髎two kobiet, kt髍e - tak na co dzie, bez zad阠ia, w potocznych i drobnych dzia砤niach - daj 秝iadectwo tej wiedzy. Lepiej i od nas, m昕czyzn, i od swoich ideologicznych "

14 powod體, dla kt髍ych Francuzki s takie seksowne

przyk砤d: id ulic z rodowit Francuzk. Mijamy zakochan par, towarzyszka wyj眛kowo dok砤dnie lustruje tylko kobiet. Na m昕czyzn w og髄e nie zwraca uwagi. W pierwszej chwili my秎, 縠 znajoma jest kryptolesbijk... Ale zaraz! Przecie wiem, dlaczego ona tak na ni patrzy! To ta ci眊砤 potrzeba

Gra縴na Plebanek: M昕czy糿i s jak patelnia pokryta teflonem

, by przesta by takim mi硑m, przesta tym swoim kobietom w tych partnerskich zwi眤kach s硊縴! Um體my si - nie mo縠 by dla m昕czyzny jedyn nagrod, 縠 kobieta go zaakceptuje! On musi mie swoj osobno舵. W "Bokserce" jest dw骳h zupe硁ie r罂nych bohater體: Bart jest manipulantem, kt髍y

Wysokie Obcasy Extra w kioskach od 1 grudnia. W numerze m.in.:

koniec lat 70. co zacz瓿o si psu... Kobieta, gdy jest podniecona, wydaje si senna. Ten lekki rumieniec i przymru縪ne oczy... M昕czyzna, gdy si podnieci, wygl眃a groteskowo Kobiety w zwi眤kach, cho narzekaj na partnera, i tak uwa縜j si za lepszy gatunek ni samotne kole縜nki Szwajcar, lat 42, w

Dorota i jej poszukiwania ksi阠ia z bajki [RANDKI 30-LATEK]

idea硊. Ja go ju znalaz砤m i... po秎ubi砤m. Zamiast teoretyzowa w pisaniu o randkach, wol podeprze si przemy秎eniami prawdziwej weteranki i praktyka. Czyli Dorocie w砤秐ie. Checklista przydatna sprawa Dorota przyznaje, 縠 potrzebuje kogo, kto patrzy砨y jej g酬boko w oczy, ale te zjad ton

Czego ucz nas filmy: iadanie u Tiffany'ego

na twoj dom體k? Wyjd z domu chwil przed ich pojawieniem si i z uroczym u秏iechem poka im paluszkiem, gdzie jest tak strasznie g硂秐o. Cokolwiek si dzieje, patrz przed siebie z ufno禼i i u秏iechem. Oszukasz najczujniejszych. FACETOWI, KT覴Y NIE MO疎 ODERWA OD CIEBIE OCZU M覹, 疎 CHCESZ SI

Cztery kobiety, 45 lat przyja糿i i co roku jedno wsp髄ne zdj阠ie

;Jolki" i "Go秌i". Nawet teraz, gdy maj po 64 lata i wnuki. A zacz瓿o si od wsp髄nego siedzenia. W 砤wkach szkolnych: w 秗odkowym rz阣zie w pierwszej 砤wce Jola i Mariola. Tu za nimi, w drugiej, Ma砤 Gosia i Du縜 Gosia. - Najciemniej jest pod latarni. Nauczyciel patrzy, co robi ci z

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

;. Nie chce jednak wyj舵 na zrz阣. "Kiedy budz si rano, pierwsza rzecz, kt髍 widz, to m骿 kot Minos, kt髍y siedzi mi na piersi. Czasem patrzymy sobie w oczy nawet przez p蟪 godziny. Tak si witamy. Potem otwieram mu drzwi na taras, 縠by sprawdzi, jaka jest pogoda. Ja id si my. A potem jemy

Kr髄 kebab體 [FRAGMENTY KSI’KI]

kocham ci. Wi阠 stoi i patrzy, i zastanawia si, jak w砤禼iwie sta si Polk.   Ojciec   Tysi眂 osiemset kilometr體 na po硊dnie od Warszawy, nad Adriatykiem, na placu w portowym mie禼ie Durrës, siedzi jej ojciec, o wygl眃zie i rozmachu cyga駍kiego kr髄a, cho twarz ma do舵 blad i

Joanna J阣rzejczyk: Lubi walczy z facetami, lubi dosta i lubi odda

" lub "stare down". To moje patrzenie z do硊 wzi瓿o si z pewnej walki w Surinamie. Walczy砤m tam z p蟪 Holenderk, p蟪 Surinamk, z kt髍 wcze秐iej przegra砤m. Podczas wa縠nia pr骲owa砤 wyprowadzi mnie z r體nowagi: "Pokonam t ma潮 dziewczynk", "Poka筷 jej prawdziw

Vivian Maier: Fotografka przezroczysta

profesjonalny - Rolleiflex. W rolleiu zwyczajowy prostok眛ny format zdj阠ia zast眕iony jest kwadratowym, co zmienia my秎enie o kompozycji. Poza tym jeden film to zaledwie 12 klatek - co wymusza namys przed naci秐i阠iem spustu migawki. Ponadto nie jest to typowy aparat, w kt髍ym patrzy si przez wizjer tak, 縠

Merce Rodoreda: pisanie to dla mnie kwestia 縴cia i 秏ierci

by硂 pe硁o trup體. To by砤 apokalipsa" - m體i砤 w wywiadzie Joaquinowi Solerowi. Jednak kobieta, kt髍a ca潮 noc patrzy na p硂n眂e miasto przez okna chaty, w kt髍ej si ukrywa, jest pisark. I jako pisarka zdaje sobie spraw, 縠 to, co widzi, jest nie tylko potworne, ale te g酬boko fascynuj眂e

"Kochana c髍eczko, nie wychod za 砤jdaka" [LIST]

jdaka mo縠sz nie pozna od razu, cho to m昕czyzna niegodny szacunku. I mimo 縠 zas硊guje na pogard, potrafi 縴 nad wyraz wygodnie. Zaufaj mi, bo wiem, co m體i. Na co powinna uwa縜? Kiedy ci pozna, b阣zie przekonywa, 縠 to jest w砤秐ie TO. jdak to ten, kt髍y "musi" wyj舵 na

"Rzecz o spotkaniu z ukochanym"

marynark, t-shirt z zabawnym nadrukiem, ciemne rurki i trampki. Kiedy patrz na niego w g酬bi duszy u秏iecham si. Dostrzegam w tym m昕czy糿ie istot zawieszon mi阣zy czasem b硂giego dzieci駍twa a odpowiedzialn doros硂禼i.Powoli zbli縜m si do niego. Czeka砤m bardzo d硊go na t chwil. Pragn si ni

M骿 ojciec Osama ben Laden

przeciwstawienie si ojcu to rzecz nie do pomy秎enia - z szacunku nie patrzy si starszym nawet w oczy. Wi昙 Omara z ojcem p阫a ostatecznie w Afganistanie, gdy Osama nie daje si przekona do rezygnacji z mieszkania w prymitywnych chatach na stokach Tora Bora, cho matka Omara jest w zaawansowanej ci笨y, a jest to

Wysokie Obcasy Extra

, opary dymu. I w tym t硊mie, gdzie w trzecim planie widzimy Wa酬s. Zapada si w fotel, opiera g硂w i patrzy w sufit. Nie zwraca uwagi na nic, jakby wok蟪 nikogo nie by硂. Chodzi o to, 縠by nie 縴 縴ciem cudzym, udawanym, tylko w砤snym. A zatem nie tak, jak m體i reklama: "B眃 sob - pij col

Kwestionariusz Focha: strzelam z armaty, boj si jazdy na gap, chcia砤bym by krukiem

nie wychodzi. No, przynajmniej w teorii to pi阫nie wygl眃a. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U KOBIETY Inteligencja, poczucie humoru, klasa, elegancja, wra縧iwo舵. Szukam i podziwiam. CECHY, KT覴YCH SZUKAM U M石CZYZNY Inteligencja, poczucie humoru, "TO CO" . I musi potrafi poskromi mnie poprzez

Mi硂舵 bez s丑w

k砤mi. Kiedy nie patrzymy rozm體cy w oczy, ten nigdy nam nie zaufa. Bardzo wa縩e jest, aby patrze na cz硂wieka, kiedy on m體i. To wyraz zainteresowania i zaanga縪wania- krzy縪wanie r眐 na piersi: to klasyczna poza zdradzaj眂a, 縠 nie jeste秏y zainteresowani rozm體c. Skrzy縪wane r阠e to bariera

Pierwsza powa縩a sesja dziewczyn z "Top model 2"

juror體 te by硑 podzielone - Marcin Tyszka by zadowolony i zaznaczy, 縠 uj阠ie poprawi硂 proporcje niskiej finalistki. Bardzo na nie by砤 Karolina Korwin-Piotrowska: "patrz na sztywn lal, [...] patrzy si do舵 t阷o w obiektyw". Naszym zdaniem zdj阠ie jest stosunkowo korzystne. Ale

K砤mstwa nasze codzienne - ranking tych, kt髍ymi chcemy zaimponowa

mi硑, a tu taki kwas... / rys. Magda Danaj "Nie wiem, jak to si sta硂, 縠 przyty砤m. To chyba tarczyca. Ja przecie nic nie jem". (jak patrzysz, to nie jem. Ale w szufladzie mam: snikersa, oreo, kol, ptasie mleczko, wafelki, orzeszki, wi秐ie w czekoladzie. Na czarn godzin. A w domu to ja

Nina Andrycz nie 縴je. "Dama polskich scen" mia砤 101 lat

Polski z oficjaln wizyt Mo硂tow. Scenicznym szeptem powiedzia砤m do m昕a: - Patrz, ten wa przyszed! M笨 mia w r阫u papierosa, kt髍y wypad, wpad w mankiet, a spodnie si zapali硑. Ochrona si rzuci砤 ratowa premiera i 'ten wa' uszed mi na sucho". Urodzi砤 si w Brze禼iu Litewskim, w Wilnie

Dziewczyny kontra ch硂pcy - co s眃zimy o sobie nawzajem?

jest poddenerwowanie. M阠z眂o, denerwuj眂o, trzeba ,,gra". Nie mo縩a nic od razu, ani wprost powiedzie. Z drugiej strony - adrenalina i zniecierpliwienie te s fajne, ale nie na d硊縮z met. Syndrom r罂owych okular體 w patrzeniu na drug osob i "sprzedawanie siebie" w nieco lepszej