pozycje seksualne ulubione przez m昕czyzn

Ola D硊go酬cka

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

8 seksporad. M昕czy糿i m體i, co my秎 o mi硂snych technikach kobiet

Zapyta硑秏y o秏iu m昕czyzn z bogatym do秝iadczeniem, co ulepszyliby w seksualnych umiej阾no禼iach kobiet. Jasno i otwarcie m體i, co im nie odpowiada. Od ciebie zale縴, czy zastosujesz si do ich uwag.

Polacy bez pruderii - rozmowa z doktorem Andrzejem Depko

"Wstydzimy si swojego cia砤, swoich potrzeb i r體nie swoich problem體" - m體i seksuolog Andrzej Depko, z kt髍ym rozmawiam o tym, dlaczego polscy m昕czy糿i id do seksuologa dopiero po dw骳h latach problem體 z erekcj za kobiety por體nuj swoje narz眃y p砪iowe do kawa砶a w眛roby.

Nie potrafimy przej舵 oboj阾nie obok kobiecych w硂s體 pod pachami. Brzydzi si? Gratulowa?

Maile na temat moich ow硂sionych pach dostaj nie tylko ja, ale te moje siostry i mama. Skala reakcji na m骿 eksperyment zaczyna mnie przerasta

Anais Nin: szale駍twa nimfomanki

Anais Nin: szale駍twa nimfomanki

jednocze秐ie, a swoje dylematy, podobnie jak stosunki z m昕em i kochankiem, opisywa砤 w dzienniku. Pr骲owa砤 sk硂ni m昕a do niewierno禼i, chc眂 zapewne ukara si w ten spos骲 za w砤sn niewierno舵, i zabra砤 go nawet do burdelu. Razem przygl眃ali si prostytutkom demonstruj眂ym przed nimi pozycje seksualne

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

Gdy kobieta kupuje seks, rozmowa z TaoMen, masa縴st tantrycznym proponuj眂ym us硊gi seksualne

, refleksoterapia, masa縠 orientalne. Uzyskany tytu zawodowy : masa縴sta. www.biostudio.pl 6. Uczestnik szkolenia na 縴wo "O秝iecony kochanek" temat TANTRA W PRAKTYCE prowadzonego przez Jacka Bruneta 7. Uczestnik szkolenia na 縴wo "O秝iecony kochanek" temat HIPNOZA SEKSUALNA W PRAKTYCE

Romans mody z kinem - YSL i inni kreatorzy w Fabryce Sn體

Romans mody z kinem - YSL i inni kreatorzy w Fabryce Sn體

Skandalizuj眂y obraz Luisa Buñuela - mistrza filmowego surrealizmu, ugruntowa gwiazdorsk pozycj Catherine Deneuve . Blondw硂sa diva o aparycji "kr髄owej 秐iegu" brawurowo wcieli砤 si w rol Séverine Serizy - przyk砤dnej mieszcza駍kiej 縪ny, kt髍a odkrywa swoj mroczn

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

Voca Ilnicka: Wibrator jest jak ksi笨ka

秏ia硂禼i, 縠by przekroczy Rubikon. Potrzebuj to z kim zrobi. S te takie, kt髍e przez ca硑 warsztat milcz. S. Jest typ os骲, sama do nich nale筷, kt髍e zanim powiedz s硂wo, my秎 pi赕 godzin. Czasem kobiety si otwieraj i m體i, 縠 maj do秝iadczenia z przemoc seksualn czy te spotka砤 je

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

Nie szkodzi, 縠 nie dzia砤

dominuje por體nywanie si i rywalizacja. Odwo砤m si do moich ulubionych ksi笨ek 'Kobiety bez winy i wstydu' oraz 'Zdradzonego przez ojca' Wojciecha Eichelbergera, kt髍y ponad dziesi赕 lat temu podkre秎a, 縠 podstawowym problemem m昕czyzny w naszej kulturze jest to, 縠 nie ma pozytywnego oparcia w

P砤ski brzuch, piwny brzuszek i oponka wok蟪 talii - wszystko, co powinna wiedzie o brzuchu

P砤ski brzuch, piwny brzuszek i oponka wok蟪 talii - wszystko, co powinna wiedzie o brzuchu

- piersi u kobiet, a prostaty u m昕czyzn. Ot硊szczenie narz眃體 pogarsza ich prac, zw砤szcza w眛roby. Utrudnia te oddychanie. Czy przyczyn piwnego brzucha jest piwo? Rzeczywi禼ie, to kaloryczny nap骿 - p蟪 litra ma a 250 kcal ( sprawd, ile kalorii maj twoje ulubione alkohole ). I prawd jest, 縠

Dwie zawsze o jednym - seks tantryczny

Dwie zawsze o jednym - seks tantryczny

秝iata. Maksyma wyznawc體 tantryzmu, brzmi: "Sziwa bez Sakti jest trupem", bo w tantrze m昕czyzna bez kobiety nie istnieje. Kobieta jest 紃骴砮m jego 縴ciodajnej mocy, energii, kt髍 go mo縠 obdarzy. Rozbudzanie energii bogini w kobiecie jest istot relacji seksualnej, bo dopiero wtedy

Bo to z砤 kobieta by砤: Myra Hindley - morderstwa na wrzosowiskach

Bo to z砤 kobieta by砤: Myra Hindley - morderstwa na wrzosowiskach

przez Brady'ego i poder縩i阾o jej gard硂. W roku 1990 Brady napisa list do prasy, w kt髍ym twierdzi, 縠 Hindley r體nie wykorzysta砤 seksualnie Pauline i bra砤 udzia w jej zab骿stwie. Myra do ko馽a swoich dni nie przyzna砤 si do tego. Szcz眛ki Reade zosta硑 odnalezione dopiero w roku 1987. Cztery

intuszy jak Micha Rusinek

intuszy jak Micha Rusinek

; prawd m體i眂, tych innych tu nie ma". A w 秗odku blisko 5 tys. limeryk體 u硂縪nych w rozkosznym porz眃ku tematycznym: organy, dziwne stosunki seksualne, nadu縴cia seksualne kleru, dziewictwo, pederastia, prostytucja, substytuty seksu etc. Wedle s硑nnej typologii limeryk體 z pocz眛k體 ubieg砮go

Kierowniku, r阠e przy sobie, czyli molestowanie na szczytach w砤dzy

Kierowniku, r阠e przy sobie, czyli molestowanie na szczytach w砤dzy

wygra. "Je秎i kto, kto dysponuje w砤dz, stara si to wykorzysta do osi眊ni阠ia satysfakcji seksualnej, firma powinna temu zapobiec" - t硊maczy przed s眃em. I s眃 podzieli ten pogl眃. Od tej pory firmy ameryka駍kie musz tworzy odpowiednie procedury, szkoli pracownik體, prowadzi ich

Porodowa. Kiecka nie byle jaka

Porodowa. Kiecka nie byle jaka

fanaberie. Ale cho mo縠my coraz wi阠ej - m昕czyzna mo縠 sta przy nas, mo縠my wzi辨 ze sob p硑t z ulubion muzyk, urodzi w wannie - to wci笨 jeszcze wi阫szo舵 kobiet szura sm阾nie kapciami po korytarzach w starych rozche硈tanych szlafrokach. Nic si nie zmienia? To potrwa. Potrzeba g丑wnie zmiany

Sasha Grey. Filozofia 6 na 9

Sasha Grey. Filozofia 6 na 9

wiedzie, jak zbi kas i zdoby uwag m昕czyzn w pornobiznesie w kr髏kim czasie, bior眂 udzia w ekstremalnych i ryzykownych zbli縠niach seksualnych'. Sasha: 'Kiedy chc re縴serowa swoje filmy, zwiedza 秝iat, do秝iadcza rado禼i 縴cia, mie dzieci...' 'Niestety, twoje dzieci przez ca砮 縴cie b阣

Na kredyt. 痽cie na Cyprze

Na kredyt. 痽cie na Cyprze

spo砮cznych - o 砤maniu praw cz硂wieka, dyskryminacji kobiet, niesprawiedliwo禼i spo砮cznej. Pisz o handlu lud糾i, o prostytucji, o przemocy seksualnej, o cyberprzemocy, o kobietach z HIV, ostatnio o 16-letniej lesbijce, kt髍a zosta砤 pobita i le縜砤 przez wiele dni w 秔i眂zce, bo kole縜nki z gimnazjum

Uwaga na m昕czyzn

Uwaga na m昕czyzn

m昕czyznach. 'Nie robi film體 o wielkiej polityce ani o 秝iecie finansowym, ale przecie prywatne problemy wysoko postawionych przenosz si na ich 縴cie zawodowe. A prywatne problemy wszyscy mamy podobne' - t硊maczy. W latach 80. tworzy砤 filmowe satyry uznawane przez kobiety za feministyczne. P砮 m阺ka

Oddzia rozkoszy w bastionie komunizmu

Oddzia rozkoszy w bastionie komunizmu

dyktatora, kt髍y studiowa razem z jego najstarszym synem w Genewie, a potem wyda wspomnienia w ksi笨ce "Kr髄ewska rodzina Kim D縪ng Ila". Autorowi nie pomog砤 operacja plastyczna twarzy i w 1997 r. zosta zamordowany przez p蟪nocnokorea駍kich agent體. O swojej pracy opowiada硂 te kilka

Hilary Mantel: Cia硂, bro kobieca

Hilary Mantel: Cia硂, bro kobieca

, 縠 nie znalaz硂by si dw骳h historyk體, kt髍zy zgodziliby si co do tego, jaka by砤. Ka縟y zgadza si jednak co do tego, 縠 by砤 bardzo inteligentna, zdecydowana i 縠 mia砤 niezwyk硑 magnetyzm seksualny. Niekt髍zy historycy uwa縜j, 縠 by砤 szczer reformatork religijn, jedn z wielkich patronek

Nasze ulubione pozycje

Nasze ulubione pozycje

W pozycji klasycznej kobieta le縴 na plecach, a m昕czyzna na niej. Ci昕ar cia砤 podtrzymuje na 硂kciach i kolanach. Ta pozycja seksualna umo縧iwia wprowadzenie cz硂nka g酬boko, co daje mu du勘 satysfakcj i szybk erekcj. Pozycja klasyczna bywa czasem zwana misjonarsk. Ta pozycja do uprawiania

Bestseller sado-maso. 20 mln kobiet oszala硂 na punkcie pornoksi笨ki

Bestseller sado-maso. 20 mln kobiet oszala硂 na punkcie pornoksi笨ki

klasyki w rodzaju "Fanny Hill", "Justyny" czy "Wenus w futrze", przez "Zwrotnik Raka", "Delt Wenus" i "Histori O", do "痽cia seksualnego Catherine M." i tysi阠y mniej znanych pozycji. 痑dna nie wywo砤砤 takiego czytelniczego

15 najlepszych ok砤dek 2011 - Vogue, Numero, LOVE...

15 najlepszych ok砤dek 2011 - Vogue, Numero, LOVE...

malarstwem Tamary Lempickiej. Klasa. Modelka: Eniko Mihalik Fotograf: Ben Hassett Nasza ulubiona polska ikona modelingu na秎aduje drapie縩ego kota. 2011 r. by dla Ma砱osi Beli czasem triumfu, licznych kampanii, 秝ietnych sesji. Bela wyrobi砤 sobie pozycj prawdziwej gwiazdy segmentu 30+. Mamy nadziej

Albo penis, albo p阣zel

Albo penis, albo p阣zel

nim kontaktu. Pisane przez lata listy nie przynosi硑 skutku, w ko馽u si uda硂. Przez ostatnich dziesi赕 lat 縴cia zjad z nim tyle 秐iada w jego ulubionej, nobliwej restauracji Clarke's (Notting Hill, stali go禼ie to ksi笨 William i Kate, Bryan Ferry, Salman Rushdie, Maggie Smith), 縠 wystarczy硂

Ukradziona intymno舵

? Z bardzo r罂nych powod體. Kobieca 'sk硂nno舵' do wierno禼i staje si stereotypem, z bada Zbigniewa Izdebskiego wynika, 縠 r罂nica pomi阣zy p砪iami jest niewielka - w ci眊u poprzedniego roku 8 proc. polskich m昕czyzn i 6 proc. kobiet zdradzi硂 swoich partner體, a w d硊縮zej perspektywie przyzna硂

Nadia Bolz-Weber - pastorka z tatua縠m

ulubiony temat, ideologia gender prowadzi do degradacji cz硂wieka, ma晨e駍twa i rodziny, seksualizuje dzieci od przedszkola, namawia do dowolnego zmieniania p砪i i orientacji seksualnej, wywodzi si z ateizmu i jest gorsza ni marksizm, nazizm i stalinizm razem wzi阾e. A, i jeszcze jest podst阷nie wdra縜na

Martha Rosler - wierna ogrodniczka

, ma w砤sne pogl眃y i to縮amo舵. Uwa縜砤m, 縠 nie potrzebuj tych wszystkich ksi笨ek, jak Mistyka kobieco禼i Betty Friedan, bo sama to wszystko wiem". Wtedy jednak przypomnia砤 sobie ulubion profesor z college'u. Silna, pewna siebie intelektualistka, kt髍a na jej pytanie o spo砮czn pozycj

W numerze z 5 maja:

, ulubionych miejsc do plotkowania i tego, z kim si plotkuje. To kto o czym szepcze? Ulubione tematy m昕czyzn to: alkoholowe ekscesy, starzy znajomi ze szko硑, kole縜nki z pracy, romanse i do秝iadczenia seksualne, awanse, pensje i szef. Kobiety wol plotkowa w swoim gronie oraz gronie rodziny i, co ciekawe

Plotkowanie w pracy - zwyk砮 komentowanie czy obgadywanie?

przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, 縠 r罂nice dotycz raczej poruszanych temat體, ulubionych miejsc do plotkowania i tego, z kim si plotkuje. To kto o czym szepcze? Ulubione tematy m昕czyzn to: alkoholowe ekscesy, starzy znajomi ze szko硑, kole縜nki z pracy, romanse i do秝iadczenia seksualne, awanse

Carolee Schneemann: Sztuka kobiet jest warto禼iowa

rulonik papieru i czyta tekst. To monolog, w kt髍ym przekonuje, 縠 sztuka kobiet jest warto禼iowa. Do tej pory nikt tak nie uwa縜, liczy si tylko sztuka m昕czyzn. Performance zostaje uznany za skandalizuj眂y. Carolee jest zdziwiona: "Zupe硁ie nie rozumiem dlaczego. Dla mnie to by砤 tylko logiczna

Seks w krzywym zwierciadle w "50 twarzy Greya" - kto jest za, a kto przeciw?

przy硂縴 Anastazji kilka razy dla przyk砤du.Kiedy ta pozycja na fanfikowych forach zacz瓿a by omawiana i dlaczego?Poniewa odkry砤m fanfiction do舵 p蠹no, trafi砤m na (tak nazywa硂 si "Fifty Shades of Grey", czyli "50 twarzy Greya", gdy by硂 jeszcze "fanfikiem"), gdy

Por骴 to babska sprawa

konkretnego mo縠 zrobi, niech on b阣zie mened縠rem porodu. Wymaganie od m昕czyzny uczestniczenia w tym wydarzeniu bez wcze秐iejszego przygotowania jest dla niego tortur. Wtedy przez kilkana禼ie godzin patrzy, jak najbli縮za osoba si m阠zy, i nic nie mo縠 zrobi. To dla niego koszmar. Jaki

Lewi, cioty, pedeki. Jak 縴硂 si homoseksualistom w PRL-u?

. Jesieni 1976 r. wypuszczono esbeck fa硈zywk, list napisany rzekomo przez Jerzego Andrzejewskiego, w kt髍ym domaga si on r體nych praw dla mniejszo禼i seksualnych w Polsce. To by砤 pr骲a skompromitowania go przez homoseksualizm? I czy to by砤 cz阺ta praktyka? By砤 to pierwsza i ostatnia taka pr骲a

Seks. Kobieta to nie lampka: "pstryk i dzia砤"

orgazmy. Uwielbia砤m moje orgazmy 砮chtaczkowe. Dlatego najbardziej lubi pozycj tylno-boczn, bo wtedy mam mo縧iwo舵 sterowania swoj 砮chtaczk. Lubi te pozycj kolankowo-硂kciow. Misjonarska nie dla mnie. Seks analny te lubi. Boli, ale jest przyjemny. Miewa砤m orgazmy piersiowe, powstaj眂e przez

Doro秎i jak dzieci

niedojrza砮 mechanizmy obronne s naturalne. Ale wyobra糾y sobie doros砮go m昕czyzn, kt髍y ura縪ny przez szefa my秎i: 'A to bezczelny gn骿, za kogo on si uwa縜, zaraz mu do砤duj!'. Wie, 縠 jest kryzys na rynku pracy, a on ma dwa kredyty, ale niesiony poczuciem wszechmocy wbiega do gabinetu szefa

Alice Munro: ci眊砤 desperacja

: Growing Up with Alice Munro'' z gorycz poka縠 j jako pe硁 dystansu. Munro to rozumie: ''Nie by砤 dla mnie takim skarbem, jakim mog砤 by, nie da砤m jej tyle, co m硂dszym c髍kom''. Alice Munro I droga przez m阫 Role matki, 縪ny i pisarki s trudne do pogodzenia: ''Od m昕czyzny pracuj眂ego w domu nikt

Niewypr骲owane pieszczoty

prosz o wypr骲owanie. Na przyk砤d pewnego dnia zacz背em my秎e o nowej pozycji: 縪na kl阠zy ko硂 丑縦a z g硂w i tu硂wiem na nim, ja za ni, r阫 k砤d pod jej piersi i bior j od ty硊. Przez kilka dni my秎enie o tym bardzo mnie podnieca硂, a 縪na zapyta砤: "Co knujesz?". Droczy砮m si z ni

Caitlin Moran: iechem rozbraja patriarchalne bomby

szczera. Chcia砤m, 縠by to by taki almanach kobiecych sekret體 - od pierwszej miesi眂zki, przez masturbacj, fascynacje seksualne, nieudane zwi眤ki, po por骴, operacje plastyczne, zaburzenia 縴wienia. Tam s te wszystkie sprawy, o kt髍ych kobiety nie chc m體i, bo si ich wstydz. Przyzna砤 si pani

Legendy ameryka駍kie: Carolyn Cassady

m昕czyzn, kontrolowa na ka縟ym kroku. Przy tym by czaruj眂y i potrafi przekona wszystkich, 縠 stanowi z Carolyn idealn par. Uda硂 si jej uwolni od niego dopiero po wojnie. Napisa砤 list, w kt髍ym spisa砤 wszystko, co my秎i na jego temat. Przez kilka miesi阠y ba砤 si odbiera telefon. W ko馽u

Od zapa禼i do Oskara: Jak to si sta硂, 縠 jeszcze dziesi赕 lat temu wi阫szo舵 polskich film體 graniczy砤 z obciachem, a dzi podbija serca krytyk體 i widz體? [FRAGMENTY KSI’KI]

istnia砤. Wraz z ekspansj tabloid體 i procesem, kt髍y nazwano tabloidyzacj medi體, pojawi si w Polsce r體nie zaw骴, kt髍ego przedtem nie znali秏y - paparazzi. Przez ca硑 2004 rok ulubionym celem fotograf體 縴j眂ych z podgl眃ania gwiazd by砤 Edyta G髍niak, kt髍a w ko馽u wytoczy砤 tabloidom proces

Lee Miller: Bogini Wolno禼i

Penrose, zamo縩y angielski malarz i kolekcjoner, by przyjacielem Picassa. "Chce mi si sika - sikam po秗odku drogi, chc m昕czyzny - wskakuj mu do 丑縦a" - wyznawa砤 Lee. Pono przez najbli縮ze dwa tygodnie wraca砤 do swego hotelu tylko po to, 縠by si przebra. 痽cie w ho砫zie Potem przysz硑

Kto zarzuca sie

homoseksualne. Dla naszej rozmowy to nie ma znaczenia. M體imy o przypadku, w kt髍ym doros硑 podejmuje wsp蟪縴cie seksualne z dzieckiem dlatego, 縠 z jakich powod體 jest to dla niego wygodne. Wygodne? M昕czyzna mo縠 tak ustala hierarchi w rodzinie, obowi眤uj眂y porz眃ek dziobania. Wszyscy s mu podlegli

Wy禼ig tw髍c體

dzieckiem, mog by pe硁ione przez m昕czyzn, a tak縠 mog oni czerpa z tego g酬bokie poczucie sensu. Problem jest raczej w prze砤maniu masy stereotyp體, wygody, kt髍a powoduje, 縠 tak si nie dzieje. Opowiem wam m骿 ulubiony mit wywodz眂y si z sag wiking體. To historia pewnego wikinga, kt髍y pop硑n背 na

Dziel lata, 潮czy mi硂舵

kwestii seksu. - Jeste秏y jak dwa ognie. We wszystkim si zgadzamy - m體i Iza. Potrafi te godzinami rozmawia. O wszystkim. Pocz眞szy od jej ulubionej histo- rii prekolumbijskiej, przez polityk, po najnowsze badania na temat Biblii. - Z m硂dym da si o wszystkim pogada - 秏ieje si Iza.Dariusz

Czas nas uczy mi硂禼i

historii cz甓ciej spotykali秏y si z przyk砤dami aktywnych seksualnie starszych m昕czyzn, ale ich r體ie秐iczki - cho w jesieni - mog by tak samo sprawne w fizycznej mi硂禼i. 痑dn granic nie jest tutaj menopauza. Wsp蟪czesna kobieta po 50. mo縠 by w pe硁i si.Ja ju nikomu nie mog si podoba. Ten

Fiutki, fekalia i oczywi禼ie feminizm

' akceptuje to, 縠 i jej mama stuka w domu w klawiatur. C罂, wida trzeba ju si przyzwyczaja do konfliktu pokole. W秗骴 ksi笨ek dydaktycznych sporo jest te pozycji oswajaj眂ych dziecko z nocnikiem. Moje ulubione to 秎iczny 'Nocnik nad nocnikami' Alony Frankel, wydany przez Ludow Sp蟪dzielni

Sama sobie sterem, 縠glarzem, okr阾em

, 縠 na jachcie mam dwa GPS-y. Jeden zapasowy, na bateri - dodaje.GPS-y pokazuj pozycj, ale zawsze te, na wszelki wypadek, Natasza ma zwyk潮 map. Nie wyobra縜 sobie, 縠by mog砤 przez ca硑 czas nawigowa r阠znie. - A taki Leonid Teliga m骻, podziwiam go! W ten spos骲, p蟪 wieku temu, op硑n背

Ksi笨ki pod choink - polecaj pisarze

-Bolszewick, by przej辨 w砤dz i zniszczy babilo駍ko-kapitalistyczny re縤m. 痽je w ciemnym i wilgotnym bunkrze w Moskwie strze縪ny przez gwardi nacboli i pi阫ne kobiety, przez wyznawc體, kt髍zy p骿d za nim w ogie. Jedzie do Bo秐i i z serbskiego karabinu strzela, jak twierdzi, tylko w niebo nad Sarajewem

Agata Nowakowska o m硂dych polityczkach

cm, m昕czyzna do swoich obowi眤k體 potrzebuje co najmniej 53 cm". Mobius wysnu st眃 m.in. wniosek, 縠 kobiety nadaj si tylko "do zawodu matki". Mimo takiego oporu materii kobiety walczy硑: o niepodleg硂舵 Polski i demokracj, inne o komunizm. Pocz眛ek wieku nale縜 do radyka砮k

Sheila Kitzinger, prekursorka 'Rodzi po ludzku'

poranne md硂禼i, za to kobiety dostaj wyprysk體, wrzod體, zmian na sk髍ze'. W jeszcze innych seks z ci昕arn jest tabu: mo縠 prowadzi do 秏ierci dziecka albo 禼i眊n辨 na rodzin nieszcz甓cie. Cz阺to kobiety w ci笨y wyklucza si na ten okres ze 秝iata m昕czyzn. Por骴 numer 1 'M笨 pracowa w Instytucie

Ameryka駍ki sen

To jedna z najpi阫niejszych historii, jakie Ameryka kiedykolwiek pozna砤. Opowie舵 o wyj眛kowych, silnych, kobietach. O zwyczajnych bia硑ch rodzicach i ich nadzwyczajnym czarnosk髍ym synu. O Sandrze Bullock, kt髍a straci砤 m昕a, ale zyska砤 szacunek i syna. O ukochanym przez Amerykan體 filmie, mo縠

Buraki i blondynki

niewyja秐ionych przyczyn go uaktywnia. Skutkiem tego by砤 fala dowcip體 w ch硂pi阠y spos骲 uprzedmiotawiaj眂ych kobiety - przede wszystkim seria o blondynkach, eksploatuj眂a stereotyp ich "g硊poty" i "seksualnej 砤two禼i". Dowcipy te przysz硑 do nas zza oceanu, przez co wiele z nich brzmi po

Meret Oppenheim

縴cia Meret pozostawa jej ulubion siedzib i 縴ciow ostoj. Wype硁i砤 go zreszt zrobionymi przez siebie sprz阾ami, dziwnymi przedmiotami, fetyszami, osobliwo禼iami. Nada砤 mu - jak i wszystkim zamieszkanym przez siebie domom - w砤sne, poetyckie pi阾no. M硂dziutka, niezale縩a dziewczyna nie podj瓿a w

Wypr骲ujcie nowe pozycje

Na krze秎eT pozycj warto pozna, je秎i lubicie od czasu do czasu prze縴wa seksualne uniesienia poza sypialni. Kobieta mo縠 dosiada partnera ty砮m (jak na rysunku), przodem lub bokiem. Pozycja tylna zwi阫sza zakres mo縧iwych pieszczot, boczna - pog酬bia penetracj, za przednia - pozwala na

Anna Sobecka, spikerka Ojca Rydzyka

, skromnie ubranych pa i dw骳h m昕czyzn w 秗ednim wieku. Cz甓 czeka na rozmow z pos砤nk, cz甓 chce si dosta do zatrudnionego przez ni prawnika, kt髍y bezp砤tnie udziela tu porad. Drzwi do pokoju prawnika od d硊縮zego czasu s zamkni阾e. - Ta, co wesz砤, to chyba ca砮 swoje 縴cie opowiada - narzeka

Mi硂舵 wcze秐ie wykryta jest uleczalna

oczywi禼ie, jest chorob, widnieje nawet na li禼ie chor骲 WHO jako pozycja F63.9. ??? "Inne uzale縩ienia". To s 縜rty... Ale pytanie te nie jest powa縩e. Chorob nazywamy to, co zak丑ca dzia砤nie organizmu lub jego cz甓ci. Mi硂舵 z pewno禼i to robi - zak丑ca nasz percepcj, wp硑wa na zmiany

Dorota Mas硂wska - rozmowa o nowej ksi笨ce "Paw kr髄owej"

m昕czyzn, to ju to jest git, ju startujesz z lepszej pozycji, bo wszystko jest na miejscu. A jak jeste kobiet i zabierasz g硂s, to mo縠sz by pewny, 縠 zaraz us硑szysz: masz w眘y, jeste brzydka i niedodymana. I dyskusja tym jak縠 silnym argumentem zostaje zamkni阾a.