najbardziej erogenne strefy u m昕czyzny

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

10 powod體, dla kt髍ych warto si ca硂wa

16 czerwca 1439 r. kr髄 Henryk VI zabroni swoim podw砤dnym ca硂wania si. Mia硂 to powstrzyma szerzenie si chor骲. Jednak ta forma pieszczoty przynosi - z medycznego punktu widzenia - znacznie wi阠ej korzy禼i ni zagro縠 Ca硂wanie:

We wschodnich filozofiach seksualnych jest ponad 300 pozycji, mo縩a powiedzie, 縠 na ka縟y dzie roku

Na pozycje seksualne warto patrze nie tylko pod k眛em technicznym, ale tak縠 jak na obrazek erotyczny - obserwowa, za czym pod笨a wyobra糿ia. I nie traktowa tego w poradnikowy spos骲 - 縠 jak w硂筷 seksown bielizn i zrobi mostek, to m骿 znudzony partner w 砤pciach nagle si o縴wi i b阣zie uprawia ze mn seks, o jakim nie 秐i砤m - rozmowa z dr Alicj D硊go酬ck

痽cie seksualne: kiedy kobieta nie chce seksu

"M昕czy糿i koncentruj si na potrzebie seksu i napi阠iach zwi眤anych z brakiem kontakt體 seksualnych, kobiety skar勘 si na brak zrozumienia i wsparcia. Trudno jest zr體nowa縴 relacj przy tak r罂nych spojrzeniach na problem" - m體i Micha Lew-Starowicz. Lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta opowiada nam o tym, co robi gdy kobieta przestaje mie ochot na seks. Zapraszamy do proponowania temat體 kolejnych rozm體 z seksuologiem.

M阺kie strefy erogenne to nie tylko... penis i okolice cz. 1

M阺kie strefy erogenne to nie tylko... penis i okolice cz. 1

Erotyczna mapa m阺kiego cia砤

tych wra縧iwych miejsc jest trudny do zniesienia. A zatem b眃 czujna, wypr骲uj i dowiedz si. Penis To niekwestionowany kr髄 stref erogennych. Gdy dotkn辨 砮chtaczki i warg sromowych niepodnieconej kobiety, efekt b阣zie 縜den albo nawet oka縠 si to dla niej nieprzyjemnie dra縩i眂e. Dlatego, chc眂

Piotrek, zga 秝iat硂!

Piotrek, zga 秝iat硂!

sobie zapi辨 stanik, kiedy ona ledwo w r阫ach utrzyma kubek z herbat. No to zaczyna si nauka zapinania haftek. Na wszystko jest jaki spos骲. Po roku Magda nauczy砤 si trudnej sztuki samodzielnego zak砤dania biustonosza. Potem s硑sz, 縠 po urazie rdzenia kr阦owego strefy erogenne si przenosz

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

Seks analny - intymno舵 ekstremalna

partnerskie. Je秎i m昕czyzna si nie boi uruchomi tego pierwiastka kobiecego, tak w og髄e w 縴ciu, a kobieta tego stereotypowo m阺kiego, to maj szans si lepiej zrozumie r體nie w wymiarze czysto seksualnym. M昕czy糿i pono maj tam niesamowite strefy erogenne. Ale tak, maj gruczo krokowy. I co jest

Orgazm. Trzecia brama

Orgazm. Trzecia brama

, a potem w砤snych do秝iadcze, jakie sobie same fundujemy i jakie los przynosi... Wspomnia砤 pani o czwartym orgazmie - psychogennym. Od samego my秎enia mo縩a go dosta? Jak najbardziej! To zjawisko znane od tysi阠y lat. O wiele cz甓ciej rejestrowane u kobiet ni u m昕czyzn. Kobiety czasami doznaj

Szkolenia z orgazmu

): Gdzie u m昕czyzny znajduj si strefy erogenne i czy to prawda, 縠 jest ich mniej ni u kobiety? Odpowied: Strefy erogenne to miejsca na naszym ciele szczeg髄nie wra縧iwe na dotyk. Ich pobudzanie powoduje stan podniecenia seksualnego. U kobiet zajmuj one a 15 proc. powierzchni cia砤, u m昕czyzny

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

faceci mi imponuj, s砤bych niszcz psychicznie. Uwielbiam pieszczoty, w poca硊nkach mog砤bym si zatraci, lubi, jak partner dotyka moich piersi, szuka moich stref erogennych. Potrafi powiedzie partnerowi, czego chc, gdzie ma mnie dotyka, ale tego musia砤m si nauczy. Seks oralny jak najbardziej

Orgazm przy okazji

Orgazm przy okazji

wielokrotny. To wymaga treningu. Otwarto禼i. Wsp蟪pracy. Komunikacji. A nasz stereotyp sprawia, 縠 z m昕czyzn robi si maszynki. A.K.: Efekt: oni sami wierz, 縠 nimi s. Zgroza. Czym si r罂ni orgazm kobiecy od m阺kiego? A.D.: S cztery fazy podniecenia: narastaj眂a, plateau, orgazm i okres refrakcji. U

Kobieta na szczytach rozkoszy - jak j tam zaprowadzi

jest do舵 p硑tka, co sprzyja wyd硊縠niu stosunku. Pobudzana jest przede wszystkim przednia 禼iana pochwy (ta, na kt髍ej u wielu kobiet znajduj si punkty szczeg髄nie wra縧iwe na bod糲e seksualne). M昕czyzna ma 砤twy dost阷 do wszelkich twoich stref erogennych. Mo縠 przez ca硑 czas pobudza piersi i